L'Ajuntament insta de nou a la Conselleria a solucionar la precarietat del servei d'ambulància

dimecres, 29 Gener, 2020 - 13:45

El govern local tornarà a elevar al ple ordinari la sol·licitud a la Conselleria de Sanitat d'una solució a la precarietat del servei de transport sanitari en el municipi. Des de l'Ajuntament s'ha elaborat un informe que inclou les incidències registrades -algunes amb resultat de mort- en els comunicats de la Policia Local que reflecteixen la situació de vulnerabilitat de la ciutadania i visitants. Aquest document recull casos concrets en els quals l'ambulància, que ha de desplaçar-se des de Dénia o Xàbia, ha arribat amb més d'una hora i mitja de retard.

Malgrat els esforços de l'Ajuntament per reforçar el servei de transport sanitari, al gener de 2019 el Consell Jurídic Consultiu es va pronunciar sobre la competència en aquesta matèria assenyalant que s'atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques i que no existeix habilitació que permeta a l'Ajuntament l'exercici de la competència del transport sanitari.


 

També la Direcció General d'Administració Local es va pronunciar en assenyalar que “la contractació d'una ambulància assistència de suport vital bàsic de manera complementària als serveis sanitaris de la Conselleria de Sanitat, que es realitzaria a càrrec dels pressupostos de l'Ajuntament, suposen una activitat pròpia de la Conselleria de Sanitat”. Per tant, i atés que l'Ajuntament no té competència en matèria sanitària, no pot prestar el servei de transport sanitari urgent, la competència del qual recau en tot cas en la Conselleria de Sanitat.

Encara així, des de l'Ajuntament es manté la col·laboració amb Creu Roja finançant el servei d'ambulància d'aquesta entitat per a no deixar desabastit al municipi d'un servei tan necessari, i per a poder fer-ho, els costos del servei d'ambulància es traslladen al ple com a reconeixement extrajudicial de crèdit. Malgrat tot això, el servei continua sent insuficient tal com reflecteixen les reclamacions ciutadanes.


 

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que “l'Ajuntament no es resigna davant la inacció de l'administració competent, no podem deixar als ciutadans sense un servei com el de l'ambulància per qüestions competencials, conselleria ha d'oferir una solució ja”.


 

A principis de 2019 l'Ajuntament va remetre a Conselleria un escrit en el qual s'adonava de l'actual precarietat del servei de transport sanitari instant a la Generalitat a oferir solucions, no obstant això fins hui no hi ha hagut resposta per part de l'administració autonòmica. El servei actual és insuficient: un Suport Vital Bàsic que inclou el transport de malalts a l'hospital de Dénia, un servei SAMU amb seu a Benissa i un TNA amb seu a Dénia. Se sol donar la circumstància de no poder atendre desplaçaments sanitaris des de les diverses urbanitzacions, o nucli urbà, al Centre de Salut de Calp, en aquells casos en els quals el Suport Vital Bàsic està efectuant un transport a l'hospital de Dénia. En aquestes situacions es recorre al SAMU, que ha de desplaçar-se des de Benissa a Calp -en cas de no trobar-se efectuant un altre servei- i acudir al domicili o lloc on es trobe el malalt o accidentat, i desplaçar-lo al Centre de Salut.

Per part seua, el transport TNA programat es limita a desplaçar malalts des del seu domicili a l'hospital, per a facilitar-los l'assistència a consultes externes i programades, no sent adequat per a l'atenció d'urgències. Donada l'estructura poblacional de Calp -on, pel seu model turístic, predomina la població envellida-, i el caràcter dispers de la urbanització d'aquesta localitat -on el 50% de la població resideix en urbanitzacions fora del nucli urbà- s'observa una clara desatenció del municipi en aquest àmbit, sent més palés encara en els moments de màxima afluència turística. Ateses aquestes circumstàncies, i la distància entre Calp i Dénia (34 quilòmetres), i a l'augment de població durant l'estiu, des de fa anys l'Ajuntament reforçava el servei sota diverses formes encara que aquesta no siga compentencia seua.