dimarts, 28 Maig, 2019 - 12:45

La recent obertura d'un nou pont sobre el barranc del Pou Roig modifica definitivament la xarxa viària del municipi ja que permet descongestionar el trànsit rodat en l'avinguda Exèrcits Espanyols i al mateix temps connecta la zona esportiva amb l'avinguda Romania.

 

Les obres d'execució del pas i urbanització sobre el Barranc Pou Roig i avinguda País Valencià, han tingut un cost total de 394.703€, dels quals 344.993 € són finançats per la Diputació provincial i 39.710, 23 euros són aportats per l'Ajuntament.

 

El projecte contempla essencialment la prolongació cap a l'oest de l'Avinguda Pais Valencià, fins a la connexió amb l'avinguda de Romania, salvant per a això el llit del Pou Roig mitjançant la col·locació de 2 seccions paral·leles de 40,00 ml de marcs prefabricats de formigó de 4,00x2,00m, capaces d'evacuar el cabal de càlcul obtingut de 117,85 m³/seg..

 

L'obra inclou la urbanització de la zona amb voreres, il·luminació, jardineria i baranes que protegisquen el pas. Aquestes obres permetran connectar les zones esportives i escolars i evitarà els col·lapses que es produeixen a l'estiu Al costat d'aquest punt de connexió entre el nucli urbà i la zona de platges s'ha creat també una zona d'estacionament de 6000 metres quadrats i capacitat per a 230 vehicles. Aquestes obres, consistents en pavimentació, canalització i tancament, han tingut un cost de 354.082 €