Nederlands
VI Concurso de engalanado de balcones y negocios del casco antiguo de Calp
Con nivel de alerta 3 está prohibido hacer cualquier tipo de fuego
Infórmate del nivel de preemergencia
twitter: gva_112cv
página web: www.112cv.com
Encuesta de participación.
Plan destino turístico inteligente.
banner dusi-02.png
banner dusi-03.png
logo pal.png
PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
Plan de mejora de las condiciones de las fachadas de los edificios (expcepto las agrupadas fuera del Casco urbano) de viviendas emplazadas en el Casco Antiguo.
Ayudas mediante la concesión de subvenciones del 10­15 % del presupuesto de las actuaciones a desarrollar y bonificación del 95% en el I.C.I.O
Si vives en el Casco Antiguo ya puedes solicitar las ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas

CalpeNoticias

Búsqueda por palabras
vrijdag, 23 Juni, 2017 - 09:30

Afgelopen weekend had het 300-jarig bestaan van de hermitage van Sant Juan en de Cases de Torrat moeten plaatsvinden, een buurt van historisch en religieus belang in de wijk La Cometa. Hiervoor waren op verzoek van de voorzitter van buurtvereniging Gent de la Cometa informatiedagen georganiseerd door het Institut d' Estudis Calpins (IEC) dat onder de gemeentelijke afdeling Cultuur valt.

donderdag, 22 Juni, 2017 - 12:00

Deze maand wordt het programma EMCOLD beëindigd, een sociaal initiatief dat werd ontwikkeld door Bureau Lokale Ontwikkeling van de gemeente (CREAMA-CALP) met als doel langdurig werklozen op weg te helpen naar een baan.

donderdag, 22 Juni, 2017 - 09:30

 

Het Provinciebestuur van Alicante heeft meer dan 18.000 euro uitgetrokken voor verschillende gemeentelijke operaties binnen de jaarlijkse subsidieprogramma's. Het gaat kort gezegd om 6.000 euro voor de bewerking/rectificatie van de inventarissen van goederen en rechten van de lokale instellingen, het is de bedoeling de gemeente uit te rusten met de middelen om de inventaris van goederen en rechten te actualiseren.

 

dinsdag, 20 Juni, 2017 - 12:45

Calp begint vrijdag met het officiële programma van Les Fogueres de Sant Juan, georganiseerd door Afdeling Feesten, Gent de la Cometa en La Penya de Bous i Vaques Calp. Sommige gebeurtenissen vinden plaats op het strand en andere in het buitengebied van La Cometa.

 

vrijdag, 16 Juni, 2017 - 09:45

 

In de plenaire vergadering is het Financieel Economisch Plan eensgezind goedgekeurd. Dit maakt het mogelijk de procedure te starten voor het vervangen van de bestrating van Calle La Niña, Avenida Ifach en Avenida Gabriel Miró. Deze stap was noodzakelijk om de Provincie te kunnen verzoeken Calp op te nemen in de oproep voor subsidies en steun voor duurzame financiële investeringen voor 2017.

 

woensdag, 14 Juni, 2017 - 12:30

Dit is het derde opeenvolgende jaar waarin Afdeling Sociaal Beleid van Calp onder leiding van Ana Perles het programma Estiu Actiu lanceert. Dit is bedoeld om te voorzien in de behoeften en sociale integratie van minderjarigen en hun familie voor het zomerseizoen van 2017. Het is bedoeld voor alle gezinnen met kinderen onder de 16 jaar die deelnemen aan een van de programma´s van Gemeentelijk Maarschappelijk Werk.

woensdag, 14 Juni, 2017 - 09:30

 

De gemeente Calp heeft in de plenaire vergadering de begroting goedgekeurd die de rekeningen van de gemeente voor 2017 regelt. Het financiële document verhoogt de begroting voor dit jaar tot 38.699.150 euro.

 

dinsdag, 13 Juni, 2017 - 11:45

 

De hermitage van Sant Joan de la Cometa en het groepje huizen dat bekend staat als “Cases de Torrat” bestaan 300 jaar. Om dit te vieren hebben de gemeente, de culturele vereniging Roger de Lauria en buurtvereniging Gent de la Cometa een informatiedag georganiseerd. Je kunt dan ook deze historisch en religieus gezien interessante buurt in de wijk La Cometa kunt bekijken.

 

Pagina's

Noticias
Deportes
Noticias
Prensa del Día