Aprovades les ajudes d'emergència social

divendres, 27 Març, 2020 - 14:30

En la Junta de Govern de hui s'ha establit el protocol per a accedir a les ajudes per a atendre necessitats bàsiques. Es tracta d'ajudes per a afrontar despeses específiques de caràcter bàsic, és a dir, necessitats alimentícies, de productes d'higiene i farmacèutics provocats per la situació excepcional de l'estat d'alarma causat pel COVID-19.

 

S'estableix un mecanisme molt àgil per a accedir a aquestes ajudes. La petició s'iniciarà d'ofici o bé a petició de la persona sol·licitant. Es realitzarà via telefònica 965837223 o via correu electrònic a: servsociales@ajcalp.es i podrà sol·licitar-se a partir de la setmana vinent.

 

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o famílies residents i empadronades a Calp, així com aquells transeünts (persones sense llar) l'estat de necessitat de les quals es trobe reconegut en el moment de la sol·licitud i que complisquen els requisits establits per a la seua concessió com l'escassetat o falta absoluta de recursos econòmics. Aquestes ajudes tindran caràcter mensual mentre es mantinga l'estat d'alarma.

 

A més s'ha informat de la suspensió de totes les taxes municipals mentre continue l'estat d'alarma, així com la devolució dels rebuts ja satisfets en aquells serveis que no s'han pogut prestar.

 

Els diferents departaments municipals ja estan treballant en les bases per al programa d'ajudes al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma.