t
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
CARTEL Calpe Septiembre_0.jpg
klips.png
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Uiterste termijn voor IBI-betaaltoelagen die openstaan voor gepensioneerden, gepensioneerden en langdurig werklozen.

woensdag, 29 Mei, 2019 - 09:00
Ayudas IBI Calp

De gemeenteraad van Calpe heeft vandaag de termijn geopend voor het aanvragen van steun voor de betaling van onroerendgoedbelasting (IBI), gericht op gepensioneerden, gepensioneerden onder de 65 jaar en langdurig werklozen, allemaal met weinig middelen.

Deze groepen kunnen een bonus van maximaal 400 euro en maximaal 75 procent van het belastingbedrag krijgen. Dit bedrag zal met 10% worden verhoogd in het geval van personen met een handicap of met gehandicapte leden van de gezinseenheid die kunnen aantonen dat hun handicap 33% of meer bedraagt, of die het slachtoffer zijn van gendergeweld of deel uitmaken van een eenoudergezin.

Om van deze steun gebruik te kunnen maken, moet men in 2018 als eigenaar of huurder de IBI van zijn gewone verblijfplaats in Calpe hebben betaald. De aanvrager moet eigenaar zijn van een enkele woning in Calpe, die ook zijn gewone verblijfplaats is, en op dat adres geregistreerd zijn. Het is ook vereist dat het bruto jaarinkomen van alle leden van de gezinseenheid of de samenwoning die in het laatste afgesloten boekjaar werden vermeld, in totaal niet meer bedraagt dan het dubbele van de IPREM (Public Indicator of Multiple Effects Income) van het jaar van de oproep.

Personen die ouder zijn dan 65 jaar of die in 2018 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, personen jonger dan 65 jaar die in 2018 gepensioneerd zijn in het kader van de sociale zekerheid, en langdurig werklozen in 2018 zullen van deze steun profiteren.

 

Belangstellenden kunnen deze subsidies tot 15 juli aanvragen bij het Office of Citizen Service (OAC) of telematisch via calp.es.

Voor de uitvoering van dit initiatief is in de gemeentelijke begrotingen van dit jaar een eerste toewijzing van 100.000 euro voorzien.

 

Grondslagen voor de toekenning van individuele steun ter financiering van de kosten van de gewone verblijfplaats van werklozen

BOP-oproep