De gemeenteraad van Calpe zal via de programma's EMCUJU en EMPUJU 11 werkloze jongeren in dienst nemen.

woensdag, 6 November, 2019 - 13:30

De gemeenteraad van Calpe zal in het kader van de programma's ter bevordering van de werkgelegenheid voor de jonge EMCUJU en EMPUJU de Labora (voorheen Servef) elf mensen in dienst nemen. Het doel van deze steun is de integratie van werkloze jongeren onder de 30 jaar te vergemakkelijken en hun een kans op een baan te bieden.

Dit is het vierde jaar waarin de gemeente deze subsidies heeft aangevraagd, die door het Europees Sociaal Fonds worden medegefinancierd en die zijn opgenomen in het Operationeel Programma Operativo de Garantía Juvenil. In deze editie zal in totaal 212.277,77 euro via deze twee programma's worden toegekend aan jongeren die zowel gekwalificeerde (EMCUJU) als ongeschoolde (EMPUJU) jongeren aanspreken.

Van de tien contracten hebben er vijf betrekking op arbeidsplaatsen in het EMCUJU-programma, waarvoor een subsidie van 101 868,89 euro is ontvangen. Dit jaar zullen een architect, een maatschappelijk werker, een bioloog, een opvoeder voor kinderen en een toeristische technicus in dienst worden genomen. Dit is een eenjarig stagecontract.

De overige zes contracten komen overeen met het EMPUJU-programma. Het is de bedoeling om dit jaar twee administratieve medewerkers en vier werknemers in dienst te nemen, en in dat geval wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een specifieke baan of dienst gesloten. 110.408,88 werd ontvangen voor de uitvoering van deze contracten.

De steun is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder en jonger dan 30 jaar die zijn ingeschreven in het garantiesysteem voor jongeren in de regio Valencia.

Alle personen die aan deze selectieprocedure wensen deel te nemen, moeten zowel in het dossier van het nationale jeugdgarantiestelsel van de Valenciaanse Gemeenschap als in Labora worden geregistreerd. Labora is degene die het generieke aanbod doet en de kandidaten selecteert.