Línea 900
Dilluns, 27 Setembre, 2021 - 14:15

La Comissió Especial de Baños de la Reina reunida divendres passat va aprovar per unanimitat dels seus membres iniciar el procediment de tramitació del Pla Especial de Baños de la Reina que permetrà protegir aquest jaciment romà de qualsevol pressió urbanística i al mateix temps iniciar el procés d'adquisició dels terrenys.
L'Ajuntament de Calp advoca per protegir els Banys de la Reina de qualsevol mena d'edificació, respectant en tot moment els drets dels propietaris. La Comissió Informativa Especial de Baños de la Reina inclou a l'equip de govern i als representants de tots els grups municipals a més de l'equip redactor del Pla Director del MARQ i representants de la Generalitat i Diputació.
En la Comissió es va presentar l'esborrany del Pla Especial elaborat per l'urbanista Gerardo Roger que estableix els límits de protecció i proposa adquirir els terrenys contemplats dins del BIC mitjançant expropiació forçosa.
L'equip de l'urbanista Gerardo Roger, assessor de l'Ajuntament, ja ha quantificat el cost de l'adquisició de totes les parcel·les de Baños de la Reina que hui són de propietat privada en un total de 26 milions d'euros. A aquesta xifra caldria restar els 5 milions d'una de les parcel·les ja adquirides per l'Ajuntament en el seu moment permutant la parcel·la per una altra situada en el Pla Parcial 2, en la qual ara es desenvoluparà el Complex Immobiliari aprovat en l'últim ple.
La proposta és que que l'Ajuntament siga l'agent expropiador i Conselleria l'entitat beneficiària assumint el cost i la titularitat dels terrenys. A més amb els aprofitaments urbanístics derivats de l'expropiació la Conselleria podria impulsar habitatge social en altres àrees del municipi.
Segons l'edil de Territori, Juan Manuel del Pino, “des de l'Ajuntament proposem que aqueixos aprofitaments es destinen a habitatge social en el municipi, i així donar solucions a un altre problema com és la falta d'aquesta mena d'habitatge”.
Recentment el jaciment de Baños de la Reina ha perdut la seua qualificació de BIC per caducitat del procediment i s'espera que Conselleria modifique aquesta situació en breu. No obstant això amb independència que Conselleria tramite un nou expedient de declaració BIC, la redacció del Pla Especial ajuda a aclarir els interessos públics i privats.
Està previst que aquesta setmana s'inicie una consulta pública prèvia relativa a la redacció del Pla Especial “Banys de la Reina” que estarà en exposició durant 20 dies i en la qual els ciutadans podran realitzar les aportacions que consideren. Després del període d'exposició pública es recolliran les aportacions realitzades i es redactarà un esborrany de document que haurà d'elevar-se al ple per a ordenar l'inici de l'avaluació ambiental, realitzats els informes sectorials i una vegada aprovat definitivament en el ple haurà de remetre's a la Comissió Territorial d'Urbanisme que haurà de donar el vistiplau al document.
L'edil de Territori, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “amb l'aprovació d'aquest document tindríem un full de ruta per a iniciar l'adquisició dels terrenys i *musealizar la zona. En qualsevol moment el Consell tornarà a aprovar la declaració BIC i l'objectiu del Pla Especial és regular amb detall les normes de protecció. El procés serà llarg però ja s'ha fet un pas important”,.