Convocades les ajudes a l'ensenyament i transport del curs 2016/17

dimecres, 21 Març, 2018 - 08:15

Ahir es va publicar la convocatòria d'ajudes a l'ensenyament i transport universitari que concedeix l'Ajuntament de Calp, els interessats podran presentar sol·licituds presencialment a partir d'avui i fins al 19 d'abril en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (avinguda de Ifach, 12). Les ajudes oscil·len entre els 120 i els 480 euros en funció del tipus d'ensenyament i la distància del centre.

 

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques que contribuïsquen a sufragar part de les despeses de matrícula, allotjament, transport i/o compra de material didàctic als estudiants que cursen estudis de Batxillerat primer i segon curs (totes les modalitats), formació professional grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments universitaris de grau, màster i doctorat i ensenyaments universitaris a distància, UNED i ON-LINE (totes les modalitats),en Centres Oficials Públics, o Centres Privats Concertats, situats tant a Calp com fóra del terme municipal.

 

Per a accedir a aquestes ajudes serà necessari estar empadronat a Calp i haver superat el 50% de les assignatures matriculades, quant a la documentació a aportar serà necessari presentar la sol·licitud de l'ajuda, la fotocòpia del DNI de l'alumne, o del pare/mare si és menor, la declaració responsable de no haver rebut cap ajuda per a la mateixa finalitat, la factura de compra dels llibres de text, justificant de matrícula del centre, certificacions finals i la fotocòpia de llibreta bancària o certificat de compte per a l'ingrés de l'ajuda.

 

Encara que el govern municipal va destinar 105.000 € en el seu pressupost del passat any per a atendre les necessitats dels estudiants, els serveis jurídics de l'Ajuntament van indicar en el seu moment la necessitat que la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció general d'Administració Local, es pronunciara sobre l'existència o no de duplicitats en l'atorgament d'aquestes ajudes amb la finalitat d'evitar problemes posteriors. Resolts els dubtes sobre aquest tema es convoquen ara les ajudes.