Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

playas

Español

L'Ajuntament replantará en les platges les palmeres retirades del carrer La Niña

Fecha de publicación: 
Lunes, 24 Septiembre, 2018 - 12:15

Els jardiners municipals iniciaran la setmana vinent els treballs de replantació en les platges calpines de les palmeres que se situaven en el carrer La Niña. El Departament de Medi ambient i Platges pretén crear al llarg de les platges Arenal-Bol i Fossa zones d'ombra natural replantando les palmeres en grups de tres.

A l'abril d'enguany es van retirar les palmeres del carrer La Niña per a iniciar les obres de reposició del ferm. Operaris del Departament de Parcs i Jardins van retirar els exemplars que es van replantar provisionalment en una parcel·la municipal on han tornat a arrelar.

 

Ara, aprofitant el final de l'estiu, els prop de cinquanta exemplars de palmera “washingtonia filifera” es replantarán en les platges calpines en grups per a crear zones d'ombra natural. S'ha previst la seua ubicació en llocs amb presa d'aigua controlada.

BLUE FLAGS FLY AGAIN ON THE BEACHES OF CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Blue flags are flying again on the beaches of Calp, specifically on the three beaches that have obtained this award: Arenal-Bol, Cantal Roig and La Fossa; this last one being 32 consecutive years awarded with this distinction and being one of the few beaches that has maintained for so long and continuously this quality badge.

 

The beaches with the blue flag have proven to offer environmental information, users updated information on the quality of bathing water, and must be easily accessible to all who request it. Beaches must also fulfil the requirements and standards of excellent water quality, maintain the levels of security and services and be managed in compliance with all environmental requirements that are required for it.

 

The councillor for Tourism and Beaches and Environment, Jan Van Parijs, accompanied by the Department's technicians have raised the flag on the beaches, this year the person in charge of raising the flag has been the technician Juan Antonio Andrés, technician responsible for the beaches during the last 40 years and architect of the management of the blue flags, who is retiring soon.

 

The councillor Jan Van Parijs said that "the great work of all municipal workers who manage the beaches throughout the year gives great results for the town and this year we have obtained these awards that prove that our beaches are a great natural and tourist treasure, being a great quality tourist attraction for visitors".

 

Les banderes blaves onegen ja en les platges de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Les banderes blaves ja onegen en les platges de Calp, en concret en les tres platges que han obtingut aquest guardó: Arenal-Bol, Cantal Roig i la Fossa, aquesta última platja porta 32 anys consecutius obtenint aquest distintiu i és una de les poques platges que existeixen que ha mantingut durant tant temps i de forma continuada aquest distintiu de qualitat.

 

Les platges distingides amb la bandera blava tenen acreditada la informació ambiental, ofereixen als usuaris informació actualitzada sobre la qualitat de l'aigua de bany, i ha de ser accessible a tot el que la sol·licite amb facilitat, compleixen, a més, amb els requisits i estàndards de qualitat d'aigua excel·lent, manté els nivells de seguretat i serveis i està gestionada complint amb tots els requisits ambientals que se'ls exigeix.

El regidor de Turisme i Platges i Medi ambient, Jan Van Parijs, acompanyat pels tècnics del Departament han hissat la bandera en les platges, enguany l'encarregat d'hissar el distintiu ha sigut el tècnic Juan Antonio Andrés, tècnic de platges en els últims 40 anys, artífex de la gestió de les banderes blaves, que es jubila en breu. El regidor, Jan Van Parijs, ha afirmat “el treball i la gran labor de tots els treballadors municipals que gestionen les platges durant tot l'any dóna magnífics resultats per al municipi i enguany hem obtingut aquests guardons que acrediten el nostre gran tresor natural i turístic que són les platges. Un reclam de gran qualitat per als quals ens visiten”.

 

Las banderas azules ondean ya en las playas de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 5 Julio, 2018 - 07:45

Las banderas azules ya ondean en las playas de Calp, en concreto en las tres playas que han obtenido este galardón: Arenal-Bol, Cantal Roig y la Fossa, ésta última playa lleva 32 años consecutivos obteniendo este distintivo y es una de las pocas playas que existen que ha mantenido durante tanto tiempo y de forma continuada este distintivo de calidad.

 

Las playas distinguidas con la bandera azul tienen acreditada la información ambiental, ofrecen a los usuarios información actualizada sobre la calidad del agua de baño, y debe ser accesible a todo el que la solicite con facilidad, cumplen, además, con los requisitos y estándares de calidad de agua excelente, mantiene los niveles de seguridad y servicios y está gestionada cumpliendo con todos los requisitos ambientales que se les exige.

 

El concejal de Turismo y Playas y Medio Ambiente, Jan Van Parijs, acompañado por los técnicos del Departamento han izado la bandera en las playas, este año el encargado de izar el distintivo ha sido el técnico Juan Antonio Andrés, técnico de playas en los últimos 40 años, artífice de la gestión de las banderas azules, que se jubila en breve.

 

El concejal, Jan Van Parijs, ha afirmado “el trabajo y la gran labor de todos los trabajadores municipales que gestionan las playas durante todo el año da magníficos resultados para el municipio y este año hemos obtenido estos galardones que acreditan nuestro gran tesoro natural y turístico que son las playas. Un reclamo de gran calidad para los que nos visitan”.

 

CALP OFFERS AGAIN TWO ADAPTED BEACHES

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepares its facilities to allow people with reduced mobility to enjoy the sea. For this purpose, until the 15th of September the two main beaches of Calp, La Fossa and Arenal-Bol, will have differentiated areas for swim, specially equipped to meet the needs of people with mobility problems, elderly people and people with reduced vision. These accessible beach spots are located in La Fossa at Llevant Street and on the Arenal-bol beach next to the Holanda Street.

 

These areas are equipped with amphibious chairs and crutches, adapted bathrooms, showers and changing rooms, and they also have lifeguards who assist and accompany the users of the service. These accessible points are in service from Monday to Sunday, from 11 am to 7 pm and offer nearby reserved parking places.

 

On the other hand, the Institute of Research in Environment and Marine Science (IMEDMAR) of the Catholic University today opens the underwater route fitted out on the beach El Racó de Calp for the use and enjoyment of disabled people. This trail, unique in the Valencian Region, consists of five signs marked on the surface by buoys connected by a floating cable and 10 information signs on the most characteristic species and communities of the Mediterranean Sea.

 

In order to be used by disabled people, the design and structure of the signs and the floating cable that communicates the buoys have been modified to facilitate clamping and movement between signs. A snorkel-enable is also fitted out, which allows people with reduced mobility to lie down and go snorkelling.

 

The installation of the underwater route will be removed in September and will be installed again before next summer. The Racó cove, just below the rock of Ifac, offers a wide variety of significant marine species from the Mediterranean seabed.

 

Calp compta de nou amb dues platges adaptades

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepara les seues instal·lacions perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir també del mar, per a açò fins al 15 de setembre les dues principals platges del municipi de Calp, la de la Fossa i la de l'Arenal-Bol, comptaran amb àrees diferenciades de bany, especialment dotades per a atendre les necessitats de persones amb problemes de mobilitat, persones d'edat avançada, i persones amb visió reduïda.

Aquests punts de platja accessible se situen en la Fossa a l'altura del carrer Llevant i en la platja de l'Arenal-bol a l'altura del carrer Holanda. Aquestes àrees estan dotades de cadires i crosses amfíbies, banys adaptats, zona de dutxes i vestuari, i a més disposen de socorristes que atenen i acompanyen als usuaris del servei. Aquests punts accessibles estan en servei de dilluns a diumenge, des de les 11 fins a les 19:00 hores i expliquen en els voltants amb aparcaments reservats.

 

D'altra banda, l'Institut de Recerca al mig Ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de la Universitat Catòlica obri avui la sendera submarina habilitada en la platja del Racó de Calp per a ús i gaudi de persones discapacitades. Aquesta sendera, única a la Comunitat Valenciana, consta de cinc panells senyalitzats en la superfície per boies connectades per un cap flotant i 10 cartells informatius sobre les espècies i comunitats més característiques del mar mediterrani.

Perquè puguen ser utilitzats per persones discapacitades s'ha modificat el disseny i l'estructura dels panells i del cap flotant que comunica les boies per a facilitar la subjecció i el desplaçament entre panells. També s'habilita un snorkel-enable, que permet a les persones amb mobilitat reduïda tombar-se i practicar snorkel. Les instal·lacions de la sendera submarina s'arreplegaran al setembre i s'instal·laran de nou abans del pròxim estiu. La Cala del Racó, just sota el penyal de Ifac, ofereix una gran varietat d'espècies marines significatives dels fons marins del Mediterrani.

Calp cuenta de nuevo con dos playas adaptadas

Fecha de publicación: 
Jueves, 28 Junio, 2018 - 11:15

Calp prepara sus instalaciones para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar también del mar, para ello hasta el 15 de septiembre las dos principales playas del municipio de Calp, la de la Fossa y la del Arenal-Bol, contarán con áreas diferenciadas de baño, especialmente dotadas para atender las necesidades de personas con problemas de movilidad, personas de edad avanzada, y personas con visión reducida. Estos puntos de playa accesible se ubican en la Fossa a la altura de la calle Llevant y en la playa del Arenal-bol a la altura de la calle Holanda.

 

Estas áreas están dotadas de sillas y muletas anfibias, baños adaptados, zona de duchas y vestuario, y además disponen de socorristas que atienden y acompañan a los usuarios del servicio. Estos puntos accesibles están en servicio de lunes a domingo, desde las 11 hasta las 19:00 horas y cuentan en las inmediaciones con aparcamientos reservados.

 

Por otra parte, el Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina (IMEDMAR) de la Universidad Católica abre hoy el sendero submarino habilitado en la playa del Racó de Calp para uso y disfrute de personas discapacitadas. Este sendero, único en la Comunidad Valenciana, consta de cinco paneles señalizados en la superficie por boyas conectadas por un cabo flotante y 10 carteles informativos sobre las especies y comunidades más características del mar mediterráneo.

 

Para que puedan ser utilizados por personas discapacitadas se ha modificado el diseño y la estructura de los paneles y del cabo flotante que comunica las boyas para facilitar la sujeción y el desplazamiento entre paneles. También se habilita un snorkel-enable, que permite a las personas con movilidad reducida tumbarse y practicar snorkel.

 

Las instalaciones del sendero submarino se recogerán en septiembre y se instalarán de nuevo antes del próximo verano. La Cala del Racó, justo debajo del peñón de Ifac, ofrece una gran variedad de especies marinas significativas de los fondos marinos del Mediterráneo.

 

CALP REINFORCES THE BEACH CLEANING SERVICE BEFORE THE START OF THE SUMMER SEASON

Fecha de publicación: 
Martes, 19 Junio, 2018 - 09:45

The councillor for Beaches and Environment Jan Van Parijs and the councillor for Urban Waste Matías Torres have met with the concessionaire of the cleaning and maintenance service for the beaches, in order to coordinate and intensify the work before the start of the summer season.

 

From the last Friday, the 15th of June, the company extends the service seven days a week with a greater number of workers. Up to 15 people will be working to maintain Calp's coastline in optimal conditions of cleanliness. They will have an evening brigade to empty the bins and to reinforce, with manual cleaning, the work done in the morning.

 

Their work consists of the screening of sand using machines to eliminate solid waste such as cigarette butts, emptying bins, sweeping the walkways as well as cleaning and disinfecting footbaths.

 

At the meeting details have been concluded for the provision of the service in the best conditions.

 

LIFESAVING SERVICE BEGINS ITS SUMMER SEASON NEXT FRIDAY

Fecha de publicación: 
Miércoles, 30 Mayo, 2018 - 11:30

The rescue and lifesaving service of the beaches of Calp, carried out by the concessionaire Eulen, starts this Friday its summer season. Thus, from Friday and until the 14th of June and from the 16th to the 30th of September Calp beaches will have 21 lifeguards every day to cover 14 positions, while between the 15th of June and the 30th of September the service will have 35 people in the daily operation, among lifeguards, coordinator, beach managers, employers and health personnel.

 

Concerning the working hours, until the 15th of June and between the 16th and the 30th of September will be from 11 am to 7 pm and from the 15th of June to the 15th of September will be from 10:30 am to 8 pm. In high season the service covers the beaches of Calalga, Fossa, Racó, Cantal Roig, Morelló, Arenal-Bol and Puerto Blanco, and the boats are located in La Fossa and Arenal-Bol. The fixed position of the ambulance is in Cantal-Roig, an intermediate point between the two large beaches of the town.

 

Regarding the equipment, the beaches of Arenal-Bol, La Fossa, Puerto Blanco and Cantal Roig and the Calalga and Racó coves have toilets, the sandy beaches also have footbaths and walkways, and all have bins. The Arenal-Bol and La Fossa have a playground, as well as sports areas, inflatable platforms, hammocks and pedal boats.

 

Calp has 13 kilometres of coastline in which the wide beaches of fine sand coexist with the steep and intimate coves. In addition the two great beaches Arenal-Bol and La Fossa have accessible beach areas operating from the 15th of June, in which people with disabilities can enjoy the beach without difficulties through amphibious chairs and trained help staff.

 

The Blue Flag ripples again this year on the beaches Arenal-Bol, La Fossa and Cantal Roig. And to complete the attention to the visitor during the summer season, two tourist information points are established on the promenades in order to be able to offer up-to-date information about the tourist, cultural and leisure activities in the town.

 

The councillor for beaches, Jan Van Parijs, added that "in addition all the departments and services involved in the management of the beaches (municipal departments for Beaches and Environment, lifeguard service, local police, the concessionaire for the hammocks and umbrellas, etc.) will establish a protocol to monitor and control the presence of jellyfish, the proliferation of street selling and the illegal massages on the beaches".

 

Páginas

Suscribirse a playas