dijous, 16 Setembre, 2021 - 11:30

Ahir es va publicar l'edicte de l'octava i ultima remesa del Pla Resitir Bis que destina 64.984,36€ a 30 autònoms. Amb això finalitza la convocatòria de l'ajudes Parèntesi BIS posada en marxa al maig per a continuar fent costat a autònoms i microempreses del municipi afectades pel Covid, en concret a aquells sectors que van quedar fora de la primera convocatòria, sectors que no havien rebut cap ajuda. En total aquesta línia d'ajudes han destinat 847.534'47 a un total de 394 beneficiaris.
Aquest pla s'ha centrat en la concessió d'ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que figuraren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de Calp en activitats diferents de les enumerades en la primera convocatòria i que també s'hagueren vist vist afectades per la pandèmia.
Les condicions eren idèntiques a les del primer programa que contemplava una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per persona ocupada al seu càrrec afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre. La participació en aquestes ajudes és compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.
L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat “Aquest suport a les empreses i autònoms, que estan lluitant diàriament per a mantindre la seua activitat i l'ocupació continuarà al llarg de tot l'any a través de diferents línies d'ajudes i suspensió de taxes,  incrementant fins i tot els recursos disposats en 2020. Aquestes ajudes pretenen també ajudar a sostindre els llocs de treball”.
En la primera convocatòria del Pla Parèntesi a Calp es van destinar 693.087.53€ per a 294 sol·licituds d'autònoms i empreses. En la segona convocatòria es pretenia continuar fent costat als sectors que no han rebut fins al moment ajudes i que també han patit els efectes de la crisi.
En aquesta convocatòria han pogut sol·licitar les ajudes sectors molt amplis i diversos com a fotògrafs, òptics, dietistes i nutricionistes, confecció amb matèries tèxtils, activitats annexes a les arts gràfiques, promoció immobiliària, joieries, lampisteria, empreses d'instal·lació elèctrica, un gran nombre de comerços al detall, etc.