De lokale politie meldt 64 mensen voor het niet in acht nemen van de bewegingsbeperkingen.

vrijdag, 27 Maart, 2020 - 14:15

De plaatselijke politie van Calp heeft een rapport uitgebracht over de niet-naleving van de beperkingen die worden opgelegd door het decreet tot afkondiging van de staat van alarm, met inbegrip van de rapporten die tussen 15 en 25 maart zijn ingediend.

 

De politie heeft 64 personen aangegeven voor strafbare feiten die verband houden met beperkingen van het vrije verkeer van personen en 3 personen voor strafbare feiten die verband houden met inperkingsmaatregelen op het gebied van commerciële activiteiten, culturele voorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen en -activiteiten, hotel- en restaurantactiviteiten, d.w.z. voor het niet naleven van de sluiting van voorzieningen.

 

In het Crisiscomité, dat vandaag met telematische middelen werd gehouden, werd gemeld dat het opvangcentrum voor daklozen zonder problemen functioneerde.  De lokale politie houdt toezicht op de naleving van de WHO-richtlijnen voor de bouwsector.