dimecres, 15 Setembre, 2021 - 11:00

La corporació municipal va aprovar per unanimitat en l'últim ple l'adhesió de l'Ajuntament de Calp a la xarxa de municipi lliures de tràfic i prostitució. Aquesta moció va ser impulsada per l'Associació de Dones per la Igualtat de Calp

.
Aquesta xarxa té com a finalitat abolir la demanda de prostitució que provoca el tràfic de dones, xiquets i xiquetes i està conformada per municipis, organitzacions i persones individuals de tot el país per a treballar de manera conjunta per a aconseguir aquesta fi.

Encara que des del Departament d'Igualtat l'Ajuntament ja ha realitzat tallers de prevenció i exposicions sobre els tipus de violència de gènere i sobre la tracta amb fins d'explotació sexual, ara el Consistori fa un pas més apostant per l'erradicació del tràfic de persones i l'abolició de la prostitució.

Per a això es crearà una comissió integrada per personal tècnic de les Regidories d'Inclusió Social, Igualtat i família, Educació, Seguretat Ciutadana i per aquells col·lectius socials compromesos amb aquesta causa. Aquesta comissió elaborarà un planificació quadriennal.

Des del Consistori es realitzarà un seguiment de les ordenances municipals relatiu a la prostitució i explotació sexual, es proposarà al IVASPE formació específica dirigida a la Policia Local i l'Ajuntament es compromet a utilitzar amb les mates de tràfic i prostitució els mateixos protocols ja adoptats en casos de violència de gènere, garantint a través del protocol de la Generalitat el servei integral d'acompanyament a la seu judicial.

Tot això es completarà amb mesures de prevenció i de sensibilització amb campanyes que informen la població que la prostitució equival a violència de gènere i deslegitimant social i públicament als proxenetes i els demandants de prostitució.

L'Ajuntament també es compromet a establir clàusules en les noves licitacions de no col·laborar amb aquells mitjans de comunicació que es lucren amb l'explotació sexual de dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat.

Tots els grups municipals van mostrar la seua satisfacció per aquesta adhesió i van felicitar l'Associació de Dones per la Igualtat de Calp per la iniciativa.