Línea 900
dijous, 23 Setembre, 2021 - 11:15

La Policia Local de Calp ha publicat un informe que recull la relació d'actes i denúncies interposades pels agents entre l'1 de juliol i el 12 de setembre. L'informe desglossa les denúncies per incompliment de la normativa covid, denúncies relatives a l'ordenança d'ús i gestió del litoral, relatives a l'ordenança municipal de sorolls i a l'ordenança municipal de convivència en l'espai públic.
Així, en el primer apartat s'han registrat 12 denúncies per incomplir l'ús obligatori de màscara, 155 denúncies per incompliment del toc de queda i 2 per incompliment de les mesures d'higiene i prevenció en locals tancats.
Quant a l'ordenança reguladora de l'ús i gestió del litoral s'han interposat 40 denúncies per l'ocupació de la platja amb cadires, ombrel·les, etc abans de l'hora permesa i a més s'han realitzat 40 actes de depòsit d'articles, és a dir, s'ha requisat el material situat a la platja i traslladat al depòsit sense poder localitzar a l'infractor.
Quant a l'ordenança de sorolls s'han realitzat un total de 217 denúncies per sorolls excessius mitjançant aparells de música, crits, veus, etc.
En aplicació de l'ordenança municipal de convivència en l'espai públic s'han realitzat 15 denúncies per consum de begudes alcohòliques en la via pública, 4 denúncies per venda ambulant de begudes sense autorització, 12 per venda ambulant de tèxtil sense autorització i 10 denúncies per fer treballs d'obres fora de l'horari permés.
Cal destacar que s'han realitzat 79 actes de depòsit per venda ambulant, és a dir, s'ha requisat material de venda ambulant i traslladat al depòsit sense que s'haja pogut localitzar i identificar a l'infractor.
El regidor de Trànsit i Seguretat Ciutadana, Domingo Sánchez, ha destacat que “ha sigut un estiu difícil per la quantitat de visitants que hem rebut, amb els efectius disponibles hem hagut de cobrir una àmbit territorial gran però podem estar molt satisfets de l'actuació de la Policia Local”.