Línea 900
Dilluns, 27 Setembre, 2021 - 10:00

Amb l'objectiu d'erradicar els abocaments il·legals de poda, estris i enderrocs que s'estan produint en el municipi, des de principis de setembre l'Ajuntament ha intensificat la vigilància mediambiental en coordinació amb la Policia Local i Acciona, l'empresa adjudicatària del servei de neteja i gestió de residus.

Com a resultat d'aquesta iniciativa en menys d'un mes s'han produït quatre denúncies amb sanció per abocar restes de poda a la via pública incomplint l'ordenança de neteja viària.

La decisió d'intensificar la vigilància mediambiental es va adoptar després de detectar aquest estiu un increment en els abocaments il·legals, especialment de poda, a les urbanitzacions. En aquest sentit, no sols ha augmentat la vigilància sinó que a més s'està estudiant modificar l'Ordenança de Neteja Viària i Residus Sòlids Urbans per a regular com a infracció greu aquests abocaments el que portarà aparellat un enduriment de les sancions.

Al mateix temps des de l'Ajuntament s'ha informat els ciutadans que els particulars poden portar les restes de poda al Punt Blanc sempre que no supere 1'5 m³ o 30 quilos lligats en feixos no superiors a metre de longitud o depositar-los al costat dels contenidors o en la línia de façana sempre que no supere 1'5 m³ o 30 quilos lligats en feixos per habitatge i en horari de 6.30 a 13.30 hores. Si es tracta de restes de poda d'empreses o si les restes són superiors a 30 quilos el propietari està obligat a la seua retirada i transport a la instal·lació degudament autoritzada.