Aguas de Calpe (het waterbedrijf) verlengt de termijn voor de betaling van de waterfacturen zonder toeslag

donderdag, 26 Maart, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de watervoorziening en -distributie, heeft een reeks speciale maatregelen goedgekeurd als reactie op de door COVID-19 ontstane alarmsituatie, waarvan de eerste bestaat uit het verlengen van de betalingstermijn voor personen die hun rekeningen niet binnen de vrijwillige betalingstermijn kunnen betalen zonder enige vorm van toeslag.

Bovendien zullen de socialebijstandspercentages van het huidige Aguas de Calpe-programma voor sociale en humanitaire verantwoordelijkheid uiterst worden aangepast om te voorkomen dat de gevolgen van de staat van alertheid elke burger van Calp aan het risico van sociale uitsluiting blootstelt.

Aguas de Calpe, gemeenteraadslid en algemeen directeur, Juan Manuel del Pino, zei dat "het bedrijf, in coördinatie met de sociale diensten, deze maatregelen heeft genomen om een dienst te behouden die zo belangrijk is als water. Aguas de Calpe heeft een noodplan opgesteld dat van kracht zal blijven zolang de Spaanse regering de staat van alertheid handhaaft, om het risico van sociale uitsluiting van de meest achtergestelde gebruikers te voorkomen. Daartoe wordt de betalingstermijn zo lang als nodig is verlengd, zonder enige boete of te hoge betaling".

Bovendien garandeert Aguas de Calpe de kwaliteit en de aanvoer van water voor consumptie, behandeling en sanering in de gemeente.