Calp prepara una ordenança en la qual per primera vegada s'aborda l'urbanisme des d'una perspectiva de gènere

dijous, 10 Setembre, 2020 - 12:30

La web de l'Ajuntament de Calp mostra fins al 30 de setembre la consulta pública prèvia relativa a l'ordenança municipal reguladora per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la construcció d'edificis d'habitatges, locals comercials i oficines.

L'ordenança abasta dos aspectes la seguretat i la corresponsabilitat en els espais privats, es pretenen regular aspectes que permeten crear espais adequats que afavorisquen les cures en igualtat i també que garantisquen la seguretat en la utilització dels espais públics comuns.

Tant en la via pública com en aquells espais generats per l'edificació privada s'ha d'abordar el seu disseny des d'un prisma de foment de la seguretat, evitant punts cecs que puguen amagar actes il·lícits.

En l'exposició de la consulta pública s'assenyala “La percepció d'inseguretat resta autonomia a les persones que ocupen els espais de la ciutat i aquesta percepció de por s'ha d'analitzar tenint en compte les implicacions del gènere. La seguretat és un factor que s'ha d'abordar per a realitzar propostes de planificació urbanística des de la perspectiva de gènere ja que en l'ordenació del disseny i planificació de l'espai urbà es pot incrementar o reduir aquesta sensació de la seguretat i amb això acostar-nos a la denominada ciutat cuidadora i igualitària”.

El projecte de l'ordenança, impulsada des dels departaments d'Urbanisme i Igualtat, considera que des del moment de l'obtenció de la llicència edificatòria, la perspectiva de gènere ha de formar part de la presa de decisions, considerant que el que en aqueixa etapa es decidisca repercutirà en l'ús de l'immoble durant un llarg període de temps.

En el mateix sentit, el disseny dels espais comuns de les edificacions i les seues trobades amb el domini públic haurà de ser estudiat des d'una òptica que vetle per la seguretat de la població.

L'esborrany de l'ordenança que es troba en consulta pública ordenança contempla qüestions com que els accessos als edificis es realitze des d'una via principal i no des de carrers secundaris, es proposa regular el tancament de les parcel·les dels edificis en bloc de manera que siga més segur, potenciar que el sòcol comercial dels edificis arribe fins a la via pública i facilite el flux de persones i la visibilitat, que s'eviten racons i cantonades poc il·luminades en els espais comuns, etc.

Per a potenciar l'existència de sales comunitàries o espais de relació que afavorisquen la interrelació entre veïns es proposa que aquestes zones no computen com a edificabilitat. Amb tot, el projecte d'ordenança es mantindrà en exposició pública en la web municipal fins al 30 de setembre perquè els ciutadans puguen realitzar les seues aportacions.