Nederlands
Matrícula del 4 al 28 des septiembre
Escuela de Adultos 2017 - 2018
Consulta los cursos
35 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Calp para jóvenes desempleados menores de 30 años durante un año Inscríbete en el Servef
Programa Avalem Joves Plus
Con nivel de alerta 3 está prohibido hacer cualquier tipo de fuego
Infórmate del nivel de preemergencia
twitter: gva_112cv
página web: www.112cv.com
banner dusi-02.png
banner dusi-03.png
logo pal.png
PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
Plan de mejora de las condiciones de las fachadas de los edificios (expcepto las agrupadas fuera del Casco urbano) de viviendas emplazadas en el Casco Antiguo.
Ayudas mediante la concesión de subvenciones del 10­15 % del presupuesto de las actuaciones a desarrollar y bonificación del 95% en el I.C.I.O
Si vives en el Casco Antiguo ya puedes solicitar las ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas

CalpeNoticias

Búsqueda por palabras
woensdag, 16 Augustus, 2017 - 12:45

De gemeente Calp is een campagne gestart om de medewerking van alle burgers te vragen om hun vuilnis in de containers te deponeren en op de tijden die daarvoor zijn ingesteld. Op deze manier wil men vermijden dat vuilniszakken, papier en grofvuil buiten de containers wordt neergezet op willekeurige tijden van de dag, het is meermalen opgevallen dat men zich niet aan de regelgeving rond straatafval houdt.

woensdag, 2 Augustus, 2017 - 12:45

 

De voorzitter van het provinciebestuur en burgemeester van Calp (César Sánchez) bezocht gisteren het kamp met milieuvrijwilligers dat het provinciebestuur van Alicante deze zomer in Calp heeft opgezet om bosbranden te voorkomen in Marina Alta. Ook wordt gedaan aan voorlichting, bewustwording en het stimuleren van respect voor de natuur.

 

woensdag, 2 Augustus, 2017 - 10:30

 

De gemeente Calp heeft Coca-Cola España een schriftelijk verzoek gedaan om de naam van de gemeente op te nemen in de campagne “Drink samen een Coca-Cola in...” Hierin worden toeristische bestemmingen uit de hele wereld gepromoot waaronder 15 bestemmingen in Spanje.

 

woensdag, 26 Juli, 2017 - 12:00

Het bestuur van Calp heeft de gemeentebegroting voor dit jaar definitief goedgekeurd. In het stuk zijn inkomsten en uitgaven op elkaar afgestemd en het bedrag komt uit op 38.699.150 euro, wat een verwachte stijging van 2.372.575 euro inhoudt ten opzichte van de begroting van 2016. In procenten betekent dit een verhoging van 11,88%. Voor investeringen is 3.338.050 euro uitgetrokken, een verhoging van 2.046.700 euro aan investeringen ten opzichte van het jaar ervoor.

 

woensdag, 26 Juli, 2017 - 12:00

 

Het bestuur van Calp heeft de gemeentebegroting voor dit jaar definitief goedgekeurd. In het stuk zijn inkomsten en uitgaven op elkaar afgestemd en het bedrag komt uit op 38.699.150 euro, wat een verwachte stijging van 2.372.575 euro inhoudt ten opzichte van de begroting van 2016. In procenten betekent dit een verhoging van 11,88%. Voor investeringen is 3.338.050 euro uitgetrokken, een verhoging van 2.046.700 euro aan investeringen ten opzichte van het jaar ervoor.

donderdag, 20 Juli, 2017 - 11:15

In de jeugdherberg van Moraira vindt op 4 november een speelse bijeenkomst plaats waarbij alles draait om muziek. Op deze manier wil men de nieuwe gewestelijke instelling voorstellen aan de jongeren van het district Marina Alta. Het netwerk Xarxa Joves Marina Alta bevestigt steeds meer het doel om het district te structureren wat jeugdwerk betreft. Eind januari werd een bestuursraad opgericht en in mei vergaderden de leden hiervan met de beleidsmedewerkers van IVAJ (Valenciaans Instituut voor de Jeugd).

Maandag, 17 Juli, 2017 - 12:15

Vanaf 21 juli worden de wijzigingen van kracht die de gemeente heeft aangebracht in de gemeentelijke parkeerverordening en het reguleren van parkeren met beperkte uren (O.R.A.). Hiermee moet het gemakkelijker gemaakt worden een bewonerspas voor O.R.A.-zones aan te vragen.

 

In de verordening staat dat mensen die in het bevolkingsregister van Calp zijn ingeschreven in aanmerking kunnen komen voor deze pas, die elk jaar verlengd moet worden en korting geeft op het tarief in de O.R.A.-zone.

 

vrijdag, 14 Juli, 2017 - 10:00

De gemeente Calp heeft bij de Valenciaanse ombudsman Síndic de Greuges zijn bezorgdheid en onvrede geuit over de staat van verwaarlozing van de jachthaven “Puerto Blanco”. Er is een formele klacht ingediend zodat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om een oplossing te vinden.

Pagina's

Noticias
Deportes
Noticias
Prensa del Día