dijous, 14 Octubre, 2021 - 09:15

El ple de l'Ajuntament de Calp va aprovar ahir inicialment el reglament regulador del teletreball en aquesta institució, mecanisme indispensable per a implantar la modalitat laboral no presencial. El punt ha comptat amb el suport de tots els grups polítics municipals excepte el PSPV-PSOE que es va abstindre en considerar que es produeixen “greuges comparatius ja que no tots els treballadors poden teletreballar”
L'objectiu del reglament és regular el teletreball, segons el reial decret 29/2020 que dóna un termini de sis mesos per a crear els protocols per a implantar aquesta figura en l'administració pública. El document aprovat en el ple haurà d'estar 30 dies en exposició pública en els quals es podran formular al·legacions.
El reglament estableix els drets i deures dels treballadors que s'adherisquen a aquesta modalitat laboral, l'àmbit d'aplicació en funció de la naturalesa de cada departament, els mecanismes de control, seguiment i avaluació, les garanties dels treballadors, etc. A més s'estableix que el reglament és reversible si no es compleixen els objectius predeterminats .

SERVEIS SOCIALS
En el ple també es van aprovar per unanimitat diversos punts relacionats amb Serveis Socials. En concret, es va aprovar el contracte programa, conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals i pel qual l'Administració autonòmica finança la contractació dels equips de serveis socials municipals.
A través del contracte programa, es financen els serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic així com els serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter específic. Es tracta d'una nova modalitat de finançament que suposa que la Generalitat abonarà unes quantitats econòmiques durant els pròxims 4 anys i l'ajuntament aportarà una altra part per a finançar els serveis socials. Per a l'anualitat de 2021 la Conselleria aportarà 1.081960 € i l'Ajuntament 48.164,03 €.

També es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Conveni Marc de Col·laboració Interadministrativa en matèria d'igualtat i diversitat. Les agents d'igualtat de la comarca de la Marina Alta s'han reunit amb l'objectiu de regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes a la nostra comarca, establir els principis generals que han d'orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir una coordinació administrativa per a treballar temes en comú.

Es tracta de treballar de manera coordinada en l'avaluació, programació i desenvolupament d'intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques d'intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones de la Marina Alta.

També es va aprovar la proposta d'organització dels Serveis Socials Municipals per a adequar-se al decret del Consell que regula l'elaboració del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, en compliment amb la Llei de serveis socials inclusius de la Generalitat. La nova llei estableix que els serveis socials s'han de gestionar d'una forma planificada a través d'un mapa de serveis socials.

DIA DEL COMERÇ LOCAL EN LA CV

Tots els grups polítics van donar suport a una declaració institucional per a declarar el dia 25 d'octubre Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana per a posar en valor aquest sector que suposa experiències de compra més personalitzades, genera menys residus que altres alternatives comercials al mateix temps que sol vendre productes de productors pròxims, amb la qual cosa, afavoreix l'economia local i produeix diversos efectes positius, des d'un punt de vista econòmic, social i mediambiental.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE PSOE I COMPROMÍS

Els grups municipals Compromís per Calp i PSOE van presentar sengles propostes referents a la compra de Marina Salut en les quals se sol·licitava el compliment del plec de condicions del contracte per a millorar l'atenció sanitària a la comarca, la construcció de les instal·lacions compromeses amb el municipi i la reversió del servei. Mentre Defensem Calp es va abstindre en aquest punt per tractar-se de matèria de competència supramunicipal, els grups de govern, PP i Ciutadans, van votar en contra al·legant el bon funcionament de la sanitat pública a la comarca.
Si que van prosperar altres dues propostes, la presentada pels socialistes en relació a l'elaboració d'un Pla d'actuació municipal d'anàlisi de riscos d'Inundacions, i la presentada per Compromís perquè la salut bucodental s'incloga en la cartera bàsica de serveis sanitaris. La moció inclou establir mesures a nivell municipal per a oferir aquest tipus d'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat.

INFORME DE GESTIÓ
Un altre punt que va generar polèmica va ser l'informe per cadascun dels regidors de govern de la gestió de les seues regidories delegades. Durant prop de dues hores cadascun dels regidors va relatar l'activitat recent de les àrees de la seua competència. És la primera vegada que s'inclou un punt similar en el ple municipal i va ser titllat per l'oposició com a “burla”.