CALP KEURT DE BEGROTINGEN VAN 2018 GOED MET MEER INVESTERINGEN EN HET VERDER NAAR BENEDEN BRENGEN VAN DE SCHULD VAN DE GEMEENTE

dinsdag, 27 Februari, 2018 - 10:00

 

De plenaire van de gemeente Calp heeft definitief de gemeentebegroting voor 2018 van 39.566.875 € goedgekeurd. Er is in totaal 4.653.275 € euro bestemd voor investeringen in de gemeente.

 

Burgemeester César Sánchez heeft de begroting bestempeld als “evenwichtig, verantwoordelijk en betrokken bij het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners van de Calp”. De begroting is gebaseerd op vijf pijlers: werk, cultuur, sport, milieu en onderwijs. Ook staat de begroting toe dat de gemeentelijke schuld wordt gereduceerd, gaat dieper in op de modernisering van de gemeente en, aldus Sánchez, “staat ons toe bezig te blijven met mensen naar Calp halen en te zorgen voor 365 dagen werkgelegenheid in het jaar”.

 

Stedelijke infrastructuur

Bij de projecten die in de gemeentelijke rekeningen voor 2018 zijn opgenomen, zitten belangrijke investeringen om verschillende urbanisaties te verbeteren. Zo wordt 130.000 € uitgetrokken voor het installeren van LED-verlichting in urbanisaties. Ook is voorzien in investeringen voor het opknappen van wegen en het verhelpen van kuilen in de weg en er wordt 140.000 € uitgetrokken voor het plaatsen van brievenbussen in urbanisaties.

 

Verder is voorzien in reparatie van het wegdek in de Avenida Gabriel Miró, Calle La Niña en Avenida de Ifach. Verder wordt Manzanera Zone II gesaneerd met een budget van 107.300 € voor dit jaar, voor 65% gefinancierd door het provinciebestuur.

 

Vial J

In de gemeentelijke begroting van dit jaar is 599.857 euro opgenomen voor de consolidatie van Vial J, die de naam Felipe VI krijgt. Deze weg maakt het mogelijk rijdend verkeer van het gebied bij de stranden te verleggen naar de rijksweg zonder door Avenida Ejércitos Españoles en Avenida Diputación te hoeven. Op deze manier wordt het verkeer in de bebouwde kom ontlast, in het bijzonder in de buurt van de scholen, en vergemakkelijkt de toegang tot de gemeente.

 

Nieuwe ruimte voor sport

Wat sport betreft, wordt 50.000 € bestemd voor verlichting en ventilatie van Pabellón Ifach, 60.000€ voor de uitbreiding en verbetering van de sportfacilieiten en 60.000€ voor het creëren van een nieuwe ruimte voor sport. Deze komt bij de botanische tuin.

 

Cultuur

Er is ook voorzien in nieuwe investeringen in de Casa de Cultura zoals het repareren en schilderen van de buitengevel van het gbouw met een budget van 105.000 euro. Voor het vervangen van de stoelen van het auditorium is  91.505 euro uitgetrokken.

 

Men wil eveneens de vierde fase van het gebouw in Calle Puerto Santa María aanpakken, hiervoor is 250.000 euro bestemd.

 

Gezinsondersteuning

Een andere opvallende investering is het inrichten van een spelotheek in de Casa de Cultura met de bedoeling het gezinsleven eenvoudiger te combineren met werk. Hier is een post van 356.332 euro voor uitgetrokken. Bovendien is 40.000 € bestemd voor het opstarten van een Gezinsprogramma met de bedoeling om gezinnen één dag per maand alternatieve mogelijkheden voor vrije tijd en vermaak te bieden. 

 

Sociaal beleid

Ook valt het hoofdstuk op dat is gewijd aan sociaal beleid waarvoor 1.558.275 euro wordt bestemd. Dit is een verhoging van 44.675 euro en er is voorzien in het aanstellen van een nieuwe sociaal werker.

 

Milieu en erfgoed

Dit jaar gaat 80.000 euro naar het opzetten van een circuit van bewegwijzerde wandelpaden in Las Salinas. Zo kunnen burgers wandelen en genieten van dit natuurlijke landschap. Bij de investering is tevens de regeneratie van een gebied inbegrepen dat in het verleden als stortplaats werd gebruikt voor afval van sloopwerkzaamheden.

 

In de begroting is ook de aanstelling van een onderhoudsteam inbegrepen om permanent taken te verrichten op het gebied van schoonmaak en conservering op de vindplaats van Baños de la Reina.

 

Onderwijs // werkgelegenheid

De begroting wijzigt de subsidie voor onderwijs en universitair vervoer, hiervoor is 105.000 € opgenomen.

 

Er gaat 60.000€ naar de programmering van de "Campus de Excelencia Empresarial Casanova" waar cursussen en activiteiten worden opgestart voor de vorming van ondernemers.

 

Parkeergelegenheid

Het bestuur heeft twee acties gepland om parkeerplaats in de gemeente te stimuleren. Enerzijds door parkeerplaats te creëren in Pla Senieta, waarvoor 140.000 € is bestemd, en het verwerven van grond voor gemeentelijk gebruik vlakbij het historiche centrum.

 

Verder worden in het kader van plan EDUSI de straten Benissa, Murillo, Carrer de Fòra en Calle Vicente Pastor aangepakt. Bepaalde urbane ruimtes moeten worden opgeknapt door middel van het herstellen van groenzones.

 

De oppositie liet weten het er niet mee eens te zijn omdat de ingediende bezwaren niet zijn geaccepteerd. De socialistische fractie verzocht om verlaging van de gemeentebelasting voor onroerendgoedbezitters en een korting van 25% op de rekening voor het vuilophaal. Si se puede Calp vestigde de aandacht op dat er geen investeringen worden gedaan voor sociale woningen en Compromís wees op de oneerlijke kadastrale revisie die gehandhaafd blijft.

 

DEBAT OVER DE POSITIE VAN DE GEMEENTE

Na het afronden van de plenaire over het goedkeuren van de begroting de plenaire werd een debat gevoerd over de positie van de gemeente. Burgemeester César Sánchez vergeleek de situatie van de gemeente in 2011 met die van nu en merkte op dat de schuld van de gemeente met 50% is teruggebracht. Ook wees hij erop dat het aantal werklozen in Servef van 2065 in januari 2011 naar 1620 in januari 2018 is gegaan.

 

Sánchez benadrukte de verbeterde cijfers wat betreft werkgelegenheid en ook die van infrastructur. Verder legde hij de prioriteiten van het bestuur voor 2018 uit, die draaien om spreiding van het toeristische aanbod en investeringen in sociaal beleid.

 

Op dit punt merkte Ximo Perles van Compromís op dat het terugdringen van de schuld betekende dat in 2011 ambtenaren werden ontslagen en de belastingen werden verhoogd. Verder bekritiseerde hij de vergrote mogelijkheid tot bebouwing in PP4. De woordvoerder van de socialistische fractie vestigde de nadruk op de noodzaak om het algemeen plan voor ruimtelijke ordening en de gemeentebelastingen te herzien.