Aguas de Calpe inicia les obres de renovació de conduccions d'aigua potable en Canuta de Ifac

dimecres, 27 Novembre, 2019 - 11:15

Aguas de Calpe inicia aquesta setmana les obres de renovació de conduccions d'aigua potable en la partida Canuta d’ Ifac. Amb aquestes obres s'aconsegueixen diversos objectius: s'instal·len més de 2 quilòmetres de noves canonades, es redueixen i eviten fugides o avaries en la xarxa i es millora el rendiment del conjunt de la xarxa de subministrament que ja està en xifres rècord en tota la província amb més del 85%.

 

S'instal·laran 2.170 metres de noves canonades, en concret; 560 m de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mil·límetres, 1.200 m de canonada de polietilé de diàmetre 110 mil·límetres i 410 m de canonada de polietilé de diàmetre 63 mil·límetres. Es realitzaran per a això 16 nusos de connexions amb la xarxa de canonades existents. Així mateix, es renovaran 70 escomeses domiciliàries. La duració estimada dels treballs és de cinc mesos. L'import de la inversió a realitzar ascendeix a 215.634,23 €.

 

Amb aquesta obra es millora la qualitat del servei posat que es garanteix la continuïtat del servei en eliminar els actuals trams de conducció situats a l'interior de parcel·les privades i, d'altra banda, s'optimitzen les condicions de subministrament quant a pressió i cabal es refereix. L'obra permet a més continuar amb el procés de racionalització de la xarxa de distribució municipal, ja que possibilita deixar en desús un total de 1.450 metres de conduccions, en la seua major part de fibrociment, que havien quedat obsoletes.

 

El procés continu de renovació de conduccions que realitza Aguas de Calpe és fonamental per a garantir la sostenibilitat del sistema de proveïment a Calp posat que és un dels principals factors, juntament amb el sistema de telecomandament, la sectorització de la xarxa i la instal·lació de comptadors domiciliaris intel·ligents, que incideixen sobre la millora del rendiment hidràulic i que ha possibilitat que Calp haja superat el rendiment del 85 per cent.