dimarts, 19 Octubre, 2021 - 13:45

L'Ajuntament de Calp tenen la intenció de crear horts urbans ecològics i posar-los a la disposició dels ciutadans, per això es troba en exposició pública l'ordenança que regularà el règim intern i el funcionament d'aquests horts urbans. El reglament pretén establir el procediment mitjançant el qual s'oferirà als ciutadans la possibilitat de ser adjudicataris de parcel·les municipals mitjançant la cessió d'ús privatiu de domini públic així com les normes que regiran l'ús d'aquests espais.

En l'esborrany de l'ordenança en exposició pública s'assenyala que l'Ajuntament determinarà el número, ubicació i característiques dels horts urbans situats en parcel·les municipals que es troben entre el vial paral·lel al barranc del Pou Roig i el camí de la zona verda del Cocó, darrere de les instal·lacions de l'Escola Infantil Silene. Es tracta d'un complex d'uns 2.648 metres quadrats dins dels quals s'han dissenyat 30 parcel·les de 40 metres .

A més el projecte compta amb zones comunes que inclouen zona de magatzematge, lavabos, zones d'esplai, zona de compostatge i caseta d'escomesa. També s'ha tingut en compte la instal·lació de casetes individuals per a les persones concessionàries i l'emmagatzematge del apers agrícoles.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és el foment de la participació ciutadana i la interacció social, oferir una àrea del municipi a l'oci i distracció per al cultiu agrícola, promoure l'alimentació saludable i generar oci alternatiu a l'aire lliure. A més es preveu reservar parcel·les d'hort urbà per als centres educatius del municipi.

En l'esborrany de l'ordenança s'estableix que l'adjudicació s'iniciarà mitjançant convocatòria aprovada per decret d'alcaldia i publicada en la web municipal i que els interessats hauran de presentar sol·licitud en la OAC. L'autorització per a explotar els horts urbans s'atorgarà entre els sol·licitants per sorteig públic.

L'ordenança també assenyala que els adjudicataris hauran de complir les tècniques i mètodes de cultiu ecològic, el cultiu ha de realitzar-se sense productes fitosanitaris artificials ni fertilitzants o abonaments químics.
En l'actualitat està oberta la consulta pública prèvia a la redacció de l'ordenança de règim intern i funcionament d'horts urbans ecològics de l'Ajuntament i la ciutadania pot fer les seues aportacions i suggeriments sobre aquest tema fins a l'11 de novembre.