Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Diciembre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Mig Any

Calp celebra aquest cap de setmana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Viernes, 20 Abril, 2018 - 11:00

L' Associación de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrarà aquest cap de setmana els actes de el “Mig Any” que suposa l'equador de l'any fester i permet la presentació dels càrrecs festers de 2018 i el comiat dels del passat any.

 

Així, hui les diferents “filaes” soparan en les kábiles per a iniciar a les 23:50 hores les “entraetes” que recorreran diferents carrers del poble des de la plaça Arco Iris. En finalitzar el públic assistent podrà gaudir d'una nit de xaranga en la plaça del Mosquit.

 

El dissabte serà el dia més important de les festes. A les 12:30 hores se celebrarà una cercavila a càrrec de la banda juvenil de la Banda de Calp des de la plaça del Mosquit. A les 18:00 hores totes les filaes mores i cristianes es concentraran en el Parc del Arco iris per a iniciar una cercavila que portarà als festers fins a l'Auditori de la Casa de Cultura.

 

Allí se celebrarà, a les 19 hores, l'acte més esperat: el canvi, comiat i presentació de càrrecs festers de 2017 i 2018. Est serà el moment en què Aaron Garcia i Miranda Ferrer, de la Filà Tuareg, i Francisco Penella i Ángela Pineda, de la Filà Contrabandistes s'acomiadaran com a Capità Moro i Favorita i Capità Cristiano i Primera Dama respectivament, per a donar pas als Capitans de 2018, José Angel Montaner de la Filà Berberiscos i Pere Fluixà de la Filà Mossàrabs d’ Ifac, acompanyats per la favorita, Irene Pastor, i la Primera Dama, Anna Monjo.

 

Un altre dels càrrecs rellevants és el de Banderera de l'Associació de Moros i Cristians que enguany recaurà en Loli Navas, de la Filá Moriscs, que prendrà el relleu de, M.ª del Mar Ribes, de la Filà Mascarats. Quant als alféreces moro i cristià, Gorka Xamaní, de Berberiscos, i Marcos Lozano, de Mossàrabs, passaran el testimoni a Jaime González, de Califach, i Antonio Moll de Marins Corsaris.

 

Com a novetat, en aquest acte es presentarà el vídeo que, amb motiu del 40 aniversari de les festes de moros i cristians, va elaborar el departament d'Imatge i Promoció Institucional de la Diputació provincial el passat mes d'octubre. Un vídeo amb el qual la Diputació inicia una sèrie de programes sobre les festes dels pobles de la província i que es projectarà en el transcurs de l'acte d'intercanvi de càrrecs festers.

 

El diumenge s'iniciarà amb els jocs infantils que s'instal·laran en el carrer Conde d'Altea i el tradicional concurs de paelles. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres.

Calp celebra este fin de semana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Viernes, 20 Abril, 2018 - 11:00

L' Associación de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrará este fin de semana los actos del “Mig Any” que supone el ecuador del año festero y permite la presentación de los cargos festeros de 2018 y la despedida de los del pasado año.

 

 

Así, hoy las distintas “filaes” cenarán en las kábilas para iniciar a las 23:50 horas las “entraetes” que recorrerán diferentes calles del pueblo desde la plaza Arco Iris. Al finalizar el público asistente podrá disfrutar de una noche de xaranga en la plaza Mosquit.

 

El sábado será el día más importante de las fiestas. Por la mañana, a las 12:30 horas se celebrará un pasacalle a cargo de la banda juvenil de la Banda de Calp desde la plaza del Mosquit. A las 18:00 horas todas las filaes moras y cristianas se concentrarán en el Parque del Arco Iris para iniciar un pasacalle que llevará a los festeros hasta el Auditorio de la Casa de Cultura. Allí se celebrará, a las 19 horas, el acto más esperado: el cambio, despedida y presentación de cargos festeros de 2017 y 2018.

 

Este será el momento en que Aaron Garcia y Miranda Ferrer, de la Filà Tuareg, y Francisco Penella y Ángela Pineda, de la Filà Contrabandistes se despedirán como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2018, José Angel Montaner de la Filà Berberiscos y Pere Fluixà de la Filà Mozárabes de Ifac, acompañados por la favorita, Irene Pastor, y la Primera Dama, Anna Monjo.

 

Otro de los cargos relevantes es el de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos que este año recaerá en Loli Navas, de la Filá Moriscos, que tomará el relevo de, M.ª del Mar Ribes, de la Filà Mascarats. En cuanto a los alféreces moro y cristiano, Gorka Xamaní, de Berberiscos,, y Marcos Lozano, de Mozárabes, pasarán el testigo a Jaime González, de Califach, y Antonio Moll de Marins Corsaris.

 

Como novedad, en este acto se presentará el vídeo que, con motivo del 40 aniversario de las fiestas de moros y cristianos, elaboró el departamento de Imagen y Promoción Institucional de la Diputación provincial el pasado mes de octubre. Un vídeo con el que la Diputación inicia una serie de programas sobre las fiestas de los pueblos de la provincia y que se proyectará en el transcurso del acto de intercambio de cargos festeros.

 

El domingo se iniciará los juegos infantiles que se instalarán en la calle Conde de Altea y el tradicional concurso de paellas. Por la tarde se celebrará el desfile infantil de cabos y escuadras.

CALP CÉLÈBRE CE WEEK-END LE « MIG ANY » DES FÊTES DE MAURES ET CHRÉTIENS

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

L'Association des Maures et Chrétiens Santíssim Crist de la Suor célébrera ce week-end le « Mig Any » qui représente l’équateur de l’année des fêtes et permet la présentation des hauts représentants de la fête en 2017 et les adieux aux représentants de l'année dernière. Cette année marque également le 40e anniversaire de l'établissement des fêtes de Maures et Chrétiens à Calp et à cette occasion on a préparé diverses activités tout au long de l'année.

 

Ainsi, le vendredi à 20:30h à l'Auditorium, l'Unió musical Calp-Ifach offre un concert de musique festive où les « filaes » fondatrices des fêtes seront honorées. Les festivités commenceront le soir, les différents « Filaes » dînent dans leurs Kabilas pour commencer à 00:30h les « entraetes », en parcourant les différentes rues de la ville. À la fin, le public va profiter d'une soirée de Xaranga à la place Mosquit.

 

Le samedi sera le jour le plus important des festivités. Le matin, à 12:30h un défilé des enfants se tiendra à la place Mosquit. À 18:30 heures tous les filaes maures et chrétiens se concentreront au parc Arco Iris pour commencer un défilé jusqu’à l'Auditorium de la Maison de la Culture. Ce sera là-bas qu’il y aura à 19 h, l'événement le plus attendu : les adieux et la présentation des hauts représentants des fêtes de 2016 et 2017.

 

Ce sera le moment où Joanvi Mengual et Maria José Solivelles du groupe Moriscos, et Mario Schumacher et Belén Gallardo d’Almogávares diront adieu comme Capitaine maure et Favorite et Capitaine chrétien et Première Dame, respectivement, pour faire place aux capitaines 2017, Aaron Garcia du groupe Tuareg et Francisco Penella de Contrabandistes, accompagnés de la Favorite, Miranda Ferrer, et la Première Dame, Angela Pineda.

 

Un autre des hauts représentants est le porte-drapeau de l'Association des Maures et Chrétiens, que cette année tombe sur Maria del Mar Ribes, du groupe Mascarats, qui prendra le relais de Lourdes Molina, d’Almorávides. En ce qui concerne les porte-drapeaux des maures et chrétiens (désignés comme Alférez), José Miguel Ortiz, du groupe Tuareg et Jaime Baydal, de Contrabandistes, passeront le relais à Gorka Xamaní, de Berberiscos et Marcos Lozano, de Mozárabes.

 

Le dimanche matin on aura des jeux pour enfants qui seront installés à la rue Conde de Altea et le traditionnel concours de paellas. Dans l'après-midi on aura le défilé de caporaux et escouades des enfants et les plus petits pourront profiter d'un spectacle de taureaux « brouette » à travers les rues de la vieille ville. Pour mettre fin aux festivités à 23:45h il y aura une orchestre à la place Mosquit.

 

Calp celebrates the "Mig Any" fester this weekend

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

The Moros i Cristians Association "Santíssim Crist de la Suor" celebrates this weekend the events for the "Mig Any" (literally "half year") which marks the equator of the festive year and allows the presentation of the people holding the main fiestas posts of 2017 and the farewell of the ones from last year. This year, in addition, it is the 40th anniversary of the implementation of the moros y cristianos' fiestas in Calp, and for this reason, several activities have been organised throughout the whole year.

 

 

This way, on Friday at 8.30pm in the Auditorium, the Unión Musical Calp-Ifach offers a concert of fiestas music where the "filaes" who founded the fiesta will be honoured. And at night, the festive acts will begin, for the different "fiales" will have dinner at the "kábilas" to start the "entraetes" running through several streets of the town at 12.30am. Once they are finished, the audience will be able to enjoy a night of brass band music at the Plaza Mosquit.

 

Saturday will be the most important day of the fiestas. In the morning, at 12.30pm, there will be a children's parade beginning at the Plaza del Mosquit. At 6.30pm, all Moor and Christian filaes will gather at the Parque del Arco Iris to start a parade that will take the festeros to the Auditorium at the Casa de Cultura. There, at 7pm, the most noteworthy event will take place: the change, farewell and presentation of the people holding the main fiestas posts of 2016 and 2017.

 

That will be the moment in which Joanvi Mengual and Maria José Solivelles from the Filá Moriscos, and Mario Schumacher and Belén Gallardo from the Filá Almogávares will cease their posts as Capitán Moro and Favorita and Capitán Cristiano and Primera Dama respectively, to enable the ruling of the Captains of 2017, Aaron Garcia from the Filà Tuareg and Francisco Penella from the Filà Contrabandistes accompanied by the favorita, Miranda Ferrer, and the Primera Dama, Angela Pineda.

 

Another relevant post is the Abanderada from the Asociación de Moros y Cristianos which this year will be held by Maria del Mar Ribes, from the Filá Mascarats, which will take over Lourdes Molina, from the Filà Almorávides. The Moor and Christian offical standard bearers, José Miguel Ortiz, from Tuareg, and Jaime Baydal, from Contrabandistas, will pass the baton to Gorka Xamaní, from Berberiscos, and Marcos Lozano, from Mozárabes.

 

 

On Sunday, children's games will be installed at Calle Conde de Altea and the traditional paella contest will take place. In the afternoon, the children's "cabos y escuadras" parade will take place, and the little ones will enjoy a show of bull "carts" through the streets of the Old Quarter. A band will play at the Plaza Mosquit to put an end to the fiestas at 11.45pm.

Calp celebra aquest cap de setmana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

L' Associación de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” i la Regidoria de Festes celebraràn aquest cap de setmana els actes de el “Mig Any” que suposa l'equador de l'any fester i permet la presentació dels càrrecs festers de 2017 i el comiat dels del passat any. Enguany a més es compleix el 40 aniversari de la implantació de les festes de moros i cristians a Calp i amb aquest motiu s'han preparat diverses activitats al llarg de tot l'any.

 

Així, el divendres a les 20:30 hores en l'Auditori, la Unió Musical Calp-Ifach oferirà un concert de música festera en el qual s'homenatjarà a les “filaes” fundadores de la festa. I a la nit s'iniciaran els actes pròpiament festius ja que les diferents “filaes” soparan en les kábiles per a iniciar a les 00:30 hores les “entraetes” que recorreran diferents carrers del poble. En finalitzar el públic assistent podrà gaudir d'una nit de xaranga en la plaça Mosquit.

 

El dissabte serà el dia més important de les festes. Al matí, a les 12:30 hores se celebrarà una cercavila infantil des de la plaça del Mosquit. A les 18:30 hores totes les filaes mores i cristianes es concentraran en el Parc de l'Arco Iris per a iniciar una cercavila que portarà als festers fins a l'Auditori de la Casa de Cultura. Allí se celebrarà, a les 19 hores, l'acte més esperat: el canvi, comiat i presentació de càrrecs festers de 2016 i 2017. Est serà el moment en què Joanvi Mengual i Maria José Solivelles de la Filá Moriscos, i Mario Schumacher i Belén Gallardo de la Filá Almogàvers s'acomiadaran com a Capità Moro i Favorita i Capità Cristià i Primera Dama respectivament, per a donar pas als Capitans de 2017, Aaron Garcia de la Filà Tuareg i Francisco Penella de la Filà Contrabandistes acompanyats per la favorita, Miranda Ferrer, i la Primera Dama, Angela Pineda.

 

Un altre dels càrrecs rellevants és el de Banderera de l'Associació de Moros i Cristians que enguany recaurà a Maria del Mar Ribes, de la Filá Mascarats, que prendrà el relleu de, Lourdes Molina, de la Filà Almoràvides. Quant als alféreces moro i cristià, José Miguel Ortiz, de Tuareg, i Jaime Baydal, de Contrabandistes, passaran el testimoni a Gorka Xamaní, de Berberiscos, i Marcos Lozano, de Mossàrabs. El diumenge s'iniciarà els jocs infantils que s'instal·laran en el carrer Conde d'Altea i el tradicional concurs de paelles. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres i els més xicotets podran gaudir d'un espectacle de “carretons” taurins pels carrers del Casc Antic. Per a finalitzar les festes a les 23:45 actuarà una orquestra en la plaça del Mosquit.

Calp celebra este fin de semana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

La Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrará este fin de semana los actos del “Mig Any” que supone el ecuador del año festero y permite la presentación de los cargos festeros de 2017 y la despedida de los del pasado año. Este año además se cumple el 40 aniversario de la implantación de las fiestas de moros y cristianos en Calp y con este motivo se han preparado diversas actividades a lo largo de todo el año.

 

Así, el viernes a las 20:30 horas en el Auditorio, la Unión Musical Calp-Ifach ofrecerá un concierto de música festera en el que se homenajeará a las “filaes” fundadoras de la fiesta. Y por la noche se iniciarán los actos propiamente festivos ya que las distintas “filaes” cenarán en las kábilas para iniciar a las 00:30 horas las “entraetes” que recorrerán diferentes calles del pueblo. Al finalizar el público asistente podrá disfrutar de una noche de xaranga en la plaza Mosquit.

 

El sábado será el día más importante de las fiestas. Por la mañana, a las 12:30 horas se celebrará un pasacalle infantil desde la plaza del Mosquit. A las 18:30 horas todas las filaes moras y cristianas se concentrarán en el Parque del Arco Iris para iniciar un pasacalle que llevará a los festeros hasta el Auditorio de la Casa de Cultura. Allí se celebrará, a las 19 horas, el acto más esperado: el cambio, despedida y presentación de cargos festeros de 2016 y 2017.

 

Este será el momento en que Joanvi Mengual y Maria José Solivelles de la Filá Moriscos, y Mario Schumacher y Belén Gallardo de la Filá Almogávares se despedirán como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2017, Aaron Garcia de la Filà Tuareg y Francisco Penella de la Filà Contrabandistes acompañados por la favorita, Miranda Ferrer, y la Primera Dama, Angela Pineda.

 

Otro de los cargos relevantes es el de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos que este año recaerá en Maria del Mar Ribes, de la Filá Mascarats, que tomará el relevo de, Lourdes Molina, de la Filà Almorávides. En cuanto a los alféreces moro y cristiano, José Miguel Ortiz, de Tuareg, y Jaime Baydal, de Contrabandistas, pasarán el testigo a Gorka Xamaní, de Berberiscos, y Marcos Lozano, de Mozárabes.

 

El domingo se iniciará los juegos infantiles que se instalarán en la calle Conde de Altea y el tradicional concurso de paellas. Por la tarde se celebrará el desfile infantil de cabos y escuadras y los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo de “carretones” taurinos por las calles del Casco Antiguo. Para finalizar las fiestas a las 23:45 actuará una orquesta en la plaza del Mosquit.

Calp se prepara para celebrar el tradicional Mig Any fester

Fecha de publicación: 
Jueves, 21 Abril, 2016 - 14:30

Calp celebrará su tradicional Mig Any Fester el próximo fin de semana organizado por la Asociación de Moros y Cristianos “Santíssim Crist de la Suor”, este ecuador festero tiene como acto más significativo la presentación de los nuevos cargos y la despedida de los cargos festeros de 2015 que se celebrará una vez más en el Auditorio de la Casa de Cultura.

 

El “Mig Any” arrancará sábado 23 de abril, el día más importante y emotivo, la mañana se iniciará con un pasacalle informal desde la plaza del Mosquit hasta la calle San Roque donde se celebrará un almuerzo popular. A las 17 horas los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo de magia en la plaza del Mosquit. A las 19 todas las filaes y cargos se concentrarán en la plaza del Arco Iris para asistir a la ceremonia de despedida de los cargos de 2015 y la presentación de los nuevos cargos festeros de 2016 en la Casa de Cultura.

 

Serán momentos especialmente emotivos para quienes, tras todo un año de protagonismo, dan el relevo a los nuevos representantes de la fiesta. Entre otros cargos significativos de las fiestas, Mª Angeles Penella de la filá Contrabandistas deja de ser la Abanderada de la Asociación, cargo que pasará a manos de Lourdes Molina Morató de la Filà Almorávides.

 

Los hasta ahora alféreces cristiano y moro, Miguel Iborra de Almogávares y Maties Pastor de la filá Moriscos, serán relevados por Jaime Baydal Vives de la fila Contrabandistas y José Miguel Ortiz Solivelles de la filá Tuareg.

 

Con todo es el traspaso de las capitanías lo que marca el comienzo del nuevo año festero. Xavier Fernando Mesegué y Mª Angeles Escortell Femenia de la Filá Mascarats dejan de ser capitán y favorita del bando moro, porque ese honor recaerá este 2016 en Joan Vicent Mengual Martínez y Mª José Solivelles Perea de la Filá Moriscos. Por su parte Carlos y Carla Gustems de la filá Cavallers Templaris se despiden de la Capitanía Cristiana para dejarla en manos este 2016 de Mario Schumacher y Ana Belén Gallardo Gordo .

 

El domingo 24 de abril, los niños volverán a ser protagonistas con los juegos infantiles que se instalarán en la calle Conde de Altea y a las 11:30 arrancará el concurso de paellas en el que cada una de las filaes intenta demostrar sus habilidades para cocinar este plato. A las 17 horas se celebrará el concurso de cabos y escuadras infantiles y juveniles en la calle Conde de Altea. Al finalizar se ofrecerá una merienda infantil y con ello se dará fin al Mig Any festero y se iniciarán los preparativos para las fiestas de octubre.

 

Páginas

Suscribirse a Mig Any