divendres, 16 Abril, 2021 - 11:15

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat el contracte del servei de salvament i socorrisme a l'empresa Eulen per un import d'1.937.107'56 euros (IVA exclòs) per un període de quatre anys.

Eulen vetlarà per la seguretat del bany a les platges calpines durant els pròxims quatre anys, les seues tasques consistiran en previndre possibles incidències i socórrer aquelles persones que es vegen en situació de perill. Per a això duran a terme vigilància per terra i mar, ja siga a peu de platja o des de les cadires de proximitat o bé des d'embarcacions que cobreixen els 13 quilòmetres del litoral calpí

El contracte abasta el servei de socorrisme i salvament en la Cala Calalga, platja de la Fossa, Cala Racó, platja del Cantal Roig, Cala del Morelló, platja de l'Arenal-Bol i platja Port Blanc. L'àmbit d'actuació de les embarcacions i el transport sanitari ha de cobrir tot el litoral. Quant al bany tutelat es desenvoluparà en les zones de platja accessible de la Fossa i Arenal-Bol.

S’estableixen quatre períodes de desenvolupament del servei al llarg de l'any: Setmana Santa, Temporada Mitjana (de l'1 al 31 de maig i de l'1 al 15 d'octubre), Temporada Alta 1 (de l'1 al 30 de juliol i de l'1 al 30 de setembre) i Temporada Alta 2 (de l'1 de juliol al 31 d'agost).

El servei i personal s'adapta a les necessitats de cada temporada, així en temporada mitjana el personal s'estableix en 16 persones entre socorristes, caps de platja, patró d'embarcació, conductor d'ambulància i coordinador i en temporada alta el personal arriba fins a 29 persones. El servei d'ambulància haurà de prestar-se en tots els períodes i l'embarcació de rescat operarà en temporada alta. L'horari serà l'indicat per l'Ajuntament.

Els recursos materials, des de la farmaciola bàsica a equips de transmissions i megafonia, cadires i crosses amfíbies, desfibril·ladors, collars ortopèdics, fèrules d'immobilització, equip d'oxigenoteràpia, etc. , seran aportats per l'adjudicatari

Tot personal contractat haurà de posseir, almenys, el títol de socorrista aquàtic i ser major d'edat. Aquells socorristes que desenvolupen el seu treball a les platges accessibles de la Fossa i Arenal-Bol estaran capacitats per a atendre persones amb mobilitat reduïda, i tindran una experiència mínima d'un any. Abans de l'inici del servei anual l'adjudicatari facilitarà la llista completa de socorristes que prestaren el servei, incloent, al costat de les seues dades personals, la titulació que posseeixen. Realitzaran cursos de formació, d'almenys 150 hores impartits per professorat qualificat.