Dilluns, 15 Febrer, 2021 - 11:30

Des de març de 2020 i fins a desembre del mateix any l'Ajuntament de Calp va destinar 282.736 € a ajudes directes d'emergència social que van beneficiar a 1.101 famílies calpines., i al llarg del mes de gener s'han concedit un total de 16.600€ en ajudes d'emergència social.

 

Per això enguany amb la pròxima aprovació del pressupost municipal, l'Ajuntament de Calp té previst una considerable ampliació de la partida pressupostària destinada a concedir ajudes d'emergència social a causa de la gran quantitat de sol·licituds que hui dia es continuen gestionant. Aquestes prestacions econòmiques estan dirigides a persones individuals o unitats familiars per a remeiar la situació greument deteriorada, derivada de l'emergència sanitària.

Les ajudes de caràcter social es concedeixen als veïns que travessen situacions d'emergència i necessiten realitzar despeses extraordinàries i cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent. Les ajudes s'atorguen per a l'ús de l'habitatge habitual, per a cobrir necessitats bàsiques familiars i per a despeses derivades dels subministraments bàsics energètics. Per a poder accedir a aquestes ajudes, cal sol·licitar una cita, via telefònica, als Serveis Socials Municipals.

D'altra banda, en els pròxims mesos està previst que s'incorporen més treballadors per a cobrir les necessitats que l'àrea d'Inclusió Social, Igualtat i Família està demandant. Cal ressaltar que des d'inicis de 2021, la plantilla s'ha reforçat amb una treballadora social i dos auxiliars socials. Amb l'arribada d'aquests nous professionals es busca millorar l'atenció dels seus serveis cap a la ciutadania.