Programación de Navidad Calp 2022
Campaña Empadronamiento 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
dimarts, 19 Juliol, 2022 - 15:15

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat a l'empresa ESCALAR - Estudio de Arquitectura SCP la redacció i direcció d'obra de l'Oficina de Turisme del segle XXI i del Centre Comercial Obert, un projecte que forma part l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp” cofinançada al 50% amb fons FEDER de la Unió Europea. Es tracta d'un pas més en l'objectiu de Calp per convertir-se en una Destinació Turística Intel·ligent.

 

La licitació ha sigut adjudicada per 21.000 euros i està previst que en el termini de tres mesos es duga a terme la redacció del projecte de demolició de l'immoble que albergarà aquests dos centres així com del projecte de construcció de les noves instal·lacions.

 

L'Ajuntament va adquirir en 2018 mitjançant expropiació de mutu acord amb els propietaris l'immoble de 282 m², situat al carrer Llibertat, en ple centre històric amb la finalitat de situar en ell l'Oficina de Turisme del Segle XXI, dins de les Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp”. Està previst que en la planta baixa de l'edifici es cree aquest nou espai d'informació turística, que suposa un nou concepte en l'atenció al turista ja que es realitzarà a través de les noves tecnologies com a fullets electrònics o pantalles digitals. L'Oficina Turística del Segle XXI és un projecte que ja ve contemplat en el Pla de Destinació Turística Intel·ligent de Calp aprovat per l'Ajuntament Ple durant 2017.

 

“Serà una oficina que oferirà informació les 24 hores al dia els 7 dies a la setmana mitjançant les Tics; amb la qual cosa modernitzarem el procés d'informació turística i al mateix temps contribuirem a la revitalització del centre històric de Calp”, ha destacat la regidora delegada de l'Estratègia EDUSI, Pilar Cabrera.

 

A més, aquesta oficina durà a terme la gestió de les dades turístiques recaptades per la plataforma tecnològica de l'oficina Smart City, a través d'un sistema de Big Data i sensorització, projectes que també s'han dut a terme a través de l'EDUSI “Revitalitza Calp”. D'aquesta manera es podrà obtindre informació que ajude a millorar la gestió d'aquesta destinació i per tant que es puguen prendre mesures que milloren la seua qualitat així com l'experiència dels turistes.

 

Així mateix, l'equipament necessari per a la posada en marxa de l'Oficina de Turisme del segle XXI forma part també de l'EDUSI amb la qual cosa està igualment cofinançat amb fons europeus FEDER.

 

Oficina del Centre Comercial Obert

 

D'altra banda, l'edifici albergarà en la seua primera planta l'Oficina del Centre Comercial Obert, des de la qual es dirigirà la política comercial del barri antic, amb la finalitat de fomentar i revitalitzar l'activitat comercial en aquesta zona del municipi.

 

En l'actualitat l'equip tècnic de l'empresa adjudicatària juntament amb els tècnics municipals estan ja treballant i valorant possibles opcions quant a les característiques arquitectòniques d'aquest edifici que malgrat la modernitat de les seues innovadores prestacions tecnològiques es pretén que guarde consonància estètica amb el lloc en què es troba.