dimecres, 3 Febrer, 2021 - 13:45

 

Aguas de Calpe  està duent a terme les obres de rehabilitació de l'estació de bombament d'aigües residuals de l'avinguda del Port. L'import de l'obra ascendeix a 80.754,55 € i la duració dels treballs serà de dos mesos.

 

Amb aquesta actuació es completa l'adequació de la xarxa de sanejament de la zona d'accés al port pesquer després del col·lapse d'un tram de col·lector registrat el mes de març passat.

 

Les obres de rehabilitació consistiran a adequar les connexions dels quatre col·lectors d'entrada a l'estació de bombament mitjançant la construcció d'una nova cambra de bombament. Per a això és necessari realitzar la demolició de l'actual caseta.

 

La dificultat de l'obra radica en el fet que els treballs s'emporten acabe en la mateixa ubicació que la instal·lació existent, mantenint el servei de sanejament i amb profunditats d'excavació de més de tres metres.

 

Les obres inclouen la localització dels quatre col·lectors d'entrada a l'estació de bombament i realització del by-pass d'aquests, mitjançant bomba Godwin, per al manteniment del servei de sanejament en la zona durant l'execució de les obres. A més del posterior desmuntatge i retirada dels equips electromecànics existents, demolició de la caseta i de la llosa de la cambra de bombament existent i construcció de la nova cambra de bombament i de la caseta amb idèntiques dimensions a l'original.