CALP VERZOEKT DE AUTONOME REGERING MET KLEM OM MAXIMALE WAAKZAAMHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ HET WERK VOOR CASAS NEPTUNO

woensdag, 14 Februari, 2018 - 12:15
Calp Casas Neptuno

 

Vanwege de bezorgdheid onder de burgers van Calp betreffende de werkzaamheden die in Casas Neptuno worden uitgevoerd, wil de gemeente Calp aan de Valenciaanse regering met klem verzoeken de uiterste waakzaamheid te betrachten in verband met alle activiteiten op deze stukken grond. Deze beslissing wordt ook gemotiveerd door het feit dat het Directoraat-Generaal Erfgoed, die van Departement Cultuur afhankelijk is, tot op heden alle vergunningen heeft toegekend voor de werkzaamheden waarom het bedrijf heeft verzocht.

 

Zo heeft het Departement toestemming gegeven om enkele eerste proefnemingen te doen op het terrein en ook om vervolgens de gebouwen te slopen. Men is hier op dit moment mee begonnen, waarbij ook de tegels en alle moderne elementen worden verwijderd van het terrein en deel uitmaakten van het bouwwerk.

 

Verder heeft het Departement reeds een vergunning afgegeven voor de volgende fase die hoort bij de opgraving op de percelen. Deze formaliteit is beslissend voor het al dan niet bestaan van archeologische resten en de waarde ervan. Het Departement moet met deze informatie beslissen of de percele mogen worden bebouwd of niet.

 

“We dringen bij het Directoraat-Generaal aan op uiterste waakzaamheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid bij alle handelingen die worden verricht in verband met de percelen van Casas Neptuno. De zaak baart ons grote zorgen”, liet burgemeester César Sánchez weten.

 

Sánchez kondigde bovendien aan dat het gemeentebestuur een archeoloog inhuurt om toezicht te houden op alle werkzaamheden die op deze terreinen plaatsvinden.

 

De gemeente herhaalt ook dat er beslist geen bouwvergunningen voor deze percelen worden uitgegeven zonder de voorgeschreven, bindende toestemming van genoemde instantie. Deze verleent de overeenkomstige vergunningen voor wat voor stappen er dan ook worden ondernomen op deze percelen want het gaat mogelijk om een gebied van archeologisch belang.