Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
klips.png
PRL Trabajos de Albañilería Febrero 2020.jpg
Manipulador de Alimentos - 27-02-2020.jpg
klips.png
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Asociación de Moros y Cristianos Santíssim Crist de la Suor

L'Ajuntament concedeix el premi “Jaume Pastor i Fluixà-9 d’octubre” a l'Associació de Moros i Cristians

Fecha de publicación: 
Viernes, 3 Agosto, 2018 - 14:00

El ple de hui ha acordat concedir, a proposta del consell assessor de condecoracions, el premi “Jaume Pastor i Fluixà, 9 d´octubre” a la’ Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, entitat festera que el passat any va complir 40 anys de vida.

 

D'altra banda, el ple municipal també ha acordat distingir a diverses entitats i personalitats del municipi en les seues diferents modalitats. Així s'atorga el premi al mèrit ciutadà a l'Assemblea de Voluntariat de Protecció Civil, una agrupació de voluntaris que realitzen una labor encomiable que ara es vol posar en valor. El Premi al mèrit esportiu ha recaigut en el calpí Vicente Ferrández Andreu, corredor de carreres de muntanya i impulsor a Calp de la pràctica d'aquest esport.

També es concedeix el premi al mèrit turístic a Josep Ivars Baydal, Professor titular del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Membre de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques (IUIT). Ha compaginat la docència universitària amb la recerca en matèria turística i l'acompliment de diferents càrrecs en organismes públics.

 

La medalla al mèrit cultural es concedeix a títol pòstum a José Antonio Sala Jorro coautor de la sèrie “Calp, tierra y almas” i investigador de la història local. La Medalla al Mèrit empresarial es concedeix a la Pastisseria Flandes, fundada per la família Loyson a principis dels 80 i que és un dels establiments més importants entre la colònia belga i la població en general. La Corbata de la vila enguany és per als Costaleros de la Mare de Déu de les Neus, l'agrupació encarregada de portar la imatge de la Mare de Deu durant les festes d'agost.

 

Aquests premis es lliuren en el transcurs de l'acte institucional que commemora la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana i el premi principal del qual porta el nom de l'historiador calpí desaparegut Jaume Pastor i Fluixà, se celebrarà en l'Auditori de la Casa de Cultura.

 

Aprovació inicial d'ordenances

 

El ple també ha aprovat inicialment l'ordenança reguladora de la prestació del servei de les instal·lacions esportives i la seua fiscalitat, amb aquesta iniciativa s'estableix una taxa específica per a l'ús de cadascuna de les instal·lacions esportives municipals.

 

Al mateix temps s'ha aprovat inicialment la modificació de les bases per a la concessió d'ajudes per a la promoció de l'esport. Es tracta que els clubs amb escoles d'esport base tinguen subvencionat la despesa que puga derivar de l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Per a açò s'augmenta el límit de despesa justificable i a més es permeten noves despeses. Si fins ara l'Ajuntament subvencionava el transport, monitors, etc., ara s'acceptarà el pagament de la taxa com a despesa justificable, amb l'objectiu que els clubs que gestionen deporte base no tinguen cap despesa per l'ús de les instal·lacions municipals.

El Ayuntamiento concede el premio “Jaume Pastor i Fluixà-9 d’octubre” a la Asociación de Moros y Cristianos

Fecha de publicación: 
Viernes, 3 Agosto, 2018 - 14:00

El pleno de hoy ha acordado conceder, a propuesta del consejo asesor de condecoraciones, el premio “Jaume Pastor i Fluixà, 9 d´octubre” a la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, entidad festera que el pasado año cumplió 40 años de vida.

Por otra parte, el pleno municipal también ha acordado distinguir a varias entidades y personalidades del municipio en sus diferentes modalidades. Así se otorga el premio al mérito ciudadano a la Asamblea de Voluntariado de Protección Civil, una agrupación de voluntarios que realizan una labor encomiable que ahora se quiere poner en valor.

 

El Premio al mérito deportivo ha recaído en el calpino Vicente Ferrández Andreu, corredor de carreras de montaña e impulsor en Calp de la práctica de este deporte.

 

También se concede el premio al mérito turístico a Josep Ivars Baydal, Profesor titular del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT). Ha compaginado la docencia universitaria con la investigación en materia turística y el desempeño de diferentes cargos en organismos públicos. La medalla al mérito cultural se concede a título póstumo a José Antonio Sala Jorro coautor de la serie “Calp, tierra y almas” e investigador de la historia local.

 

La Medalla al Mérito empresarial se concede a la Pastelería Flandes, fundada por la familia Loyson a principios de los 80 y que es uno de los establecimientos más importantes entre la colonia belga y la población en general. La Corbata de la villa este año es para los Costaleros de la Virgen de las Nieves, la agrupación encargada de portar la imagen de la Virgen durante las fiestas de agosto.

 

Estos premios se entregan en el transcurso del acto institucional que conmemora la festividad del Día de la Comunidad Valenciana y cuyo premio principal lleva el nombre del historiador calpino desaparecido Jaume Pastor i Fluixà, se celebrará en el Auditorio de la Casa de Cultura.

 

 

 

Aprobación inicial de ordenanzas

 

El pleno también ha aprobado inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de las instalaciones deportivas y su fiscalidad, con esta iniciativa se establece una tasa específica para el uso de cada una de las instalaciones deportivas municipales.

 

Al mismo tiempo se ha aprobado inicialmente la modificación de las bases para la concesión de ayudas para la promoción del deporte. Se trata de que los clubes con escuelas de deporte base tengan subvencionado el gasto que pueda derivar del uso de las instalaciones deportivas municipales. Para ello se aumenta el límite de gasto justificable y además se permiten nuevos gastos. Si hasta ahora el Ayuntamiento subvencionaba el transporte, monitores, etc., ahora se aceptará el pago de la tasa como gasto justificable, con el objetivo de que los clubes que gestionen deporte base no tengan ningún gasto por el uso de las instalaciones municipales.

 

 

CALP CÉLÈBRE CE WEEK-END LE « MIG ANY » DES FÊTES DE MAURES ET CHRÉTIENS

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

L'Association des Maures et Chrétiens Santíssim Crist de la Suor célébrera ce week-end le « Mig Any » qui représente l’équateur de l’année des fêtes et permet la présentation des hauts représentants de la fête en 2017 et les adieux aux représentants de l'année dernière. Cette année marque également le 40e anniversaire de l'établissement des fêtes de Maures et Chrétiens à Calp et à cette occasion on a préparé diverses activités tout au long de l'année.

 

Ainsi, le vendredi à 20:30h à l'Auditorium, l'Unió musical Calp-Ifach offre un concert de musique festive où les « filaes » fondatrices des fêtes seront honorées. Les festivités commenceront le soir, les différents « Filaes » dînent dans leurs Kabilas pour commencer à 00:30h les « entraetes », en parcourant les différentes rues de la ville. À la fin, le public va profiter d'une soirée de Xaranga à la place Mosquit.

 

Le samedi sera le jour le plus important des festivités. Le matin, à 12:30h un défilé des enfants se tiendra à la place Mosquit. À 18:30 heures tous les filaes maures et chrétiens se concentreront au parc Arco Iris pour commencer un défilé jusqu’à l'Auditorium de la Maison de la Culture. Ce sera là-bas qu’il y aura à 19 h, l'événement le plus attendu : les adieux et la présentation des hauts représentants des fêtes de 2016 et 2017.

 

Ce sera le moment où Joanvi Mengual et Maria José Solivelles du groupe Moriscos, et Mario Schumacher et Belén Gallardo d’Almogávares diront adieu comme Capitaine maure et Favorite et Capitaine chrétien et Première Dame, respectivement, pour faire place aux capitaines 2017, Aaron Garcia du groupe Tuareg et Francisco Penella de Contrabandistes, accompagnés de la Favorite, Miranda Ferrer, et la Première Dame, Angela Pineda.

 

Un autre des hauts représentants est le porte-drapeau de l'Association des Maures et Chrétiens, que cette année tombe sur Maria del Mar Ribes, du groupe Mascarats, qui prendra le relais de Lourdes Molina, d’Almorávides. En ce qui concerne les porte-drapeaux des maures et chrétiens (désignés comme Alférez), José Miguel Ortiz, du groupe Tuareg et Jaime Baydal, de Contrabandistes, passeront le relais à Gorka Xamaní, de Berberiscos et Marcos Lozano, de Mozárabes.

 

Le dimanche matin on aura des jeux pour enfants qui seront installés à la rue Conde de Altea et le traditionnel concours de paellas. Dans l'après-midi on aura le défilé de caporaux et escouades des enfants et les plus petits pourront profiter d'un spectacle de taureaux « brouette » à travers les rues de la vieille ville. Pour mettre fin aux festivités à 23:45h il y aura une orchestre à la place Mosquit.

 

Calp celebrates the "Mig Any" fester this weekend

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

The Moros i Cristians Association "Santíssim Crist de la Suor" celebrates this weekend the events for the "Mig Any" (literally "half year") which marks the equator of the festive year and allows the presentation of the people holding the main fiestas posts of 2017 and the farewell of the ones from last year. This year, in addition, it is the 40th anniversary of the implementation of the moros y cristianos' fiestas in Calp, and for this reason, several activities have been organised throughout the whole year.

 

 

This way, on Friday at 8.30pm in the Auditorium, the Unión Musical Calp-Ifach offers a concert of fiestas music where the "filaes" who founded the fiesta will be honoured. And at night, the festive acts will begin, for the different "fiales" will have dinner at the "kábilas" to start the "entraetes" running through several streets of the town at 12.30am. Once they are finished, the audience will be able to enjoy a night of brass band music at the Plaza Mosquit.

 

Saturday will be the most important day of the fiestas. In the morning, at 12.30pm, there will be a children's parade beginning at the Plaza del Mosquit. At 6.30pm, all Moor and Christian filaes will gather at the Parque del Arco Iris to start a parade that will take the festeros to the Auditorium at the Casa de Cultura. There, at 7pm, the most noteworthy event will take place: the change, farewell and presentation of the people holding the main fiestas posts of 2016 and 2017.

 

That will be the moment in which Joanvi Mengual and Maria José Solivelles from the Filá Moriscos, and Mario Schumacher and Belén Gallardo from the Filá Almogávares will cease their posts as Capitán Moro and Favorita and Capitán Cristiano and Primera Dama respectively, to enable the ruling of the Captains of 2017, Aaron Garcia from the Filà Tuareg and Francisco Penella from the Filà Contrabandistes accompanied by the favorita, Miranda Ferrer, and the Primera Dama, Angela Pineda.

 

Another relevant post is the Abanderada from the Asociación de Moros y Cristianos which this year will be held by Maria del Mar Ribes, from the Filá Mascarats, which will take over Lourdes Molina, from the Filà Almorávides. The Moor and Christian offical standard bearers, José Miguel Ortiz, from Tuareg, and Jaime Baydal, from Contrabandistas, will pass the baton to Gorka Xamaní, from Berberiscos, and Marcos Lozano, from Mozárabes.

 

 

On Sunday, children's games will be installed at Calle Conde de Altea and the traditional paella contest will take place. In the afternoon, the children's "cabos y escuadras" parade will take place, and the little ones will enjoy a show of bull "carts" through the streets of the Old Quarter. A band will play at the Plaza Mosquit to put an end to the fiestas at 11.45pm.

Calp celebra aquest cap de setmana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

L' Associación de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” i la Regidoria de Festes celebraràn aquest cap de setmana els actes de el “Mig Any” que suposa l'equador de l'any fester i permet la presentació dels càrrecs festers de 2017 i el comiat dels del passat any. Enguany a més es compleix el 40 aniversari de la implantació de les festes de moros i cristians a Calp i amb aquest motiu s'han preparat diverses activitats al llarg de tot l'any.

 

Així, el divendres a les 20:30 hores en l'Auditori, la Unió Musical Calp-Ifach oferirà un concert de música festera en el qual s'homenatjarà a les “filaes” fundadores de la festa. I a la nit s'iniciaran els actes pròpiament festius ja que les diferents “filaes” soparan en les kábiles per a iniciar a les 00:30 hores les “entraetes” que recorreran diferents carrers del poble. En finalitzar el públic assistent podrà gaudir d'una nit de xaranga en la plaça Mosquit.

 

El dissabte serà el dia més important de les festes. Al matí, a les 12:30 hores se celebrarà una cercavila infantil des de la plaça del Mosquit. A les 18:30 hores totes les filaes mores i cristianes es concentraran en el Parc de l'Arco Iris per a iniciar una cercavila que portarà als festers fins a l'Auditori de la Casa de Cultura. Allí se celebrarà, a les 19 hores, l'acte més esperat: el canvi, comiat i presentació de càrrecs festers de 2016 i 2017. Est serà el moment en què Joanvi Mengual i Maria José Solivelles de la Filá Moriscos, i Mario Schumacher i Belén Gallardo de la Filá Almogàvers s'acomiadaran com a Capità Moro i Favorita i Capità Cristià i Primera Dama respectivament, per a donar pas als Capitans de 2017, Aaron Garcia de la Filà Tuareg i Francisco Penella de la Filà Contrabandistes acompanyats per la favorita, Miranda Ferrer, i la Primera Dama, Angela Pineda.

 

Un altre dels càrrecs rellevants és el de Banderera de l'Associació de Moros i Cristians que enguany recaurà a Maria del Mar Ribes, de la Filá Mascarats, que prendrà el relleu de, Lourdes Molina, de la Filà Almoràvides. Quant als alféreces moro i cristià, José Miguel Ortiz, de Tuareg, i Jaime Baydal, de Contrabandistes, passaran el testimoni a Gorka Xamaní, de Berberiscos, i Marcos Lozano, de Mossàrabs. El diumenge s'iniciarà els jocs infantils que s'instal·laran en el carrer Conde d'Altea i el tradicional concurs de paelles. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres i els més xicotets podran gaudir d'un espectacle de “carretons” taurins pels carrers del Casc Antic. Per a finalitzar les festes a les 23:45 actuarà una orquestra en la plaça del Mosquit.

Calp celebra este fin de semana el “Mig Any” fester

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Abril, 2017 - 12:15

La Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrará este fin de semana los actos del “Mig Any” que supone el ecuador del año festero y permite la presentación de los cargos festeros de 2017 y la despedida de los del pasado año. Este año además se cumple el 40 aniversario de la implantación de las fiestas de moros y cristianos en Calp y con este motivo se han preparado diversas actividades a lo largo de todo el año.

 

Así, el viernes a las 20:30 horas en el Auditorio, la Unión Musical Calp-Ifach ofrecerá un concierto de música festera en el que se homenajeará a las “filaes” fundadoras de la fiesta. Y por la noche se iniciarán los actos propiamente festivos ya que las distintas “filaes” cenarán en las kábilas para iniciar a las 00:30 horas las “entraetes” que recorrerán diferentes calles del pueblo. Al finalizar el público asistente podrá disfrutar de una noche de xaranga en la plaza Mosquit.

 

El sábado será el día más importante de las fiestas. Por la mañana, a las 12:30 horas se celebrará un pasacalle infantil desde la plaza del Mosquit. A las 18:30 horas todas las filaes moras y cristianas se concentrarán en el Parque del Arco Iris para iniciar un pasacalle que llevará a los festeros hasta el Auditorio de la Casa de Cultura. Allí se celebrará, a las 19 horas, el acto más esperado: el cambio, despedida y presentación de cargos festeros de 2016 y 2017.

 

Este será el momento en que Joanvi Mengual y Maria José Solivelles de la Filá Moriscos, y Mario Schumacher y Belén Gallardo de la Filá Almogávares se despedirán como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2017, Aaron Garcia de la Filà Tuareg y Francisco Penella de la Filà Contrabandistes acompañados por la favorita, Miranda Ferrer, y la Primera Dama, Angela Pineda.

 

Otro de los cargos relevantes es el de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos que este año recaerá en Maria del Mar Ribes, de la Filá Mascarats, que tomará el relevo de, Lourdes Molina, de la Filà Almorávides. En cuanto a los alféreces moro y cristiano, José Miguel Ortiz, de Tuareg, y Jaime Baydal, de Contrabandistas, pasarán el testigo a Gorka Xamaní, de Berberiscos, y Marcos Lozano, de Mozárabes.

 

El domingo se iniciará los juegos infantiles que se instalarán en la calle Conde de Altea y el tradicional concurso de paellas. Por la tarde se celebrará el desfile infantil de cabos y escuadras y los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo de “carretones” taurinos por las calles del Casco Antiguo. Para finalizar las fiestas a las 23:45 actuará una orquesta en la plaza del Mosquit.

Fiestas Photography and Poster Contest Available

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Septiembre, 2016 - 13:00

 

The Town Council, in collaboration with the Associació de Moros i Cristians, has announced the 13th National Moros y Cristianos Photography and Poster Contest, the 40th National Fiestas Poster Contest and the Children and Junior Poster Contest.

 

Any amateur or professional photographers can parcitipate in the National Photography Contest. The pictures must be taken during these fiestas and must capture objects and subjects representing relevant and iconic features of these fiestas.

 

Contestants may submit up to fifteen original and unpublished pictures, handed in a digital jpg format with a minimum quality of 2 megapixels, or in analog colour negatives that will be later converted into a digial format by the organisation.

 

The pictures must be handed in with a general application form at the Oficina de Atención al Ciudadano in Calp's Town Council before 2pm on November 18th. The jury deciding the awards will be integrated by members with an extensive, well-known qualification in the field of photography.

 

In the first phase of the contest, the jury will select and print the best pictures to exhibit them. All pictures will qualify to be awarded any of the prizes in the contest. This exhibition will be available from December 15th to January 30th at the Casa de Cultura.

 

There are three prizes awarded in this contest plus a runner-up. The winner will receive €400, and the second and thir prizes, €300 and €200 respectively. The prize for the runner-up is €100. The jury will disclose its decision on December 15th.

 

The awarded pictures will become the Asociación de Moros y Cristianos' property, and the association will have the right to edit and publish them in any desired media. It should be pointed out that those contestants willing to access the premises where the fiestas' official events take place must wear clothes provided by the associaton after paying a deposit as to not belittle the events.

 

Regarding the Poster Contest, the topic will be the fiestas de moros y cristianos, and it must include the motto “Festes Patronals de Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist Suor, del 20 al 23 d'octubre 2017, Calp”. There is a prize of €1,000 (minus a personal income tax (IRPF)) and any artists are welcome to participate with a maximum of three original unpublished posters.

 

Children and teenagers may also show their creative skills at the 29th Children and Junior Contest for Fiestas' Posters, aimed at kids under 17. There are two categories in this contest: children (for kids under 12) with a single award consisting of €150 in school supplies, and junior (from 13 to 17 years old), with a single award consisting in a tablet.

CONVOQUES LES CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE ET D’AFFICHES DES FETES

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Septiembre, 2016 - 13:00

 

La municipalité, en collaboration avec l'Association des Maures et des Chrétiens, a convoqué les XIII Concours national de Photographie et le XL Concours d’affiches des festivités des Maures et des Chrétiens en catégorie enfants et adultes.

 

 

La participation au Concours national de photographie est ouverte à tous les photographes, amateurs ou professionnels, qui le souhaitent. Les images doivent être prises au cours de ces fêtes, et doivent montrer des objets et des sujets représentant les actes et caractéristiques d'identification des fêtes.

 

Les participants peuvent présenter un maximum de quinze photographies, originales et inédites. Elles seront livrées en format numérique JPG, avec un minimum de qualité de 2 méga pixels ou en négative à couleur analogique, que l'organisation transformera à format numérique plus tard.

 

Les photographies seront présentées, accompagnées d'une instance générale au Bureau d’Attention au Citoyen (OAC) de la ville de Calp avant 14:00 heures le 18 novembre. Le jury sera composé de personnes ayant des compétences remarquables dans le domaine de la photographie.

 

Dans une première étape de la compétition, le jury sélectionnera les meilleures photos, et les imprimera sur papier pour les exposer au public. Toutes ces photos auront le droit de recevoir un des différents prix du concours. Cette exposition sera ouverte au public du 15 décembre au 30 janvier dans la Maison de la Culture.

 

Les prix décernés au concours seront trois, plus un accessit. Le gagnant recevra 400 euros, tandis que le deuxième et le troisième prix recevront 300 et 200 euros, respectivement. L’accessit sera de 100 euros. La décision du jury sera annoncée le 15 décembre.

 

Les photographies gagnantes deviendront la propriété de l'Association des Maures et des Chrétiens, qui aura le droit de les éditer et publier, par tout média ou moyen de diffusion. Il convient de souligner que les participants qui souhaitent accéder aux enceintes où les événements officiels ont lieu, devront être habillés avec des vêtements appropriés, fournis par l'association sur demande, afin de ne pas dénaturer le développement des actes.

 

En ce qui concerne le concours d'affiches, le thème portera sur les fêtes des Maures et des Chrétiens y compris le slogan « Festes Patronals de Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist Suor, del 20 al 23 d´octubre 2017, Calp ». Le concours a un prix de 1000 €, (moins le prélèvement fiscal de l’IRPF). Tous les artistes qui le souhaitent peuvent y participer, avec un maximum de trois œuvres originales inédites.

Les plus jeunes ont aussi l'occasion de montrer leurs talents créatifs, avec le XXIX Concours d'Affiches pour enfants et jeunes, destiné à tous les jeunes de moins de 17 ans.

Le concours a établi deux catégories : Enfants (pour les enfants de moins de 12 ans), avec un prix unique de 150 € en matériel scolaire, et Jeunes (13 à 17 ans), avec un seul prix consistant en une tablette.

Convocados los concursos de fotografía y carteles de fiestas

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Septiembre, 2016 - 13:00

El ayuntamiento, en colaboración con la Associació de Moros i Cristians, ha convocado el XIII concurso nacional de fotografía de fiestas de moros y cristianos así como el XL Concurso Nacional de Carteles de fiestas y el concurso infantil y juvenil de carteles.

 

En el Concurso Nacional de Fotografía podrán participar todos los fotógrafos, aficionados o profesionales, que lo deseen. Las imágenes deberán tomarse a lo largo de estos días de fiesta, y deberán captar objetos y sujetos que representen rasgos relevantes e identificativos de las fiestas.

 

Los participantes podrán presentar a concurso hasta un máximo de quince fotografías, originales e inéditas. Serán entregadas en soporte digital en formato jpg, con una calidad mínima de 2 megapíxeles o en negativos analógicos a color que posteriormente la organización pasará a formato digital.

 

Las fotografías se presentarán, acompañadas de una instancia general, en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calp antes de las 14.00 horas del día 18 de noviembre. El jurado que fallará los premios estará integrado por personas con notoria cualificación en el campo de la fotografía.

 

En una primera fase del concurso el jurado seleccionará las mejores fotografías, y las imprimirá en papel para exponer al público. Todas ellas serán las candidatas a recibir cualquiera de los premios del concurso. Esta exposición permanecerá abierta al público del 15 de diciembre al 30 de enero en la Casa de Cultura.

 

Los premios que concederá este concurso serán tres, además de tun accésit. El ganador percibirá 400 euros, mientras que el segundo y tercer premio obtendrá 300 y 200 euros, respectivamente.El accésit se premiará con 100€. La decisión del jurado se hará pública el 15 de diciembre.

 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación de Moros y Cristianos, que tendrá derecho a editarlas y publicarlas, por cualquier medio de difusión. Es oportuno apuntar que aquellos concursantes que deseen acceder a los recintos donde se celebren actos oficiales de fiestas, tendrán que ir ataviados con vestimentas que, previa fianza, les facilitará la Asociación, con la finalidad de no desvirtuar los actos.

 

Por lo que respecta al concurso de carteles, el tema versará sobre las fiestas de moros y critianos incluyendo el lema “Festes Patronals de Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist Suor, del 20 al 23 d´octubre 2017, Calp”. El concurso está dotado con un premio de 1.000 €, (al que se le descontará la retención del IRPF.), y en el que pueden tomar parte todos los artistas que lo deseen, con un máximo de tres originales, inéditos.

También los más jóvenes tienen ocasión de mostrar sus dotes creativas, con el XXIX Concurso “Juvenil e Infantil” de carteles de fiestas, dedicado a todos los menores de 17 años. En este certamen se han establecido dos categorías. Infantil (para menores de 12 años), dotado con un sólo premio de 150€ de material escolar, y Juvenil (de 13 a 17 años), con un sólo premio que consiste en una tablet.

Convocados los concursos de fotografía y carteles de las fiestas de Moros y Cristianos de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 24 Septiembre, 2015 - 09:30

El Ayuntamiento de Calp con la colaboración de l'Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor ha convocado el XII Concurso Nacional de Fotografía, el XXXIX Concurso Nacional de Carteles y el XXVIII Concurso "Juvenil e Infantil" de Moros y Cristianos

 

El concurso de fotografía está dirigido a todos los fotógrafos, aficionados o profesionales interesados. Las fotografías se realizarán en Calp entre los días 21 y 25 de octubre de 2015, ambos inclusive durante la celebración de las fiestas de moros y cristianos y se podrán presentar en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en la planta baja del Ayuntamiento hasta las 14 horas del día 18 de noviembre

 

Se entregarán tres premios. El primero estará dotado con 500 euros, el segundo con 300 y el tercero con 200, a los que se aplicará la retención del correspondiente IRPF.

 

En cuanto a los concursos de carteles, tanto el de adultos como el de infantil y juvenil versarán sobre las fiestas de moros y cristianos y deberán incluir la siguiente leyenda: “Festes Patronals de Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist de la Suor, del 21 al 25 de octubre 2016, Calp”, así como el símbolo del Penyal d'Ifac. 

 

En el concurso de adultos podrán participar todos los artistas que lo deseen. Se concederá un único premio de 1.000 euros al que también se aplicará la retención del IRPF. 

 

El concurso de carteles para los más jóvenes se divide en dos categorías: infantil para niños de hasta 12 años y juvenil de 13 a 17 años, a los que les corresponderá un único premio de un lote de regalos valorado en 150 y 200 euros respectivamente. Las obras que se presenten al concurso serán recogidas por personal de la Concejalía de Cultura en los distintos colegios y el I.E.S. del municipio antes del 18 de noviembre

 

El fallo tanto del concurso de fotografía como de los carteles será público y tendrá lugar a las 20 horas del 10 de diciembre en el Saló Blau de la casa de cultura. Las obras presentadas en ambos concursos estarán expuestas desde ese día hasta el 7 de enero en la Sala de Bellas Artes de la casa de cultura.

 

Consulta las bases en el siguiente enlace http://www.calp.es/documentos/publicaciones/basesconcursmorosicrisitans.pdf

 

Páginas

Suscribirse a Asociación de Moros y Cristianos Santíssim Crist de la Suor