Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 2022
Concurso escaparates de Navidad 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
dimecres, 13 Juliol, 2016 - 10:15

El Consistori va aprovar en el plenari celebrat ahir el primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Hòmens i Dones. Es tracta d'un document que establirà les polítiques actives dirigides a potenciar la igualtat real entre hòmens i dones, i a combatre les manifestacions encara subsistents de discriminació directa o indirecta, per raó de sexe.

 

El Pla d'Igualtat és un instrument de treball on s'arrepleguen les actuacions dirigides a eliminar les situacions de desigualtat de les dones en tots els àmbits de la vida social. El Pla pretén abordar qüestions com la bretxa salarial, el repartiment desigual de les responsabilitats familiars, la violència de gènere, la prevenció de l'assetjament sexual, l'escassa presència de dones en càrrecs de responsabilitat, etc. Des de l'Ajuntament es promou un compromís seriós per a trencar amb situacions de desigualtat i incentivar polítiques específiques destinades a millorar la situació de la dona.

 

El projecte, que ha aconseguit el suport de tots els grups del plenari, eixirà endavant amb subvencions d'entitats superiors per a aconseguir sensibilitzar la ciutadania en igualtat d'oportunitats, evitar el llenguatge sexista, campanyes a favor de la salut i la qualitat de vida, afavorir hàbits de vida saludables per a contribuir al benestar físic i psíquic de tota la ciutadania en els seus diferents cicles vitals, entre diverses accions.

 

El Pla d'Igualtat ha realitzat una fotografia de la població, amb els hàbits, els estudis, l'oci i les característiques de vida i a partir d'ací desenvolupa accions per a corregir diferències. El grup municipal Sí Se Puede ha presentat una sèrie d'esmenes que han sigut aprovades i s'inclouran en el text.

 

Ajudes a l'esport

La regidoria d'Esports, a càrrec de Domingo Sánchez, ha aprovat en el plenari la línia d'ajudes a esportistes i entitats esportives dotades amb 190.000 euros. Estes ajudes estan dirigides al foment de l'esport i el seu desenvolupament. Una espenta a totes les entitats locals que treballen per entrenar esportistes, a les escoles esportives i que mantenen l'esperit de la competició.