L'Ajuntament sancionarà a l'empresa del servei d'abalisament per incompliment de contracte

Dilluns, 28 Octubre, 2019 - 12:15

L'Ajuntament de Calp sancionarà a l'empresa del servei d'abalisament de les platges després de l'informe emés pel Departament de Platges en el qual es denuncien diversos incompliments com que els cartells de senyalització dels canals no estan instal·lats o que no s'ha instal·lat la zona de bany adaptat que oferia com a millora el contracte.

 

A més l'abalisament de la platja de l'Arenal.Bol va patir desperfectes a la fi de juliol pel temporal i es va produir el desplaçament de boies sense que es poguera localitzar a cap responsable per a realitzar el manteniment necessari.

 

Segons el que es disposa en el plec de prescripcions tècniques es tracta de dues faltes greus i una lleu que suposen una sanció de 6.502 € que es farà efectiva mitjançant la deducció de les quantitats que deguen pagar-se a l'empresa.