L'Ajuntament garanteix l'atenció a persones majors o amb problemes de mobilitat

dimarts, 17 Març, 2020 - 10:00

El govern de Calp ha creat un comité de crisi per a realitzar el seguiment de la situació municipal durant l'estat d'alarma, aquest comité, que es comunica telemàticament, està format per l'Alcaldia, la Secretaria Municipal, i les regidories de Neteja Viària, Policia, Serveis Generals, Comunicació i Protecció Civil. 

Algunes de les mesures adoptades són l'anul·lació de l'atenció presencial a l'Ajuntament encara que atendran telefònicament els departaments de Serveis Socials (965837223) i Atenció al Ciutadà 96 583 36 00 i 900 20 40 50. Els únics departaments municipals que mantenen l'atenció presencial són Policia Local i el Servei d'Ajuda a domicili de Serveis Socials. 

 

A més l'atenció a persones majors o amb mobilitat reduïda s'està realitzant a través de Serveis Socials i les Ong´s locals. Així i tot són nombrosos els calpins i calpines que s'han prestat com a voluntaris, no obstant això des de l'Ajuntament es recomana que romanguen a les seues cases i s'agraeixen les mostres de suport i solidaritat. Protecció Civil i Creu Roja han habilitat un vehicle per a portar medicaments i menjar a persones majors o amb dificultats de mobilitat, les persones que requerisquen aquest servei poden telefonar al 647 613076 i al 96. 583. 16. 16. 

 

Des de l'Ajuntament de Calp s'informa la població que les unitats contra la violència de gènere de la Policia Local, Guàrdia Civil i Regidoria d'Igualtat continuen treballant. En cas de necessitar aquests serveis es pot telefonar al 96 583 90 00, 96 583 00 80 i 96. 36 00. 

 

L'empresa concessionària del Servei de Neteja, Acciona, està realitzant totes les nits la desinfecció dels carrers del municipi amb un producte específic. Per part seua, Aigües de Calp ha garantit que mentre es prolongue l'estat d'alarma no es produiran talls en el subministrament. 

El Servei Provincial de Costas ha informat l'alcaldessa que les obres de recuperació de les platges calpines que estava previst que s'iniciaran aquesta setmana es posposen fins al final de l'estat d'alarma.