SUBSIDIEOPROEP VOOR ONDERWIJS EN TRANSPORT VOOR SCHOOLJAAR 2016/2017

woensdag, 21 Maart, 2018 - 08:15

 

Gisteren is de oproep geplaatst voor de subsidies  die de gemeente Calp verleent voor onderwijs en vervoer naar de universiteit. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag tot 19 april persoonlijk hun verzoek indienen bij de gemeente (Oficina de Atención al Ciudadano, Avenida de Ifach 12). De subsidie varieert van 120 tot 480 euro afhankelijke van het type onderwijs en de afstand tot het opleidingsinstituut.

 

Deze oproep is bedoeld voor financiële hulp voor het betalen van inschrijving, verblijf, vervoer en/of de aankoop van didactisch materiaal door studenten van het eerste en tweede jaar Bachillerato (alle varianten), middelbaar en hoger beroepsonderwijs, professionele en hogere kunstopleidingen, universitaire opleidingen bachelor, master en postdoctoraal en universitair afstandsonderwijs UNED en ON-LINE (alle varianten) in officiële staatsscholen of door de staat gesubsidieerd particulier onderwijs zowel in Calp als buiten de gemeente.

 

Om de subsidie te kunnen krijgen moet men bij het bevolkingsregister van Calp staan ingeschreven en 50% van de opgegeven vakken behaald hebben. Wat betreft de in te dienen documenten zijn nodig: de subsidie-aanvraag, fotokopie van het identiteitsbewijs van de leerling of bij minderjarigen van de vader/moeder, een verklaring dat geen enkele andere subsidie voor hetzelfde doel is ontvangen, de aankoopfactuur van de lesboeken, een bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling, een verklaring over de eindcijfers en een fotokopie van het bankboekje of een verklaring van de bank over de bankrekening voor het overmaken van de subsidie.

 

Hoewel het gemeentebestuur bij de begroting van vorig jaar 105.000 € heeft uitgetrokken voor de behoeften van leerlingen en studenten, gaf de juridische dienst van de gemeente destijds aan dat het nodig was dat de Generalitat Valenciana via het Directoraat-Generaal Lokale Overheden een uitspraak deed over het al dan niet bestaan van overlappingen bij het toewijzen van deze subsidie om problemen achteraf te voorkomen. Daar de vragen hierover zijn opgehelderd, wordt nu de subsidieoproep gedaan.