Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 2022
Concurso escaparates de Navidad 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
divendres, 9 Setembre, 2022 - 14:30

L'Ajuntament portarà al pròxim ple la proposta de modificar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública per a exonerar el pagament d'ocupació de via pública de manera privativa entre l'1 de novembre i l'últim dia de febrer amb l'objectiu de fomentar la celebració d'esdeveniments en el municipi en temporada baixa.

 

La proposta parteix del Departament de Turisme que tenint en compte la situació de particular estacionalització del turisme a Calp i al Pla Estratègic de Turisme de Calp 2020-2030, considera com un dels inconvenients del departament per a la captació i atracció d'esdeveniments l'existència de taxes d'ocupació de via pública. Per això es proposa que de manera provisional i durant els mesos de novembre a febrer no s'exigisca el pagament de l'epígraf 4 de l'article 6 de l'ordenança.

 

D'aquesta manera s'afavoreix la celebració en el municipi d'esdeveniments com la Volta Ciclista o el Gamer World Festival però també concerts o produccions de caràcter audiovisual.