dimecres, 22 Setembre, 2021 - 11:00

Aquesta setmana Aguas de Calpe ha iniciat les obres de la renovació de conduccions en la partida Empedrola. Amb aquestes obres s'aconsegueixen diversos objectius: s'instal·len 2.851 metres de noves canonades, es redueixen i eviten fugides o avaries en la xarxa i es millora l'eficiència de la xarxa municipal de distribució d'aigua potable .
 

En concret s'instal·laran 2.851 metres de noves canonades de polietilé de diàmetre 110 mil·límetres. Així mateix, es renovaran 70 escomeses domiciliàries i s'instal·larà una nova vàlvula de regulació de pressió per a millorar les condicions de subministrament a les diferents zones de la partida Empedrola. L'import de la inversió a realitzar ascendeix a 285.689,75 € .

La xarxa de distribució d'aigua potable actual en la partida Empedrola està formada per canonades de fibrociment de diàmetre 80 mm i ferro galvanitzat de diàmetre 50 mm. Algunes d'aquestes canonades són de gran antiguitat i durant els últims anys s'ha registrat un nombre creixent de fugides.

Amb aquesta obra es millora la qualitat del servei perquè es garanteix la continuïtat del servei en eliminar els actuals trams de conducció situats a l'interior de parcel·les privades i d'altra banda, s'optimitzen les condicions de subministrament quant a pressió i cabal es refereix.

L'obra permet a més continuar amb el procés de racionalització de la xarxa de distribució municipal, ja que possibilita deixar en desús conduccions que havien quedat obsoletes i que discorren en la seua major part per l'interior de parcel·les privades.