L'edil Noelia Císcar participa en la constitució del la Comissió de Col·laboració Interadministrativa en matèria de Serveis Socials

dimecres, 25 Novembre, 2020 - 11:30

Ahir es va constituir a València la comisió de col·laboració interadministrativa de la Comunitat Valenciana, un òrgan que serveix com a instrument de coordinació entre les diferents administracions públiques amb competències o atribucions en matèria de serveis socials, adscrit a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

L'edil de l'àrea d'Inclusió Social, Igualtat i Família de l'Ajuntament de Calp, Noelia Císcar, va participar en la reunió ja que forma part d'òrgan a proposta de la FVMP com a representant dels municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants de tota la Comunitat Valenciana.

Aquest òrgan naix de la Llei de Serveis Socials Inclusius i servirà per a marcar les directrius a seguir en l'àmbit d'atenció primària, a més permetrà la vertebració dels Serveis Socials en tot el territori valencià. Una de les primeres qüestions abordades per l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials és la posada en marxa del contracte programa, amb el qual es donarà estabilitat al finançament que el Consell destina als ajuntaments per al reforç dels equips socials municipals. Es tracta d'un conveni pluriennal amb els ajuntaments per a donar estabilitat al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. En el contracte programa es recullen tots els serveis socials que es presten des de l'Ajuntament en atenció primària bàsica i atenció primària especialitzada, corresponent a l'ajuntament una subvenció que superarà els 900.000 €.

Un altre dels aspectes que s'abordaran des d'aquest òrgan de coordinació és el mapa de necessitats de serveis socials, que servirà de base per a l'elaboració del Pla d'Infraestructures, que recollirà les instal·lacions de serveis socials que s'hauran de posar en marxa en els pròxims anys. En aquest aspecte, Calp espera que s'incloga per al municipi un Centre per al TAPIS i la Unitat d'Ajuda i Respir Familiar per als malalts d'Alzheimer del municipi. Al mateix temps que proposarà una residència comarcal per a persones amb diversitat funcional o malalties mentals.

D'altra banda, l'òrgan de coordinació també té entre les seues funcions la formulació de propostes per al funcionament i la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i actuar com a via de participació per al disseny i la planificació d'aquest. Facilitar l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques, especialment dels recursos destinats a serveis socials, és una altra de les tasques d'aquest organisme, que també s'ha d'encarregar d'emetre els informes perceptius sobre el pla estratègic de serveis socials, la cartera de prestacions i el pla d'infraestructures.