Programación de Navidad Calp 2022
Campaña Empadronamiento 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado

TEATRO INFANTIL "VUELA PLUMA"

Fecha: 
Sábado, 22 Mayo, 2021 - 19:00
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - SALÓ BLAU
Info Entrada: 
Entrada gratuita, previa inscripción, hasta completar aforo
Info Taquilla: 
Reserva tu entrada: 965839123, de lunes a sábado
Más Información: 

PERIFERIA TEATRO PRESENTA VUELA PLUMA

Vuela Pluma nos cuenta la historia de un pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta que un día tuvo un sueño… la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas.

 

Premio al mejor espectáculo en el festival internacional de marionetas de Tolosa 2015.

Duración: 50 minutos. Teatro de objetos

+4 años y público familiar

 

Organiza: 
CONCEJALÍA DE CULTURA
Categoría: 

TEATRO INFANTIL: "DOROTEA Y EL COVID"

Fecha: 
Sábado, 24 Octubre, 2020 - 17:00 a Domingo, 25 Octubre, 2020 - 14:45
Ubicación: 
TEATRO ODEÓN
Info Entrada: 
GRATUITA. LIMITADA AL AFORO. RESERVA OBLIGATORIA
Más Información: 

AFORO LIMITADO. RESERVA TU ENTRADA EN puntjove@ajcalp.es

TAMBIÉN PUEDES LLAMAR O ENVIAR UN WHATSAPP AL 677081083 Y 664281810 (DE 09:00 A 14:00H)

Duración aproximada 60 min

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA DURANTE TODO EL ESPECTÁCULO

Organiza: 
REGIDORIES DE JOVENTUT I EDUCACIÓ. AJUNTAMENT DE CALP
Categoría: 

ANEM A L'AUDITORI! KINDERTHEATER "HISTORIA DE UN CALCETÍN" ("VERHAAL VAN EEN KOUS")

Fecha: 
Domingo, 27 Septiembre, 2020 - 19:00 a Lunes, 28 Septiembre, 2020 - 18:45
Ubicación: 
CASA DE CULTURA – AUDITORIUM
Info Entrada: 
Gratis toegang met uitnodiging. Beperkt aantal zitplaatsen
Más Información: 

ANEM A L´AUDITORI!

 

WERELDBROEDERDAG

 

LA CANICA

 

Tin en Ton zijn een onafscheidelijk paar kousen. Waar Tin is, is Ton, en waar Ton is, is tin. Van jongs af aan zijn ze samen gegroeid en hebben ze gelach, avonturen en kattenkwaad gedeeld.

Spelen voor gezinnen (+4 jaar)

Duur: 60 minuten

 

Aanbevolen door Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública

 

Gratis toegang totdat alle zitplaatsen bezet zijn.

 

Uitnodigingen kunnen worden afgehaald aan de kassa vanaf 17:00 uur op de dag van de voorstelling.

Organiza: 
CULTUUR-RAADSLID CALP
Categoría: 

ANEM A L'AUDITORI! CHILDRENS´ THEATRE “HISTORIA DE UN CALCETÍN” (“STORY OF A STOCKING”)

Fecha: 
Domingo, 27 Septiembre, 2020 - 19:00 a Lunes, 28 Septiembre, 2020 - 18:45
Ubicación: 
CASA DE CULTURA – AUDITORIUM
Info Entrada: 
Free admission with invitation Limited number of seats
Más Información: 

ANEM A L´AUDITORI!

CHILDRENS´ THEATRE

 

WORLD BROTHER DAY

 

LA CANICA Company

 

Tin and Ton are an inseparable pair of stockings. Where there's Tin, there's Ton, and where there's Ton, there's tin. From childhood on they have grown together and shared laughter, adventures and mischief.

Play for families (+4 years)

Duration: 60 minutes

 

Recommended by Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública

 

Free admission until all seats are occupied.

Invitations can be picked up at the box office from 17:00 on the day of the performance.

Organiza: 
CULTURE COUNCILLOR CALP
Categoría: 

ANEM A L´AUDITORI! KINDERTHEATER “HISTORIA DE UN CALCETÍN” (“GESCHICHTE EINES STRUMPFES“)

Fecha: 
Domingo, 27 Septiembre, 2020 - 19:00 a Lunes, 28 Septiembre, 2020 - 18:45
Ubicación: 
CASA DE CULTURA – AUDITORIUM
Info Entrada: 
Freier Eintritt mit Einladung. Begrenzte Anzahl Plätze
Más Información: 

ANEM A L´AUDITORI! KINDERTHEATER

WELT-BRUDERTAG

Ensemble LA CANICA

Tin und Ton sind ein unzertrennliches Paar Strümpfe. Wo Tin ist, ist auch Ton, und wo Ton ist, ist auch Tin. Von klein an sind sie zusammen gewachsen und Lachen, Abenteuer und Streiche geteilt.

Schauspiel für Familien (+4 Jahre)

Dauer: 60 Minuten

Mit der Empfehlung der Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Freier Eintritt, bis alle Plätze belegt sind.

Einladungen können am Tag der Vorstellung an der Kasse ab 17:00 Uhr abgeholt werden. 

Organiza: 
KULTUR-STADTRAT CALP
Categoría: 

UITGESTELD EVENEMENT!!! ANEM A L'AUDITORI! KINDERTHEATER. "EL VIAJE DE ULISES" (DE REIZEN VAN ODYSSEUS)

Fecha: 
Sábado, 30 Mayo, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Gratis toegang. Beperkt aantal zitplaatsen
Más Información: 

IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE SPAANSE REGERING WORDT DIT EVENEMENT GEANNULEERD EN/OF UITGESTELD.  (Real Decreto 463/2020 van 14 maart, waarbij COVID-19 de alarmfase voor de gezondheidscrisis heeft uitgeroepen)

"ANEM A L'AUDITORI". KINDERTHEATERCYCLUS.

WERELDFAMILIEDAG

Ensemble GORAKADA

De Griekse goden leefden op de top van de berg Olympus en regeerden over het volk en beïnvloedden het door het te beschermen of achter te laten. Sommige mannen durfden de grillen van de goden te trotseren en vielen ten prooi aan hun toorn, zoals in het geval van Odysseus, die Poseidon beledigde door zijn zoon Polyphemus blind te maken en verhinderd werd terug te keren naar Ithaka, zodat hij doelloos rondzwierf in het Middellandse Zeegebied. Het verhaal van Odysseus is het verhaal van de reis als metafoor van het leven, van de strijd tegen de moeilijkheden en de manier om ze op te lossen. Een reis vol unieke avonturen en gedeelde spellen, waarbij elke act, elke scène een universum op zich is.

Theater voor het hele gezin (+ 7 jaar). Duur: 60 minuten

Aanbevolen door het Spaanse netwerk van overheids theaters en -auditoria

DEELNEMERS AAN DE LAATSTE RONDE VAN DE XXII-EDITIE VAN DE MAX PERFORMING ARTS AWARDS 2019

Gratis toegang totdat de zaal vol is.

De uitnodigingen kunnen worden afgehaald aan de kassa vanaf 17:00 uur op de dag van de voorstelling.

Organiza: 
GEMEENTERAADSLID VOOR CULTUUR
Categoría: 

POSTPONED EVENT!!! ANEM A L'AUDITORI! CHILDRENS´ THEATRE. "EL VIAJE DE ULISES" (THE VOYAGES OF ODYSSEUS)

Fecha: 
Sábado, 30 Mayo, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Free admission. Limited number of seats
Más Información: 

IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE SPANISH GOVERNMENT, THIS EVENT IS CANCELLED AND/OR POSTPONED.  (Real Decreto 463/2020 of 14 March declaring a state of alert for the COVID-19 health crisis)

"ANEM A L'AUDITORI". CHILDREN'S THEATER CYCLE.

WORLD FAMILY DAY

Ensemble GORAKADA

The Greek gods lived on the top of Mount Olympus and ruled over the people and influenced them by protecting them or leaving them behind. Some men dared to defy the whims of the gods and fell victim to their wrath, as in the case of Ulysses, who insulted Poseidon by making his son Polyphemus blind and was prevented from returning to Ithaca, so that he wandered aimlessly in the Mediterranean. The story of Odysseus is the story of the journey as a metaphor of life, of the struggle against difficulties and the way to solve them. A journey full of unique adventures and shared games, where every act, every scene is a universe in itself.

Theatre for the whole family (+ 7 years). Duration: 60 minutes

Recommended by the Spanish Network of Public Theatres and Auditoriums

FINALIST IN THE XXII EDITION OF THE MAX PERFORMING ARTS AWARDS 2019

Free admission until the hall is full

The invitations can be picked up at the box office from 17:00 on the day of the performance.

Organiza: 
CITY COUNCILLOR FOR CULTURE
Categoría: 

AUFGESCHOBENE VERANSTALTUNG!!! ANEM A L´AUDITORI! KINDERTHEATER. "EL VIAJE DE ULISES" (DIE REISEN DES ODYSSEUS)

Fecha: 
Sábado, 30 Mayo, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Freier Eintritt. Begrenzte Anzahl Plätze
Más Información: 

GEMÄSS ANWEISUNGEN DER SPANISCHEN REGIERUNG IST DIESESE VERANSTALTUNG ABGESAGT UND/ODER AUFGESCHOBEN.  (Real Decreto 463/2020 vom 14. März, der den Alarmzustand wegen der gesundheitlichen Krisensituation durch COVID-19 erklärt)

"ANEM A L´AUDITORI". KINDERTHEATERZYKLUS.

WELTFAMILIENTAG

Ensemble GORAKADA

Die griechischen Götter lebten auf der Spitze des Berges Olymp und herrschten über die Menschen und beeinflussten Sie, indem sie sie schützten oder sie zurückließen. Einige Männer wagten es, den Launen der Götter zu trotzen und wurden Opfer ihres Zorns, wie im Fall von Odysseus, der Poseidon beleidigte, indem er seinen Sohn Polyphem erblinden ließ, und der daran gehindert wurde, nach Ithaka zurückzukehren, so dass er ziellos im Mittelmeer umherirrte. Die Geschichte des Odysseus ist die Geschichte der Reise als Metapher des Lebens, des Kampfes gegen Schwierigkeiten und des Weges zu ihrer Lösung. Eine Reise voller einzigartiger Abenteuer und gemeinsamer Spiele, bei denen jeder Akt, jede Szene ein Universum für sich ist.

Theater für die ganze Familie (+ 7 Jahre). Dauer: 60 Minuten

Empfohlen vom Spanischen Netzwerk der öffentlichen Theater und Auditorien

TEIILNEHMER AN DER ENDRUNDE DER XXII-AUSGABE DER MAX PERFORMING ARTS AWARDS 2019

Freier Eintritt, bis der Saal voll ist.

Die Einladungen können am Tag der Vorstellung ab 17:00 Uhr an der Kasse abgeholt werden.

Organiza: 
STADTRAT FÜR KULTUR
Categoría: 

UITGESTELD EVENEMENT!!! THEATER: "IFACH" VAN AZORÍN

Fecha: 
Viernes, 17 Abril, 2020 - 20:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
3 € ten gunste van de Culturele Vereniging Roger de Lauria
Info Taquilla: 
Kaartverkoop aan de kassa, 2 uur voor de voorstelling
Más Información: 

IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE SPAANSE REGERING WORDT DIT EVENEMENT GEANNULEERD EN/OF UITGESTELD.  (Real Decreto 463/2020 van 14 maart, waarbij COVID-19 de alarmfase voor de gezondheidscrisis heeft uitgeroepen)

DE CULTURELE VERENIGING "ROGER DE LAURIA" VOERT HET WERK VAN AZORÍN UIT: IFACH

Organiza: 
CULTURELE VERENIGING ROGER DE LAURIA
Categoría: 

POSTPONED EVENT!!! THEATRE: "IFACH" BY AZORÍN

Fecha: 
Viernes, 17 Abril, 2020 - 20:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
3 € in favour of the Roger de Lauria Cultural Association
Info Taquilla: 
Ticket sale at the box office, 2 hours before the performance
Más Información: 

IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE SPANISH GOVERNMENT, THIS EVENT IS CANCELLED AND/OR POSTPONED.  (Real Decreto 463/2020 of 14 March declaring a state of alert for the COVID-19 health crisis)

THE ROGER DE LAURIA CULTURAL ASSOCIATION PERFORMS THE WORK OF AZORÍN: IFACH

Organiza: 
ROGER DE LAURIA CULTURAL ASSOCIATION
Categoría: 

Páginas

Suscribirse a Teatro