deporte

El Ayuntamiento de Calp instala vallas y cámaras en instalaciones deportivas

Fecha de publicación: 
divendres, 21 Desembre, 2018 - 12:00

El Ayuntamiento de Calp está llevando a cabo una serie de actuaciones que tienen como objetivos, entre otros, el de mejorar la seguridad de todos los menores que realizan actividades deportivas en sus instalaciones así como el de evitar actos vandálicos.

 

Una de esas actuaciones ha sido el vallado del campo de fútbol el cual fue solicitado por el U.D. Calpe que ha supuesto un coste de 1.400 euros.

 

También se van a instalar cámaras de vigilancia a principios de 2019 en el campo de fútbol así como en el Pabellón Ifac con una inversión de 3.200 euros.

 

Estas medidas vienen a sumarse a las cámaras que se han instalado durante este año en el Pabellón Domingo Crespo y las pistas deportivas de M.A. Benítez. Durante los meses que llevan funcionando estas cámaras ha descendido el número de actos vandálicos y ha permitido la resolución de otros gracias a que las imágenes fueron visionadas por la Guardia Civil.

 

Todas estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de los menores durante la práctica deportiva, sobre todo de los más pequeños, al controlarse los accesos a las instalaciones. También permitirán una vigilancia de las instalaciones cuando no se estén utilizando evitando un uso inadecuado de las mismas.

 

La concejala de deportes, Ana Sala, ha declarado que “estas actuaciones tienen como objetivo dotar de espacios más seguros para la práctica del deporte a nuestros niños y niñas”. “También hemos atendido la propuesta realizada por el U.D. Calpe que nos solicitó el vallado de los campos de fútbol para facilitar la labor de los monitores y entrenadores y también para evitar que ninguna persona pueda acceder al campo durante los partidos”, añadió Sala.

170 CHILDREN PARTICIPATE IN THE I MINI SCHOOL OLYMPIAD NEXT FRIDAY

Fecha de publicación: 
dimecres, 30 Maig, 2018 - 10:00

The schools of Calp will celebrate next Friday the I Mini School Olympiad, an initiative promoted by the Municipal Department for Sports in which 170 children of five years old from the different schools of the town will participate. The goal is to introduce children to sports, the activity will be held at the Municipal Football Pitch.

 

The activity will start at 9 am and finish at 12:30, the children will compete in throwing, long jump, relays, hurdles, high jump, speed and the day will end with the star event, the "marathon".

 

Children will receive a commemorative shirt and a medal as participants in this event that aims to promote physical activity in children.

 

170 xiquets participen el divendres en la I Mini Olimpíada Escolar

Fecha de publicación: 
dimecres, 30 Maig, 2018 - 10:00

Els centres escolars de Calp celebraran divendres que ve la I Mini Olimpíada Escolar, una iniciativa impulsada per la Regidoria d'Esports en la qual participaran 170 xiquets de cinc anys dels diferents centres escolars del municipi. L'objectiu és introduir als xiquets i xiquetes en la pràctica esportiva, l'activitat se celebrarà en el Camp de Futbol Municipal.

 

L'activitat començarà a les 9 hores i finalitzarà sobre les 12:30, els xiquets competiran en llançament, salt de longitud, relleus, tanques, salt d'altura, velocitat i la jornada finalitzarà amb la prova reina, la "marató".

 

Als xiquets se'ls donarà una samarreta commemorativa i una medalla com a participants d'aquesta jornada que té la finalitat de promocionar l'activitat física entre els més xicotets.

170 niños participan el viernes en la I Mini Olimpiada Escolar

Fecha de publicación: 
dimecres, 30 Maig, 2018 - 10:00

Los centros escolares de Calp celebrarán el próximo viernes la I Mini Olimpiada Escolar, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Deportes en la que participarán 170 niños de cinco años de los distintos centros escolares del municipio. El objetivo es introducir a los niños y niñas en la práctica deportiva, la actividad se celebrará en el Campo de Fútbol Municipal.

 

La actividad empezará a las 9 horas y finalizará sobre las 12:30, los niños competirán en lanzamiento, salto de longitud, relevos, vallas, salto de altura, velocidad y la jornada finalizará con la prueba reina, la "maratón".

 

A los niños se les dará una camiseta conmemorativa y una medalla como participantes de esta jornada que tiene la finalidad de promocionar la actividad física entre los más pequeños.

El Gran Fondo Vuelta Turística Calp i la I Marxa BTT Calp, dos proves per a promocionar el ciclisme en la localitat

Fecha de publicación: 
dimecres, 7 Setembre, 2016 - 09:00

Ahir es van presentar en la Casa de Cultura dos esdeveniments esportius que tenen el ciclisme com a protagonista i que se celebraran a Calp el pròxim mes de novembre: el Gran Fondo Volta Turística Calp i la I Marxa BTT Calp. L'objectiu de les dos proves és disfrutar del ciclisme i dels paisatges de Calp i de la Marina Alta i al mateix temps promocionar la localitat per a la pràctica d'este esport.

 

El Gran Fondo Vuelta Turística Calp tindrà lloc el 13 de novembre i consistirà en una marxa que permetrà als seus participants recórrer les carreteres per les quals entrenen alguns dels millors equips professionals del món. Es tracta d'una prova cicloturista que s'ha realitzat en anys anteriors i ara es pretén reactivar amb un nombre més gran de participants i a un nivell més professional (disposarà d'assistència mecànica en pista, servei mèdic, avituallaments...). Tindrà eixida i meta a Calp i realitzarà un circuit per la Marina Alta de 170 km a través dels mítics ports de la comarca pels quals ha passat la Vuelta a España en estos últims anys: Puig de la Llorença, Coll de Rates i la Vall d'Ebo.

 

A més, s'ha previst un mig fons per a tots aquells que s'inicien en el ciclisme, de 81 km. Les dos carreres comptaran amb l'assistència de la Guàrdia Civil que obrirà i tancarà el trànsit.

 

D'altra banda, el 20 de novembre se celebrarà la primera marxa de bicicleta de muntanya de localitat, la I Marxa BTT Calp, una modalitat esportiva que compta amb nombrosos seguidors a Calp. Organitzada pel Club Ciclista Calp, la prova pretén donar a conéixer els camins més singulars i divertits del municipi per a la pràctica d'este esport i disfrutar de l'afició per la bicicleta i les muntanyes.

 

La marxa consistirà en una ruta circular de 32,8 km que transcorrerà pels termes municipals de Calp i Benissa, majoritàriament per pistes de terra sense asfaltar. Partirà a les 9.30 del matí de l'avinguda de l'Esport – enfront del pavelló municipal – i comptarà amb dos avituallaments. Està prevista una participació màxima de 250 ciclistes, que hauran de tindre com a mínim 16 anys. Els organitzadors estimen la dificultat del recorregut com mitjana i destaquen que tots els participants tindran opció a realitzar-la d'acord amb les seues possibilitats físiques.

LE TOUR TOURISTIQUE DE GRAND FOND CALPE ET LA I MARXA VTT, DEUX EPREUVES POUR PROMOUVOIR LE CYCLISME DANS LA VILLE

Fecha de publicación: 
dimecres, 7 Setembre, 2016 - 09:00

Hier deux événements sportifs avec le vélo comme protagoniste et ayant lieu à Calp le novembre prochain ont été présentés à la Maison de la Culture : le « Gran Fondo Vuelta Turística Calpe » (tour touristique de grand fond à Calp) et la Marxa VTT Calp. Le but de ces deux événements est la pratique du vélo et la connaissance des paysages de Calp et de la Marina Alta, ainsi que la promotion de la ville pour la pratique de ce sport.

 

Le Tour touristique de grand Fond Calpe aura lieu le 13 novembre et se composera d'un parcours qui permettra aux participants de parcourir les routes fréquentées par les grands cyclistes des meilleures équipes professionnelles du monde. Il s’agît d’une épreuve cycliste réalisée dans les années précédentes, mais qu’on veut relancer avec un nombre de participants plus grand et à un niveau plus professionnel maintenant (il y aura assistance mécanique sur piste, service médical, stations de ravitaillement...). Le tour commence et finit à Calp avec un circuit par la Marina Alta de 170 km à travers les ports mythiques de la région, où le Tour d'Espagne a passé au cours des dernières années : Puig de la Llorença, Coll de Rates et Vall d'Ebo.

 

En outre, une épreuve de demi-fond, de 81 km, pour ceux qui commencent le vélo est prévue également. Les deux courses seront assistées par la Guardia Civil, qui ouvrira et fermera la circulation.

 

D'autre part, le 20 novembre aura lieu la première course de vitesse VTT dans la ville, la I Marxa VTT Calp, une modalité de sport qui a des nombreux adeptes à Calp. Organisée par le Club Ciclista Calp, l’épreuve a pour but de montrer les sentiers les plus singuliers et amusants de la municipalité pour la pratique de ce sport et profiter de l'amour du vélo et les montagnes.

 

La route est un parcours circulaire de 32,8 km qui passera par les villes de Calp et Benissa, principalement par des pistes non goudronnées. La course commencera à 09h30 dans l’avenida del Deporte - en face du pavillon municipal - et disposera de deux postes de secours et ravitaillement. Les organisateurs attendent une participation maximale de 250 cyclistes, avec un âge minimum de 16 ans. Ils estiment que la difficulté du parcours est moyenne et soulignent que tous les participants auront la possibilité de le faire en fonction de leurs possibilités physiques.

The Gran Fondo Vuelta Turística Calpe and the 1st Marxa BTT Calp, two events to promote cycling in the town

Fecha de publicación: 
dimecres, 7 Setembre, 2016 - 09:00

Two sports events were presented yesterday at the Casa de Cultura, both related to cycling and taking place in Calp the coming month of November: the Gran Fondo Vuelta Turística Calpe and the 1st Marxa BTT Calp. The objective of both is to enjoy cycling and landscapes from Calp and La Marina Alta, and at the same time, to promote the town for practising this sport.

 

The Gran Fondo Vuelta Turística Calpe takes place on November 13th and it will consist on a race that will allow participants to go through the road where some of the best of the world professional teams train. It is a touring cyclist event that has been taking place for a few years and which now aims to relaunch with a higher number of participants and a higher professional level (it will have mechanical support on the road, medical service, provisioning…). It will begin and end in Calp, with a 170 km circuit around La Marina Alta through well-known ports in the area where the Tour of Spain has taken place these past years: Puig de la Llorença, Coll de Rates and Vall d’Ebo.

 

In addition, there is an 81 km middle-distance race for those beginning in the cycling world. Both races will be assisted by the Guardia Civil, which will stop and start traffic in the roads.

 

On the other hand, on November 20th the first mountain bike race of the town, the 1st Marxa BTT, will take place –a sporting event with numerous followers in Calp. Organised by the Cyclist Club Calp, the race aims to promote the town’s most singular and fun roads to practise this sport and enjoy the passion for bikes and mountains.

 

The race consists of a 32.8 km circular route through Calp and Benissa, mostly using unpaved trails. It starts at 9.30am from the Avenida del Deporte –in front of the local Sports Hall- and has two provisioning spots. An estimated 250 cyclists will take part in the event, and they must be at least 16 years old. Organisers catalogued the event’s level of difficulty as medium, and they stress that all contestants have the option of being part of it according to their own physical possibilities.

 

El Gran Fondo Vuelta Turística Calpe y la I Marxa BTT Calp, dos pruebas para promocionar el ciclismo en la localidad

Fecha de publicación: 
dimecres, 7 Setembre, 2016 - 09:00

Ayer se presentaron en la Casa de Cultura dos eventos deportivos que tienen el ciclismo como protagonista y que se celebrarán en Calp el próximo mes de noviembre: el Gran Fondo Vuelta Turística Calpe y la I Marxa BTT Calp. El objetivo de ambos es disfrutar del ciclismo y de los paisajes de Calp y de la Marina Alta y de paso promocionar la localidad para la práctica de este deporte.

 

El Gran Fondo Vuelta Turística Calpe tendrá lugar el 13 de noviembre y consistirá en una marcha que permitirá a sus participantes recorrer las carreteras por las que entrenan algunos de los mejores equipos profesionales del mundo. Se trata de una prueba cicloturista que se ha venido realizando en años anteriores y ahora se pretende relanzar con un mayor número de participantes y a un nivel más profesional (dispondrá de asistencia mecánica en pista, servicio médico, avituallamientos...). Tendrá salida y meta en Calp y realizará un circuito por la Marina Alta de 170 km a través de los míticos puertos de la comarca por los que ha pasado la Vuelta a España en estos últimos años: Puig de la Llorença, Coll de Rates y Vall d'Ebo.

 

Además, se ha previsto un Medio Fondo para todos aquellos que se inician en el ciclismo, de 81 km. Ambas carreras contarán con la asistencia de la Guardia Civil que abrirá y cerrará el tráfico.

 

Por otro lado, el 20 de noviembre se celebrará la primera marcha de bicicleta de montaña de localidad, la I Marxa BTT Calp, una modalidad deportiva que cuenta con numerosos seguidores en Calp. Organizada por el Club Ciclista Calp, la prueba pretende dar a conocer los caminos más singulares y divertidos del municipio para la práctica de este deporte y disfrutar de la afición por la bicicleta y las montañas.

 

La marcha consistirá en una ruta circular de 32,8 km que transcurrirá por los términos municipales de Calp y Benissa, en su mayor parte por pistas de tierra sin asfaltar. Partirá a las 9.30 de la mañana de la avenida del Deporte – frente al pabellón municipal – y contará con dos avituallamientos. Está prevista una participación máxima de 250 ciclistas, que deberán tener como mínimo 16 años. Los organizadores estiman la dificultad del recorrido como media y destacan que todos los participantes tendrán opción a realizarla de acuerdo con sus posibilidades físicas.

El Club Natación Calpe reúne a 270 niños en el trofeo “Villa de Calp”

Fecha de publicación: 
dijous, 23 Juliol, 2015 - 11:15

El Club Natación Calpe reunirá el próximo sábado en la cuarta edición del trofeo “Villa de Calp” a 270 niños pertenecientes a ocho clubes de distintos puntos de la Comunidad Valenciana. El trofeo que se celebrará en la piscina del Club de Tenis Calpe y se iniciará a las 19 horas contará con la participación de nadadores de primer nivel en competiciones autonómicas.

 

Participarán nadadores de todas las categorías desde pre-benjamín a absoluto y como novedad está previsto que a las 17 horas se celebre el primer partido oficial del recientemente creado equipo de waterpolo del Club de Natación Calpe contra el Club de Natación de San Vicente.

 

El torneo de natación ”Villa de Calp” está organizado por el Club de Natación Calpe con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Fast eintausend Kinder haben dieses Jahr an den Sportprogrammen der Gemeinde teilgenommen

Fecha de publicación: 
dijous, 11 Juny, 2015 - 11:15

Fast tausend Jungen und Mädchen aus Calp haben im Schuljahr 2014-2015 an den verschiedenen Sportangeboten der lokalen Klubs teilgenommen, die in dieser Saison am Hilfsplan zur Förderung des Basissports mitgewirkt haben. Konkret sind das die Klubs Calpe C.F., C.B. Ifach Calpe, Club Cilista Calpe, C.D. Calpe Futsal, Club Gimnasia Les Marines, Club Gimnasia Calpe, Club Natación Calpe, Club de Ajedrez Calpe und der Club de Tenis Calpe.

All diese jungen Sportler werden morgen, Freitag, den 12.6.2015 um 19:30 Uhr, an der Abschiedsveranstaltung der Sportschulen teilnehmen, die auf dem Fußballplatz der Gemeinde stattfindet, und in deren Rahmen die während des ganzen Jahres gemachten Anstrengungen anerkannt werden.

Diese Sportsaison endet voller sportlicher Erfolge in allen Klubs, sowohl in den Kategorien des Nachwuchses als auch der Seniorgruppen. Darum definiert die Sportabteilung der Gemeinde diese nun endende Saison als eine der erfolgreichsten der letzten Jahre.  

Die Verantwortlichen für die Ergebnisse in den jeweiligen Wettbewerben sind zweifellos die Leiter und Techniker, die Zeit und Mittel aufwenden, damit die Ausbildung, die die Sportler aus Calp erhalten, eine integrale Ausbildung darstellt. Dementsprechend will die Abschlussveranstaltung der Sportschulen auch eine Anerkennung für die Leiter und Techniker der Klubs sein sowie für die Eltern der Jungen und Mädchen der verschiedenen Klubs.  

Vor einigen Jahren wurde die Verwaltung der Sportschulen den Klubs unterstellt, die eine Unterstützung der Gemeinde zu diesem Zweck durch Vereinbarungen erhalten, die jedes Jahr unterschreiben werden. Dementsprechend subventioniert das Rathaus jeden Klub für jeden Schüler, der in seiner Sportschule eingetragen ist, und der Klub übernimmt die Kosten für Entwicklung und Verwaltung desselben. Die Techniker und Freiwilligen, die an der Entwicklung der Programme mitwirken, werden durch den Klub benannt und vergütet, von dem sie in Bezug auf die Erfüllung der internen klubeigenen Richtlinien abhängen.


Das Rathaus verpflichtet sich, den Klubs die notwendigen Installationen für die Aktivitäten der Sportschule und der restlichen Programme gemäß des jährlichen Sportprojekts zur Verfügung zu stellen.

Pàgines

Subscriure a deporte