Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Manzanera

Español

El ple de Calp aprova els pressupostos de 2019 que ascendeixen a 39.086.050 euros

Fecha de publicación: 
Martes, 4 Diciembre, 2018 - 14:00

El ple de l'Ajuntament de Calp ha aprovat de forma inicial els pressupostos municipals de 2019 amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de PSOE, Compromís i Sí Se Puede Calp. Els comptes per a l'any vinent ascendiran a 39.086.050 euros.

 

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha qualificat aquests pressupostos de “realistes, assenyats i socials”, en els quals les despeses i ingressos estan anivellats i en els quals a més de continuar amb inversions de projectes iniciats en anys anteriors “es donarà resposta a noves necessitats”.

 

Una de les principals novetats que contemplen aquests pressupostos és la bonificació en l'impost de béns immobles per a persones jubilades, pensionistes menors de 65 anys i persones en situació de desocupació de llarga durada que es troben en risc d'exclusió social. Aquests podran optar a una bonificació de fins a 300 euros. Per a aquestes ajudes s'ha previst una partida inicial de 100.000 euros.

 

Entre les inversions noves es troba la creació d'un nou espai esportiu en la zona situada darrere del Pavelló Domingo Crespo, per a la qual es destinaran 200.000 euros. Inclourà una pista de patinatge i d'hoquei de patins, una zona per a la pràctica del “parkour” així com un “skate park” per a practicar “skateboarding” o monopatinaje i que permetrà augmentar l'oferta esportiva de Calp.

 

Així mateix es preveu la creació d'una ludoteca, que s'escometrà en 2019-2020 i que té com a fi facilitar la conciliació de la vida familiar. Per a l'any vinent està prevista una partida de 70.000 euros.

 

S'adequarà un pàrquing en el Pla de la Senieta amb més de 500 places que connectarà amb el futur Vial J i per al qual s'han destinat 280.000 euros.

 

Quant als projectes que tindran continuïtat en 2019 es troba la revitalització de la Manzanera, el pla d'enllumenat i asfaltat de les urbanitzacions, la 4a i 5a fase de l'edifici de la banda de música, la 5a fase d'ampliació del cementeri o un nou tram del Vial J. També se seguirà amb l'adequació de l'aparcament del nucli antic que permetrà crear 100 noves places.

 

Així mateix es mantenen totes les subvencions a les associacions locals i les ajudes al transport i/o material escolar.

 

En el ple s'ha aprovat una esmena del grup municipal de Compromís que permetrà augmentar en 30.000 euros la consignació inicial de 20.000 euros destinada enguany per primera vegada al manteniment i conservació dels Banys de la Reina. Així, el jaciment comptarà amb un servei específic per a la seua conservació de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels camps de treball.

 

 

 

S'inicien les obres que completaran la reurbanització de la Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 11:15

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de reurbanització de la Manzanera zona II que hauran de finalitzar abans de l'estiu de 2019. Aquest projecte que parteix d'un pressupost de licitació de 536.476 euros completarà les obres de revitalització de la partida La Manzanera que van finalitzar el passat mes de març.


 

En aquesta fase les obres consisteixen en la reposició del proveïment d'aigua potable i de l'enllumenat públic, l'eixample de voreres per a complir amb la llei d'accessibilitat formant itineraris per als vianants, la creació de voreres en els carrers que en l'actualitat no tenen, en l'asfaltat de tots els vials i la reposició de murs de maçoneria.


 

A més el projecte inclou el condicionament de dues zones verdes existents en aquesta urbanització amb mobiliari urbà, arbrat i zona d'ombra i senyalització horitzontal i vertical de tot l'àrea. Amb aquests treballs es millorarà un dels enclavaments més singulars del municipi ja que La Manzanera va ser ideada per l'arquitecte Ricardo Bofill en els anys 70 com un complex residencial integrat en el paisatge.


 

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assenyalat que “seguim millorant les nostres urbanitzacions, cada racó del nostre poble, per a millorar la qualitat de vida dels calpins. En aquesta legislatura s'estan invertint més de 15 milions d'euros en infraestructures amn l'únic objectiu de convertir Calp en un lloc millor lloc per a viure”.


 

Des de l'Ajuntament calpí es treballa en la rehabilitació de la urbanització però al mateix temps es pretén recuperar l'antic Club Social, que se situa dins del domini marítim terrestre. La iniciativa va més enllà, perquè també es pretén regenerar el front litoral a través de la creació d'una passarel·la per als vianants, al mateix temps que es realitzen gestions perquè s'aprove la declaració de Bé d'Interès Cultural dels edificis Xanadú i Muralla Roja, dissenyats per l'arquitecte Ricardo Bofill.


 


 


 

Se inician las obras que completarán la reurbanización de La Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 11:15

Esta semana se han iniciado las obras de reurbanización de la Manzanera zona II que deberán finalizar antes del verano de 2019. Este proyecto que parte de un presupuesto de licitación de 536.476 euros completará las obras de revitalización de la partida La Manzanera que finalizaron el pasado mes de marzo.


 

En esta fase las obras consisten en la reposición del abastecimiento de agua potable y del alumbrado público, el ensanche de aceras para cumplir con la ley de accesibilidad formando itinerarios peatonales, la creación de aceras en las calles que en la actualidad no tienen, en el asfaltado de todos los viales y la reposición de muretes de mampostería.


 

Además el proyecto incluye el acondicionamiento de dos zonas verdes existentes en esta urbanización con mobiliario urbano, arbolado y zona de sombra y señalización horizontal y vertical de todo el área. Con estos trabajos se mejorará uno de los enclaves más singulares del municipio ya que La Manzanera fue ideada por el arquitecto Ricardo Bofill en los años 70 como un complejo residencial integrado en el paisaje.


 

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha señalado que “seguimos mejorando nuestras urbanizaciones, cada rincón de nuestro pueblo, para mejorar la calidad de vida de los calpinos. En esta legislatura se están invirtiendo más de 15 millones de euros en infraestructuras cuyo único objetivo es convertir Calp en un lugar mejor lugar para vivir”.


 

Desde el Ayuntamiento calpino se trabaja en la rehabilitación de la urbanización pero al mismo tiempo se pretende recuperar el antiguo Club Social, que se ubica dentro del dominio marítimo terrestre. La iniciativa va más allá, porque también se pretende regenerar el frente litoral a través de la creación de una pasarela peatonal, al tiempo que se realizan gestiones para que se apruebe la declaración de Bien de Interés Cultural de los edificios Xanadú y Muralla Roja, diseñados por el arquitecto Ricardo Bofill.


 

DIE CALPER STADTVERWALTUNG BEENDET DIE ERSTE BAUPHASE ZUR REVITALISIERUNG DER WOHNSIEDLUNG LA MANZANERA

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

 

Heute Morgen hat der Calper Bürgermeister und Präsident der Regionalregierung von Alicante, César Sánchez, die Baustelle in La Manzanera besucht, wo die erste Projektphase zur Wiederbelebung dieser Wohnsiedlung beendet wurde.

 

Die Bauarbeiten wurden in etwas weniger als 6 Monaten durchgeführt und mit 469.500 finanziert, die zu 65 % von der Regionalregierung von Alicante und zu 35 % von der Calper Stadtverwaltung übernommen wurden.

 

Bei den Sanierungsarbeiten wurde der Asphalt und das Trinkwassernetz ausgebessert, die Bürgersteige vergrößert und Zebrastreifen angebracht, die Straßenbeleuchtung erneuert sowie neue Grünflächen mit Bäumen, Bänken und Papierkörben eingerichtet.

 

Mit diesen Baumaßnahmen wird beabsichtigt, die Sicherheit und die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern sowie eines der Symbole unseres architektonischen Erbes zu retten, das der Architekt Ricardo Bofill in den 70er Jahren entwarf.

 

Die Calper Stadtverwaltung arbeitet weiter daran, dass die Wohnsiedlung La Manzanera zum schützenswerten Kulturgut (BIC) erklärt und dass der Club Social La Manzanera erneut ins Leben gerufen wird.

 

Dieses Jahr werden ebenfalls die Baumaßnahmen der zweiten Phase beginnen, mit welchen weitere Verbesserungen und Sanierungen mit einem Budget von 536.476 Euro durchgeführt werden.

 

Der Calper Bürgermeister César Sánchez erklärte bei seinem Besuch auf der Baustelle, dass „die Beendigung der ersten Phase in La Manzanera der erste Schritt ist, eine der einzigartigsten architektonischen Gebiete des Mittelmeers und des Calper Kulturerbes zu erhalten“.

 

„Bei diesen Bauarbeiten haben wir darauf geachtet, die Lebensqualität der Anwohner von La Manzanera zu verbessern und dabei die Umwelt und das Kulturerbe zu schützen. Und so arbeitet die Stadtverwaltung daran, dass Calp eine nachhaltige Stadt mit einer hohen Lebensqualität wird", fügte Sánchez hinzu.

GEMEENTE CALP RONDT DE EERSTE FASE AF VAN HET OPKNAPPEN VAN LA MANZANERA

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

Deze ochtend heeft César Sánchez, burgemeester van Calp en voorzitter van het provinciebestuur van Alicante, een bezoek gebracht aan de werkzaamheden in La Manzanera in het kader van de eerste fase van het opknappen van deze urbanisatie.

 

De werkzaamheden hebben een dik half jaar geduurd en betekenden een investering van 469.050 euro die voor 65% worden betaald door het provinciebestuur van Alicante. De rest is voor rekening van de gemeente Calp.

 

Het werk bestond uit het verbeteren van het asfalt en de aansluiting op het drinkwaternet, het maken van bredere stoepen en zebrapaden, renovatie van de straatverlichting en het inrichten van nieuwe groenzones met bomen, banken en afvalbakken.

 

De werkzaamheden moeten de veiligheid en levenskwaliteit van de bewoners van de urbanisatie verbeteren en ook een van de symbolen van ons architectonische erfgoed te herstellen, in de jaren 70 ontworpen door architect Ricardo Bofill.

 

De gemeente Calp is nog steeds bezig om de urbanisatie La Manzanera tot cultuurgoed (BIC) te laten verklaren en Club Social La Manzanera in ere te herstellen.

 

Dit jaar begint de tweede fase van het werk en worden nog meer verbeteringen en renovaties gedaan met een budget van 536.476 euro.

 

Burgemeester César Sánchez zei tijdens het bezoek aan de werkzaamheden: “Het afronden van de eerste fase van La Manzanera is de eerste stap op weg naar het herstel van een van de meest bijzondere architectonische gebieden aan de Middellandse Zee en het culturele erfgoed van Calp”.

 

“Bij de werkzaamheden hebben we in het oog gehouden hoe we de levenskwaliteit van de bewoners in en rond La Manzanera kunnen verbeteren met respect voor het milieu en het culturele erfgoed. Want de gemeente is bezig met het duurzaam maken van Calp en het beste dorp te worden om te wonen”, liet Sánchez ook nog weten.

THE TOWN COUNCIL OF CALP FINISHES THE FIRST PHASE OF LA MANZANERA REVITALIZATION WORKS

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

This morning the Mayor of Calp and President of the Provincial Council of Alicante, César Sánchez, visited the works carried out in La Manzanera corresponding to the first phase of the revitalization project of this housing estate.

 

The works that have been developed in just over 6 months meant an investment of 469,050 Euros paid 65% by the Provincial Council of Alicante and the rest by the Town Council of Calp.

 

The works consisted of the improvement of the asphalt and the connection with the potable water network, extension of sidewalks and signposting for pedestrian crossings, renovation of street lighting and adaptation of new green areas with trees, benches and litter bins.

 

These works aim to improve the safety and quality of life of the residents of the area as well as the recovery of one of the emblems of our architectural heritage designed by the architect Ricardo Bofill in the 70s.

The Town Council of Calp continues to work so that La Manzanera is declared a Site of Cultural Interest (BIC) and for the recovery of La Manzanera Social Club. 

 

This year the works corresponding to the second phase will begin with new actions for improvement and rehabilitation, allocating a budget of 536,476 Euros.

 

The Mayor of Calp, César Sánchez, said during the visit to the works that "the completion of this first phase of La Manzanera is the first step to recover one of the most unique architectural areas of the Mediterranean and the cultural heritage of Calp".

 

"For these works we have taken into account how to improve the quality of life of the residents of La Manzanera making it compatible with the respect for the environment and our cultural heritage. The Town Council is working to make Calp a sustainable town and the best place to live" added Sánchez.

 

LA MUNICIPALITÉ DE CALP FINIT LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA MANZANERA

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

Ce matin, le maire de Calp et président du Conseil provincial d'Alicante, César Sánchez, a visité les travaux réalisés à La Manzanera correspondant à la première phase du projet de revitalisation du lotissement.

 

Les travaux qui ont été développés dans un peu plus de 6 mois ont impliqué un investissement de 469.050 Euros payés 65% par le Conseil provincial d'Alicante et le reste par la Municipalité de Calp. 

 

Les travaux ont consisté en l'amélioration de l'asphalte et la connexion au réseau d'eau potable, l'élargissement des trottoirs et la signalisation des passages piétons, la rénovation de l'éclairage public et l'adaptation de nouveaux espaces verts avec des arbres, des établis et des poubelles.

 

Ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents de la zone ainsi qu’à la récupération de l'un des emblèmes de notre patrimoine architectural conçu par l'architecte Ricardo Bofill dans les années 70.

 

La Municipalité de Calp continue à travailler pour que le lotissement La Manzanera soit déclaré Bien d'Intérêt culturel (BIC) et pour le rétablissement du club social La Manzanera.

Cette même année commenceront les travaux correspondant à la deuxième phase avec des activités d'amélioration et de réhabilitation, pour laquelle un budget de 536.476 Euros a été alloué.

 

Le maire de Calp, César Sánchez, a déclaré lors de la visite au site que « l'achèvement de cette première phase de La Manzanera est la première étape pour récupérer l'une des zones architecturales les plus singulières de la Méditerranée et le patrimoine culturel de Calp ».

 

« Pour ces travaux, nous avons pris en compte comment améliorer la qualité de vie des résidents de La Manzanera, tout en la rendant compatible avec le respect de l'environnement et du patrimoine culturel. La Municipalité travaille toujours pour que Calp soit une ville durable et un endroit pour mieux y vivre », a ajouté Sánchez.

 

L'AJUNTAMENT DE CALP ACABA LA PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REVITALITZACIÓ DE LA MANZANERA

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

L'Alcalde de Calp i President de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, ha visitat les obres que s'han dut a terme en La Manzanera corresponents a la primera fase del projecte de revitalització d'aquesta urbanització.

 

Les obres que s'han desenvolupat en una mica més de 6 mesos ha suposat una inversió de 469,050 euros sufragats en un 65% per la Diputació Provincial d'Alacant i la resta per l'Ajuntament de Calp.

 

Els treballs han consistit en la millora de l'asfaltat i la connexió amb la xarxa d'aigua potable, ampliació de voreres i senyalització de passos de vianants, renovació de l'enllumenat públic i adequació de noves zones verdes amb arbrat, bancs i papereres.

 

Aquestes obres tenen com a objectiu la millora de la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de la urbanització així com la recuperació d'un dels emblemes del nostre patrimoni arquitectònic dissenyat per l'arquitecte Ricardo Bofill en els anys 70.

 

L'Ajuntament de Calp segueix treballant perquè la urbanització La Manzanera siga declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) i per la recuperació del Club Social La Manzanera. Aquest mateix any començaran les obres corresponents a la segona fase amb les quals s'ampliaran les actuacions de millora i rehabilitació destinant-se un pressupost de 536,476 euros.

 

El Alcade de Calp, César Sánchez, ha declarat en la visita a les obres que “la finalització d'aquesta primera fase de la Manzanera és el primer pas per a recuperar una de les zones arquitectòniques més singulars del Mediterrani i del patrimoni cultural calpino”.

 

“En aquestes obres hem tingut en compte com millorar la qualitat de vida dels veïns de la Manzanera fent-ho compatible amb el respecte al medi ambient i al patrimoni cultural.

 

I és que des de l'Ajuntament estem treballant per que Calp siga un poble Sostenible i el millor per a Viure”, va afegir Sánchez

El Ayuntamiento de Calp termina la primera fase de las obras de revitalización de La Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 29 Marzo, 2018 - 11:45

Esta mañana el Alcalde de Calp y Presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha visitado las obras que se han llevado a cabo en La Manzanera correspondientes a la primera fase del proyecto de revitalización de esta urbanización.

 

Las obras que se han desarrollado en algo más de 6 meses ha supuesto una inversión de 469,050 euros sufragados en un 65% por la Diputación Provincial de Alicante y el resto por el Ayuntamiento de Calp.

 

Los trabajos han consistido en la mejora del asfaltado y la conexión con la red de agua potable, ampliación de aceras y señalización de pasos de peatones, renovación del alumbrado público y adecuación de nuevas zonas verdes con arbolado, bancos y papeleras.

 

Estas obras tienen como objetivo la mejora de la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de la urbanización así como la recuperación de uno de los emblemas de nuestro patrimonio arquitectónico diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill en los años 70.

 

El Ayuntamiento de Calp sigue trabajando para que la urbanización La Manzanera sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y por la recuperación del Club Social La Manzanera.

 

Este mismo año comenzarán las obras correspondientes a la segunda fase con las que se ampliarán las actuaciones de mejora y rehabilitación destinándose un presupuesto de 536,476 euros.

 

El Alcade de Calp, César Sánchez, ha declarado en la visita a las obras que “la finalización de esta primera fase de La Manzanera es el primer paso para recuperar una de las zonas arquitectónicas más singulares del Mediterráneo y del patrimonio cultural calpino”.

 

“En estas obras hemos tenido en cuenta cómo mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Manzanera haciéndolo compatible con el respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural. Y es que desde el Ayuntamiento estamos trabajando por que Calp sea un pueblo Sostenible y el mejor para Vivir”, añadió Sánchez.

CALP KEURT DE GEMEENTELIJKE BEGROTING VOOR 2018 VAN 39.388.000 EURO GOED

Fecha de publicación: 
Martes, 26 Diciembre, 2017 - 11:15

De plenaire van de gemeente Calp heeft initieel de gemeentelijke begroting voor 2018 goedgekeurd met de stemmen ten gunste van het gemeentebestuur. Het gaat om 39.388.050 euro, wat een verhoging van 558.525 euro ten opzichte van vorig jaar betekent. In totaal 4.179.975 euro zal worden bestemd voor plaatselijke investeringen.

 

De burgemeester van Calp, César Sánchez, noemde de begroting “evenwichtig, verantwoordelijk, serieus, financieel gezien behoedzaam en met hart voor de mensen; de levenskwaliteit van de Calpenaren gaat erop vooruit”.

 

Bij de projecten die in de gemeentelijke begroting voor volgend jaar worden genoemd, zitten onder andere de werkzaamheden van de urbanisatie van Vial J, die Avenida Rey Felipe VI gaat heten. Deze verbindt de Avenida Generalitat Valenciana (toegang noord naar Calp) met de scholenbuurt en van daaruit met de Avenida Rumanía. Deze weg maakt het mogelijk de Avenida Diputación en Avenida Ejércitos Españoles te ontlasten, in het bijzonder in het gebied van de scholen. Er is 599.857 euro uitgetrokken voor het uitvoeren van dit project.

 

Een andere opvallende investering is het opzetten van een spelotheek met toezicht in de casa de cultura met de bedoeling werk en gezin beter te kunnen combineren, hiervoor is een post van 356.332 euro gereserveerd. Er zijn ook andere investeringen begroot in de casa de cultura zoals het herstellen en schilderen van de buitengevel van het gebouw met een budget van 105.000 euro en het vervangen van de zitplaatsen in het auditorium, waarvoor 91.505 euro is uitgetrokken.

 

Ook noemenswaard is het hoofdstuk dat is gewijd aan sociaal beleid waarvoor 1.558,275 euro wordt bestemd. Dit betekent een verhoging van 44.675 euro voor onder andere het aanstellen van een nieuwe sociaal werker.

 

De begrotingen voor 2018 houden ook rekening met de bouwwerkzaamheden van de loopvlonders van de toegang naar Club Social La Manzanera en met het herstel van de kustlijn nadat 'Costas' (kustbeheer) de gemeente deze voorzieningen plus de golfbreker voor 30 jaar heeft afgestaan. Voor dit project is een post van 680.737 euro voorzien. Daarnaast wordt in 2018 doorgegaan met het herbouwen van La Manzanera met 107.300 euro.

 

De investeringen bevatten belangrijke posten voor de urbanisaties zoals het aanleggen van straatverlichting (130.000 euro) en het verder gaan met het opknappen en repareren van het asfalt in deze woonwijken (100.000 euro).

 

Verder is het de bedoeling dat het gebied van de zoutpannen wordt opgeknapt door middel van reparaties en onderhoud (20.000 euro). Ook komen op deze plek paden (80.000 euro) die de burgers de kans geeft te wandelen en te genieten in dit karakteristieke stuk plaatselijke natuur.

 

Bij dit alles moet de eerste fase van de uitbreiding van de begraafplaats worden gevoegd voor 181.000 euro; het afdekken en aanpassen van de Carrer de la Pilota met een investering van 140.000 euro met de bedoeling dat deze gebruikt kan worden voor andere sporten zoals boogschieten; de vierde fase van het gebouw in Calle Puerto Santa María, waarvoor 250.000 is uitgetrokken; de aankoop van meubilair voor Casa Nova met 20.000 euro en ook cursussen voor ondernemers in dit gebouw en waarvoor 60.000 euro is toegekend; de verlichting en ventilatie van Pabellón Ifach voor 50.000 euro en het opnieuw uitgeven van subsidies voor onderwijs en/of transport voor 105.000 euro. 

Páginas

Suscribirse a Manzanera