Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

HET GEMEENTEBESTUUR REGULEERT NACHTPARKEREN VAN CAMPERS BINNEN HET GEMEENTELIJK GRONDGEBIED

vrijdag, 11 Mei, 2018 - 08:15

 

Tijdens de plenaire vergadering van vrijdag wordt het parkeren van kampeerwagens en dergelijke op het gemeentelijk grondgebied behandeld. Er moet een oplossing worden gevonden voor de problemen die voortkomen uit het langdurig kamperen van campers op de openbare weg. Soms gaat dat gepaard met afvallozingen in de openbare ruimte met nadelige gevolgen voor het stedelijk landschap.

 

Met de bedoeling om dit soort toerisme, dat in heel Europa een groei doormaakt, in goede banen te leiden met respect voor het milieu, wordt een wijziging van de gemeentelijke verordening  voorgesteld met regelgeving voor parkeren met een tijdslimiet. De wijziging geeft aan kampeerwagens en dergelijke voertuigen toestemming om op de openbare weg en aangrenzend grondgebied in het zomerseizoen van 9 tot 21 uur te parkeren en de rest van het jaar van 9 tot 20 uur. Dit brengt met zich mee dat campers 's nachts in openbare of particuliere zones moeten staan die daar speciaal voor zijn bedoeld.

 

Tegelijkertijd wordt het verboden te kamperen op de openbare weg met uitzondering van de zones waar dat officieel mag. Een camper wordt als kampeermiddel gezien wanneer het voertuig behalve met de wielen op een andere manier contact met de grond maakt (stabilisatiesteunen of andere kunstgrepen); als meer ruimte wordt ingenomen dan een gesloten camper (uitklapramen of open deurposten, stoelen, tafels en dergelijke); of als een al dan niet vervuilende vloeistof wordt geloosd die niets te maken heeft met motorverbranding (waswater, afvalwater of vergelijkbaar). Het niet nakomen van de verordening betekent een overtreding en zelfs wegslepen van het voertuig. 

 

De toename van het zogenaamde “campertoerisme” in Europa brengt een wildgroei van deze wagens met zich mee. Het permanent parkeren hiervan op de openbare weg heeft de laatste maanden talrijke klachten van buurtbewoners opgeleverd. Deze constateren gevallen van afvallozingen op de openbare weg en ongeoorloofde aansluitingen op het openbare waterleidingnet. Het uiteindelijke doel van dit initiatief is dit type toerisme te stimuleren maar dan op plaatsen die hiervoor ingericht zijn.