Aguas de Calpe begint met de renovatie van de drinkwaterleidingen in Canuta de Ifach.

woensdag, 27 November, 2019 - 11:15

Aguas de Calpe begint deze week met de renovatie van de drinkwaterleidingen in Canuta de Ifach. Met deze werkzaamheden worden verschillende doelstellingen bereikt: de aanleg van meer dan 2 kilometer nieuwe pijpleidingen, het verminderen en voorkomen van lekkages en storingen in het netwerk, het verbeteren van de prestaties van het gehele netwerk en het bereiken van een recordniveau in de hele provincie met meer dan 85%.

2.170 meter nieuwe buizen zullen worden geïnstalleerd, met name 560 meter nodulair gietijzeren buizen met een diameter van 150 mm, 1.200 meter polyethyleen-buis met een diameter van 110 mm en 410 meter polyethyleen-buis met een diameter van 63 mm. Hiertoe worden 16 knooppunten voor aansluitingen op het bestaande leidingnet aangelegd. Daarnaast worden 70 huisaansluitingen vernieuwd. De geschatte duur van de werkzaamheden is vijf maanden. De te doen investering bedraagt 215.634,23 euro.

Deze werkzaamheden verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening door de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen door het wegwerken van de huidige leidingdelen in particuliere eigendommen en het optimaliseren van de leveringscondities op het gebied van druk en doorstroming.

De werken zullen ook de rationalisatie van het stedelijke distributienet mogelijk maken, aangezien in totaal 1.450 meter leidingen, voornamelijk vezelcement, uit de vaart zullen worden genomen.

Het door Aguas de Calpe uitgevoerde continue proces van pijpvernieuwing is van essentieel belang om de duurzaamheid van het Calpe-voorzieningssysteem te waarborgen, aangezien dit een van de belangrijkste factoren is, samen met het systeem voor afstandsbediening, de netwerksectorisering en de installatie van intelligente huishoudelijke meters, die de hydraulische efficiëntie verbeteren en Calpe in staat hebben gesteld om een efficiëntie van meer dan 85% te bereiken.