Comença el termini per a sol·licitar la subvenció al fem del comerç local i les ajudes a dones empresàries i a negocis amb menys de tres anys

dijous, 17 Setembre, 2020 - 17:00

A partir de demà 18 de setembre comença el termini per a sol·licitar dos de les ajudes contemplades en el Pla 'Resiste', destinades a pal·liar les pèrdues patides pel teixit comercial i empresarial per la crisi de la COVID-19. Es tracta de la subvenció a la taxa del fem del comerç local així com les ajudes destinades a dones empresàries i a negocis en general amb menys de tres anys.

 
D'una banda, els comerços locals podran sol·licitar una subvenció del 30 per cent de l'import del rebut de la taxa per recollida domiciliària de fem corresponent al primer semestre de 2020 i amb un màxim de 2.000 euros.
 
Aquesta subvenció està dirigida a comerciants o empresaris que estigueren desenvolupant alguna activitat comercial a Calp a 1 de gener de 2020 o que l'hagueren iniciada entre l'1 de gener i el 13 de març de 2020. A més, s'estableix també com a requisit per a sol·licitar aquesta ajuda, disposar d'un local comercial a Calp i haver suspés l'activitat comercial a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret pel qual es declarava l'estat d'alarma o les seues successives pròrrogues o pel Reial decret llei pel qual es regulava un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestaren serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 
 
També és requisit haver abonat la taxa del fem corresponent al padró del primer semestre de 2020 i que aquesta pertanga a algun dels següents grups del referit padró: comercial, edificis singulars, espectacles, industrial, oci i hostaleria, oficines i sanitat i beneficiencia.
 
A aquestes ajudes l'Ajuntament de Calp ha destinat un total de 178.000 euros.
 
D'altra banda, les dones empresàries de Calp així com aquells negocis amb menys de tres anys d'antiguitat podran també sol·licitar una línia d'ajudes destinada a aquests col·lectius. D'aquesta manera se subvencionaran tant despeses corrents (lloguer del local, despeses de consultoria i assessoria realitzats a conseqüència de la situació de l'estat d'alarma, de llum, aigua, telèfon…) com a despeses de capital (despeses d'amortització de préstecs d'adquisició del local així com de vehicles comercials).   
 
Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables que estiguen justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes, fins al límit de 600 euros per sol·licitud.  
 
Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes aquests autònoms, microempreses o xicotetes empreses hauran de desenvolupar la seua activitat en l'àmbit territorial de Calp i estar donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda a data de 14 de març de 2020. A més hauran d'haver suspés la seua activitat a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma o bé en cas d'haver-la mantingut, haver reduït la facturació corresponent al mes d'abril de 2020 almenys un 50 per cent respecte del facturat en el semestre anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
 
A aquestes ajudes l'Ajuntament de Calp destinarà una subvenció de 83.847 euros que ha concedit Diputació per a minimitzar l'impacte econòmic de la pandèmia en les pimes, micropymes i autònoms.  
 
Tant la subvenció al fem del comerç local com les ajudes a dones empresàries i negocis amb menys de tres anys d'antiguitat es podran sol·licitar fins al 8 d'octubre. S'hauran de sol·licitar en el registre electrònic de l'Ajuntament de Calp mitjançant imprés que estarà disponible en el web municipal - www.calp.es.