Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 1
Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios 2022 - Línea 2
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Campaña Empadronamiento 2022
dimarts, 12 Juliol, 2022 - 09:45

El ple de l'Ajuntament de Calp va aprovar ahir per unanimitat la modificació fiscal de l'ordenança reguladora de l'Impost de Béns immobles per a bonificar amb fins a un 50% la quota de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar.
 

La bonificació s'aplicarà en un 50% en el rebut de l'IBI dels tres primers anys al de la finalització de les obres d'instal·lació amb un màxim de 400€ i del 25% en els dos períodes impositius següents amb un límit màxim de 200€.

Per a accedir a aquestes bonificacions serà necessari que els immobles beneficiats siguen destinats a habitatges, que disposen de potència mínima instal·lada de 2 kw per cada 100 m² de superfície construïda i que la instal·lació de sistema d'energia solar no siga obligatòria per la normativa de construcció. La bonificació es podrà aplicar com a màxim a dos habitatges del mateix titular.

En el punt es va introduir una disposició transitòria per a poder bonificar les instal·lacions de sistemes d'aprofitament solar iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'ordenança.

 

Transferència de crèdit per a escales mecàniques

D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Calp va aprovar amb els vots en contra del PSPV-PSOE i Defensem Calp i l'abstenció de Compromís una transferència de crèdit per a l'execució d'una rampa mecànica en l'avinguda Masnou, dins de l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp”.

Aquest tràmit és necessari ja que el consistori ha presentat al Ministeri d'Hisenda el seu desistiment a part del projecte, el corresponent a la construcció de les escales mecàniques en l'avinguda Gabriel Miró i manté el de l'avinguda Masnou. Ara amb la transferència d'aquest crèdit, que ascendeix a 929.999,98 euros, el muntant global anirà destinat a aquesta avinguda, amb la finalitat de salvar les fortes pendents i facilitar així el trànsit per als vianants en ella. El projecte està cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea.

El portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, va assenyalar que "aquest projecte no té un impacte positiu en el municipi i es gastaran un milió d'euros, és una acció aïllada, hi ha un Pla de Mobilitat que estableix una estratègia i m'agradaria saber l'estat d'execució d'aqueix pla. Hi ha gent en contra de les escales mecàniques, i hauran d'explicar la seua necessitat".

Per la seua part el portaveu de Compromís, Ximo Perles, va indicar que "ens abstenim perquè volem reivindicar l'estratègia EDUSI i el Pla de Mobilitat. No ens semblen malament les escales però no són prioritàries, mentre es fan escales altres projectes del EDUSI realment importants no s'estan executant".

Santos Pastor, del PSPV-PSOE, es va mostrar contrari al projecte perquè "no hem pogut participar en els projectes i estratègia Edusi, no estem en contra de les escales però sí d'on s'han instal·lat, sobretot del carrer Trinquet, hi hauria molt a debatre".
Juan Manuel del Pi, de Ciutadans, va destacar que "ara no és temps de reprendre debats, ara parlem d'una transferència de crèdit per a dur a terme les obres, ja es va debatre el lloc de les escales".

 

Reglament per a regularitzar la situació d'empleats municipals

Un altre dels punts que va generar debat va ser l'aprovació de les bases que han de regir els processos per a l'estabilització d'ocupació pública tal com està ocorrent en totes les administracions del país.

Paco Quiles va destacar que "aquest procés exclou als treballadors de l'empresa privada ja que només poden optar a 30 punts enfront dels 45 punts dels quals ja treballen a l'Ajuntament, les places han de sotmetre's a concurs públic, no es vaig poder utilitzar als treballadors com a arma electoral".

Ximo Perles va indicar que "tot pot ser millorable però amb aquest procés es posa fi a una situació penosa d'abús de temporalitat que ha denunciat la Unió Europea, els empleats públics estan en situació de interinaje fraudulent i ara les bases tenen en compte la seua experiència perquè la seua situació és de frau de llei, no es regala res si no que s'estabilitza".

El representant socialista, Marco Bittner, va recordar que "va ser un govern socialista local el que va fer fixos a aquests treballadors amb el compromís de proveir les places, ara és un govern socialista nacional el que obliga l'Ajuntament a regularitzar la situació per a posar fi a la precarietat laboral".

La portaveu popular, Noelia Císcar, va afirmar que "aquesta estabilització d'ocupació és necessària per a complir la llei abans del 31 de desembre, hem de donar resposta a l'estabilització dels nostres empleats".

El debat va finalitzar amb la intervenció de l'alcaldessa que va agrair la labor de tots els implicats per a aconseguir les bases que inicien l'estabilització d'ocupació municipal. El punt va ser aprovat per tots els grups excepte Defendamos Calpe.