Calp quantifica en 2.782.720€ els danys del temporal

divendres, 14 Febrer, 2020 - 14:15

L'Ajuntament de Calp ha remés a la Generalitat Valenciana la descripció dels danys ocasionats pel temporal Gloria així com la valoració econòmica dels mateixos per a sol·licitar a la Generalitat que els subvencione al 100%.

L'import total del cost dels desperfectes és de 2.782.720 €, distribuïts en 243.132€ en demolicions, 700.966€ en murs de contenció, 12.770€ per a reparar l'escullera, 638.955 € destinats a paviment i ferm, 376.548 € per a escales i rampes, 162.525€ en equipament i mobiliari i 647.820€ en vegetació.

Descripció de danys

Per zones, l'informe descriu els danys de cadascuna de les platges i cales. En la Cala de les Bassetes ha sigut danyat el mur de contenció del costat nord i s'han produït despreniments i ensulsiades en el costat sud. A més la passarel·la que connecta tots dos costats ha quedat totalment afectada.

En la cala del Mallorquí s'ha produït la solsida de part del terraplé natural i en la cala de la Calalga s'ha esfondrat la majoria del mur de mamposteria de contenció, el clos de seguretat i part de la calçada.


 

En el passeig de la platja de la Fossa s'han ocasionat desperfectes de notable consideració, produint trencaments, despreniments i falta d'arena. A la platja de l'Arenal-Bol cal restaurar rampes i escales encara que el major problema és la falta d'arena i la substitució d'un clos de fusta perimetral.


 

A la platja del Puerto Blanco s'aprecia un considerable decreixement del nivell d'arena i la zona intermèdia de l'espigó, completament enderrocada, no permet l'accés a la part final d'aquest.


 

I en la cala dels Urques el major problema apreciable és el despreniment del vessant vertical posterior, amb gran quantitat de roques en la zona de l'arena. En la descripció dels danys s'estableix que en els paviments i ferms la majoria de zones presenten clivelles i peces soltes, en els murs de contenció s'han produït despreniments i s'aprecien zones de molta degradació.


 

Quant al mobiliari i instal·lacions, la totalitat de papereres i llavapeus han sigut greument afectats així com l'enllumenat i les zones de jocs que han de ser substituïts. En el cas de les escales i rampes, hi ha zones on han desaparegut totalment. A més la majoria d'arbratge ha sigut afectat, el temporal ha arrancat palmeres i diverses jardineres s'han vist afectades havent de procedir a la seua retirada per seguretat dels vianants.


 

Descripció de les obres


 

En el cas dels passejos marítims es faran treballs d'aixecament de paviment, enderrocament de murs i escales, i tasques d'excavació i desenrunament. S'executaran actuacions de reparació, construcció de murs, escales, rampes i baranes, es repararan instal·lacions i es reposaran elements del mobiliari urbà.

També està prevista l'execució de l'escullera de protecció. Quant a les platges, es realitzarà l'aportació d'arenes fins a arribar a la cota prèvia del temporal i s'executaran treballs de contenció de vessants. A més s'instal·larà el mobiliari pertinent (passarel·les, rampes, casetes, llavapeus , depòsit d'aigües, etc.).