Ayudas al Comercio Local para hacer frente a los efectos del COVID19

De gemeenteraad zal 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor degenen die getroffen zijn door de staat van alarm.

donderdag, 26 Maart, 2020 - 15:15

De gemeenteraad van Calp heeft al een pakket maatregelen voorbereid om de gevolgen van het coronavirus en de staat van alertheid aan te pakken, en er wordt een begrotingswijziging van 1 miljoen euro doorgevoerd om deze maatregelen uit te voeren.

 

De burgemeester, Ana Sala, heeft aangekondigd dat er verschillende actielijnen zullen worden uitgezet, in de eerste plaats sociale noodmaatregelen die onmiddellijk zullen worden geactiveerd en die het mogelijk zullen maken om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen, dat wil zeggen gezinnen die het risico lopen te worden uitgesloten, waarvan de situatie is verergerd door de staat van alarm.

 

Een andere actielijn is het helpen van de commerciële en zelfstandige ondernemers, de drijvende kracht van de economie, om de economische activiteit te bevorderen zodra de staat van alertheid is beëindigd. Het doel is om het economisch herstel zo snel mogelijk te bevorderen.

 

Daarnaast zijn er een aantal fiscale maatregelen genomen, zoals de afschaffing of verlaging van bepaalde belastingen, zoals het gebruik van de openbare weg of markten, of de opschorting van de onroerendezaakbelasting (IBI). De gemeenteraad heeft ermee ingestemd alle betalingen en gemeentelijke belastingen op te schorten voor de duur van de waarschuwing. Bovendien is de betaling van de maartfactuur voor de Silene-Kleuterschool van Ifac al opgeschort.

 

Volgens de burgemeester "zijn dit maatregelen ten gunste van de mensen, maar ook van de bedrijven en ondernemingen die banen creëren en die met de noodtoestand moesten sluiten. Deze maatregelen zullen het mogelijk maken de economische activiteit zo snel mogelijk te herstellen en de verliezen als gevolg van de sluiting van bedrijven op te vangen”.