BIJ 70% VAN DE BEBOUWDE KOM IS AL GLASVEZEL INGEVOERD

dinsdag, 20 Februari, 2018 - 14:15

 

 

De gemeente Calp is al een tijd bezig met het stimuleren van de verspreiding van glasvezel in Calp volgens de vastgestelde standaard. In totaal vijf bedrijven hebben bij het gemeentebestuur een implementatieplan van deze technologie ingediend dat is geïnspecteerd en geautoriseerd door de gemeente en voldoet aan het bestaande wetgevingskader.

 

Er is berekend dat glasvezel binnen de bebouwde kom reeds 70% van de bevolking bereikt en er wordt een begin gemaakt met implementatie in de omgeving van het strand en in urbanisaties.

 

De belangrijkste bedoeling van de gemeente is het minimaliseren van kabelgeulen en werkzaamheden die de burgers overlast zouden kunnen bezorgen. In deze zin is het gelukt de installatiebedrijven de telefoonleidingen te laten gebruiken om de overlast zo gering mogelijk te houden of ze aan de gevels op te hangen.

 

Glasvezel bevordert modernisering, maakt internet mogelijk met hoge snelheid en stabielere bandbreedtes, het is sneller en veiliger en betrouwbaarder en verbetert de ontvangst van digitale televisie. Hoewel de installatie van glasvezel volgens de regelgeving door bevoegde bedrijven gebeurt, is het de gemeente die toestemming geeft en de invoering op het grondgebied inspecteert.