95 sol·licitants accedeixen a les ajudes dins de la línia d'Ajudes destinades a Dones Empresàries o Negocis de menys de 3 anys

dijous, 26 Novembre, 2020 - 11:00

Un total de 95 sol·licitants s'han beneficiat de la línia d'ajudes destinades a empreses dirigides per dones així com a negocis amb menys de tres anys d'antiguitat que s'hagen vist afectats per la crisi de la COVID-19 que va posar en marxa l'Ajuntament fa uns mesos a través d'una subvenció de la Diputació Provincial.

 

Les ajudes concedides ascendeixen a 52.869’44€ i se subvencionen tant despeses corrents (lloguer del local, despeses de consultoria i assessoria realitzats a conseqüència de la situació de l'estat d'alarma, de llum, aigua, telèfon…) com a despeses de capital (despeses d'amortització de préstecs d'adquisició del local així com de vehicles comercials). Se subvenciona el 100% del total dels conceptes subvencionables que estiguen justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes, fins al límit de 600 euros per sol·licitud.

 

Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes els autònoms, microempreses o petites empreses han de desenvolupar la seua activitat en l'àmbit territorial de Calp i estar donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda a data de 14 de març de 2020. A més havien d'haver suspés la seua activitat a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma o bé en cas d'haver-la mantingut, haver reduït la facturació corresponent al mes d'abril de 2020 almenys un 50 per cent respecte del facturat en el semestre anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

 

Aquesta línia d'ajudes compta amb una subvenció de la Diputació per a minimitzar l'impacte econòmic de la pandèmia en les pimes, micropymes i autònoms. Es tracta de la tercera línia d'ajudes que ofereix l'Ajuntament de Calp després de les ajudes directes al comerç local i la subvenció de la taxa de recollida de residus sòlids i que s'emmarquen dins del Pla Resisteix, amb la finalitat d'impulsar l'activitat econòmica en el municipi.