dimecres, 20 Octubre, 2021 - 12:30

L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha remés una carta al President de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la qual sol·licita que aquest organisme impulse una modificació de la LOTUP (Llei d'Ordenació del Territori , Urbanisme i Paisatge) de manera que el període del tràmit d'avaluació ambiental estratègica, a la qual se sotmet la totalitat del planejament de tot el país, no comptabilitze en el termini de dos anys d'atorgament de llicències amb la finalitat d'evitar problemes jurídics i econòmics als ajuntaments.

El tràmit d'avaluació ambiental comporta la intervenció de diverses administracions amb diferents competències i suposa recaptar informes per a adequar el planejament i consensuar mesures que milloren el resultat final del planejament, ara bé, aqueix tràmit, que no depén de l'administració local, pot allargar-se en el temps durant més de dos anys. I la mesura cautelar de suspensió de llicències no ha sigut adaptada a aquest nou escenari ja que la seua duració s'estableix en un període màxim de dos anys.

El resultat d'aquesta incoherència és que els municipis sovint es veuen immersos en processos judicials o fins i tot són condemnats a elevades indemnitzacions per no atorgar llicències mentre es tramita l'avaluació ambiental estratègica. Per això l'alcaldessa sol·licita l'adaptació del art, 68 del text refós de la LOTUP de manera que el termini de dos anys de la suspensió de llicències quede suspés amb l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica, reprenent-se aquest termini amb l'emissió de la resolució de l'informe ambiental.

Ana Sala ha assenyalat que “aquesta mesura vindria a protegir els Ajuntaments, és una mesura positiva per al municipalisme independentment del signe polític de l'Ajuntament que es tracte. Aquesta incoherència jurídica està provocant gravíssims problemes en els nostres municipis ja que aboca als Ajuntaments a atorgar llicències no estimades pel nou planejament o a suportar quantioses indemnitzacions per no atorgar aqueixes llicències”.