Cata de vinos Año Bofill
Programación de Navidad 2023
Concurso Escaparatismo Navidad 2023
Año Bofill Calp 2023
divendres, 16 Agost, 2019 - 10:15

Calp continua augmentant les seues xifres de reciclatge un any més. En el primer semestre de 2019 els calpins han reciclat un 19.3 per cent més en envasos lleugers i un 2.6 per cent més en cartó i paper. Així, durant els primers sis mesos d'enguany es van reciclar 261,88 tones d'envasos lleugers, enfront dels 211,34 tones del mateix període de l'any anterior. Quant al cartó es va reciclar 323,22 tones de gener a juny de 2019 enfront de les 314,92 de 2018.

 

Aquestes xifres confirmen la tendència a l'alça quant al reciclatge registrat en el municipi en els últims anys i demostren una major conscienciació entre la població calpina. Un increment que es va produir de forma acusada a partir de 2015, any en què es van instal·lar contenidors de recollida selectiva en més de 300 punts de tot el terme municipal amb la finalitat de facilitar el reciclatge a la població.

 

Des de l'Ajuntament es recorda els beneficis que el reciclatge reporta al medi ambient, com l'estalvi d'energia i matèries primeres i la conseqüent reducció de CO2. A més, destaca la importància que suposa depositar els residus en els contenidors correctes. Els blaus estan destinats al paper i caixes de cartó, els grocs als envasos multimaterial (inclou les botelles i envasos de plàstic així com els metàl·lics i briks); els verds al vidre (tant botelles com pots) i els contenidors grisos per a la resta (un altre tipus de residus com a aliments, plantes, materials orgànics…).

 

En aquest sentit, des de l'empresa adjudicatària del servei de neteja i gestió de residus, de Calp, Acciona, s'ha detectat que encara existeixen dubtes quant a l'ús del contenidor groc i indiquen que aquest contenidor no està destinat a qualsevol deixalla de plàstic, com erròniament es considera. I assenyalen que el contenidor groc és únicament per a envasos o recipients (de qualsevol material a excepció dels de vidre) pel que la resta d'utensilis de plàstic que no siguen envasos hauran d'anar al contenidor gris.