L'Ajuntament regula l'estacionament nocturn de les caravanes en el terme municipal Calp

divendres, 11 Maig, 2018 - 08:15

El ple municipal que se celebrarà hui divendres abordarà la regulació de l'estacionament d'autocaravanes i automòbils similars en el terme municipal. Es tracta de donar solució als problemes derivats per l'estacionament d'autocaravanes de manera continuada en les vies públiques que, en ocasions, comporten abocaments en els espais públics i causen un perjudici en el paisatge urbà.

Amb l'objectiu de conciliar aquest tipus de turisme, creixent en tota Europa, amb el respecte mediambiental, es proposa una modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació amb Regulació de l'Estacionament amb Limitació Horària. La modificació permetrà l'estacionament d'autocaravanes, o vehicles similars, en les vies públiques o espais adjacents a aquestes, de 9 a 21 hores en període estival, i de 9 a 20 hores en resta de l'any.

Amb açò, les autocaravanes hauran de pernoctar en les zones, públiques o privades, habilitades per a açò. Igualment queda prohibida l'acampada en la via pública, amb excepció d'aquelles zones autoritzades. S'entén que una autocaravana és utilitzada com a medi d'acampada quan el vehicle té contacte amb el sòl amb una mica més que les rodes (potes estabilitzadores o qualsevol un altre element); quan s'ocupa més espai que el de l'autocaravana tancada (finestres projectables o batents obertes, cadires, taules o similars); o quan emeten algun tipus de fluid, contaminant o no, que no siguen el propi de la combustió del motor (aigües grises, negres, similars o de semblant naturalesa).

L'incompliment de l'ordenança comportarà denúncia per infracció lleu i fins i tot retirada del vehicle. L'auge de l'anomenat “turisme itinerant” a Europa ha comportat la proliferació d'autocaravanes, no obstant açò l'estacionament permanent d'aquestes en les vies públiques ha alçat en els últims mesos nombroses queixes de veïns ja que s'han constatat casos tant d'abocaments a la via pública com de connexions a la xarxa pública de proveïment d'aigua sense autorització. L'objectiu últim d'aquesta iniciativa és potenciar aquest tipus de turisme però en els llocs adequats per a açò.