TWEE AGENTEN VAN DE POLICÍA LOCAL NEMEN DEEL AAN EEN EUROPEES PROJECT TER VOORKOMING EN BESTUDERING VAN CYBERCRIMINALITEIT

dinsdag, 30 Januari, 2018 - 09:45

 

Twee agenten van de Policía Local van Calp, Martin Moreno y Ben Wilkinson, zijn geselcteerd om deel te nemen aan het Europese project Prophets na het indienen van een onderzoeksvoorstel. Het project is voor preventie en onderzoek van online criminaliteit en terroristische handelingen. 

 

Prophets bestaat uit een associatie van 16 instellingen uit 10 EU-lidstaten. De gemeente Calp neemt dus deel samen met verschillende Europese politiekorpsen en Europese universiteiten. Het project wordt geleid door de politie-afdeling van de Beierse universiteit.

 

Het doel van dit initiatief, waarvan de oplossingen toepasbaar zijn in de hele Europese Unie, is het identificeren van radicaliserende online gedragsprocessen die personen aanzetten tot het uitvoeren of steunen van extreme handelingen. Het gaat om het onderzoeken van bepalende factoren die cybernetisch terroristisch gedrag ondersteunen en er moet gereedschap worden ingezet om dit gedrag te tegen te gaan.

 

De duur van het onderzoek, waarvan de conclusies en voorstellen in Brussel zullen worden gepresenteerd, is vastgesteld op 3 jaar en wordt 100% gefinancierd uit Europese fondsen. De agenten uit Calp reizen de komende maanden naar Duitsland om mee te doen aan de eerste sessie van de associatie.

 

Burgemeester César Sánchez, die dit initiatief steunt door als gemeente bij het project aan te sluiten, heeft zijn tevredenheid getoond over het selecteren van twee agenten uit Calp om deel uit te maken van dit Europese programma.