Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 1
Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 2
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Campaña Empadronamiento 2022
dijous, 14 Juliol, 2022 - 14:30

L'Ajuntament de Calp ha presentat davant la Conselleria de Sanitat dues reclamacions prèvies a la via judicial en les quals demanda una solució a la prestació del servei d'ambulància, assumida pel Consistori malgrat no tindre competència per a això, així com el cost suportat per les arques municipals en aquest concepte en els últims quatre anys, que ascendeix a 1.288.000 euros.

 

L'Ajuntament ha pres aquesta decisió davant la falta de mesures per part de la Conselleria per a “oferir un servei de transport sanitari digne que atenga les necessitats reals de la població”, ha destacat l'alcaldessa, Ana Sala.

 

En la reclamació l'Ajuntament proposa a Conselleria tres possibles solucions: d'una banda, l'ampliació del servei amb una major dotació de mitjans, que seria prestat per la institució autonòmica que és la que té competències en aquesta matèria; en segon lloc, es planteja que es delegue la competència a l'Ajuntament de Calp amb la consegüent compensació econòmica i en tercer lloc, es proposa subscriure un conveni interadministratiu de cooperació perquè preste el servei l'Ajuntament, previ informe favorable de no duplicitat que seria també compensat econòmicament per la Generalitat via subvenció directa.

 

El consistori porta anys contractant un servei d'ambulàncies propi que complemente la dotació de la Conselleria de Sanitat amb el consegüent cost per a l'erari públic. Però tant el Consell Jurídic Consultiu com la Intervenció Municipal qüestionen la possibilitat legal que el Consistori aporte recursos per a la prestació d'un servei per al qual no té competència.

 

En l'escrit s'assenyala que el servei de transport sanitari, la competència del qual correspon a Conselleria és prestat per aquesta “de manera deficient” ja que utilitza criteris que no tenen en compte la realitat demogràfica del municipi perquè es basen en la població censada i no la flotant, que multiplica per dues a la censada i que arriba a multiplicar-la per cinc en temporada estival. Aquest criteri es contradiu amb la legislació espanyola i autonòmica que obliga a garantir el servei d'ambulàncies en tot el territori valencià en les condicions d’atenció sanitària integral, de qualitat, en condicions d'equitat i d'universitat, com s'argüeix en l'escrit de reclamació.

 

La presentació d'aquests recursos ha comptat amb la col·laboració del grup municipal Compromís.

 

 

“Parlar del servei d'ambulàncies és parlar que la gent no muira pel carrer, i per això des de Compromís per Calp farem tot el que estiga al nostre abast per a garantir el correcte funcionament del servei per als nostres veïns”, ha assenyalat el portaveu de la formació Ximo Perles.

 

 

“La situació de Calp és la mateixa que la d'altres municipis costaners i la Conselleria ha de donar una solució a aquest problema que és molt seriós perquè estem parlant de garantir l'assistència sanitària a qualsevol ciutadà davant qualsevol emergència; estem parlant de salvar vides”, ha destacat l'alcaldessa.